“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Всесвітня історія

                                                               Четвер 12.03. 2020
                                                                           
                                                                  7 клас Всесвітня історія 
Прочитати параграф 22 .Вивчити нові слова .Опрацювати документи та дати відповіді  на запитання до параграфа .Тему і план  і план записати в зошит.Повторити параграф 7.
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                П 'ятниця .   13.03 2020 рік.
                                          
                                             8 клас. Всесвітня історія 
Прочитати параграф 21.Тему і план записати в зошит .Дати відповіді на запитання на ст. 175--176. Повторити параграф 7.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                   9 клас. Всесвітня історія 
Прочитати параграф  25. Дати відповіді на запитання на ст. 122.Повторити параграф 8.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                      6 клас .Історія 
Прочитати параграф 47  .1-4 пункти.Дати відповіді на запитання на с.216.Повторити параграф 10 .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                 11 клас . Всесвітня історія .
Прочитати параграф 22 . тему і план записати в зошит .  Виконати завдання на с. 122.Вивчити дати на с. 122.Повторити параграф 11. Готуватись до ЗНО .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Понеділок  16 . 03. 2020.
                                   10 клас . Всесвітня історія 
Прочитати  параграфи 31-32 . Тему і план записати в зошит . Опрацювати документи параграфа .Дати відповіді на запитання на с. 170 та вивчити дати . Подивитись відеоролик ----Формування Осі Берлін - Рим- Токіо  за посиланням.https://www.youtube.com/watch?v=OCAcdocVEZA Повторити параграф 8.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                      9 клас . Всесвітня історія
Прочитати параграфи 23 та 24 . Тему і план записати взошит . Дати відповіді на запитання на с. 195-196 та с.204. Підготуватись до тематичної по параграфах 15- 25.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                   Вівторок 17.03 2020.                                               6 клас. Всесвітня історія 
Прочитати параграф  47пункт 5.Тему записати в зошит .Дати відповіді на запитання на  с.216 .Повторити параграфи 27-32 .Підготуватись до тематичної .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          Четвер 19 . 03 2020
                                    7 клас. Всесвітня історія 
Прочитати параграф 23  Тему і план записати в зошит ..Вивчити нові слова  та  причини зародження ренесансу . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання на с. 162 .Переглянути відеоролик - Раннє Відродження . Проторенесанс . Від середньовіччя до Відродження. за посилання .https://www.youtube.com/watch?v=njiWOrM7Eao Повторити параграф 8 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                           П'ятниця 20.03 2020
                                    8 клас. Всесвітня історія  
В робочому зошиті записати тему-----Практичне заняття : Суперечливий характер реформ Петра першого.Прочитати нижчеподаний конспект та письмово в зошиті виконати завдання .Виконані завдання  скинути на мою пошту --andriykulynich@gmail.com
Тема.Практичне заняття. Обгрунтувати (або спростувати) судження про суперечливий характер реформ Петра І.
Мета: з’ясувати позитивні та негативні наслідки реформ Петра І, визначити які тенденції вони собою започаткували, сформувати власну позицію та вміти її аргументовано відстоювати.
Основні терміни та поняття: Російська імперія, гвардійські полки. Основні дати та події: 1700—1721 рр.— Північна війна; 27 липня 1709 р.— Полтавська битва; 1721 р. — проголошення Росії імперією.
Хід уроку                                                                                                                                             
Вважається що Петро прорубав вікно у Європу для Російської імперії, але насправді усе було не так просто і однозначно, тому давайте докопаємося до істини.                                                 Практична робота учнів: Робота з підручником: (с 172-173)  1.Які реформи державного управління здійснив Петро? Навіщо, на вашу думку, Петро І провів ці реформи? Відповідь обгрунтуйте.                                                                                       2.   Проаналізуйте цитату К. Аскакова про Петра І: (слов’янофіл/історик): (додаток 1) Як історик оцінив Петра І, його діяльність? Чи погоджуютесь ви з ним? Відповідь обгрунтуйте.                                                                   3.Проаналізуйте цитату В. Ключевського про Петра І (рос. історик): (додаток 2) Як історик оцінив Петра І, його діяльність? Чи погоджуютесь ви з ним? Відповідь обгрунтуйте. 4.Напишіть коротке есе з власною оцінкою реформ Петра І. .Підсумки уроку Реформаторська діяльність Петра I перетворила Московську державу на Російську імперію,але якою ціною це було здійснено, адже ні держава, ні народ не були до цього готові. Петро І боровся з варварством у варварській країні варварськими методами..                  Домашнє завдання  Повторити § 21 та 8.                                                    Додаток 1.                                                                                На рубеже XVII века в России явился гениальный Царь, исполненный энергии необычайной, силы духа необъятной... Дар силы есть великий дар, но дар опасный: направленная в ложную сторону, она может делать столько же вреда, сколько и пользы, если направлена во благо. <...> Гениальнейший из людей, Пётр был увлечён своею гениальностию. Он взглянул на Европу: открытия, изобретения, вместе с тем утончённость и вольность нравов, приличие, разрешающее и извиняющее порок и разврат, простор страстям человеческим и блеск наружный, — поразили его взор. Он взглянул на Россию: совершающая трудный путь самобытного развития, старающаяся усвоить всё хорошее, но не переставая быть собою, медленно идущая вперёд, признающая народ всегда народом, не одевающая разврата в приличие и благоверность, вовсе не блестящая внешним блеском, исповедующая перед гордой Европой иные, не эффектные начала смирения и духовной свободы, глубоко верующая, тихо молящаяся, показалась Россия Петру невежественною страною, в которой нет ничего хорошего, кроме доброго, отличного народного материала. Пётр не усомнился разом осудить всю жизнь России, всё её прошедшее, отвергнуть для нея возможность самости и народности.                                                          Константин Аксаков                                                                           Додаток 2.                                                          Преобразовательные неудачи станут после Петра хроническим недугом нашей жизни… Реформа Петра была борьбой деспотизма с народом, с его косностью. Он надеялся грозою власти вызвать самодеятельность в порабощённом обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешённая.… Народ по-своему взглянул на деятельность Петра. Из этого взгляда постепенно развились две легенды о Петре, в которых всего резче выразилось отношение народа к реформе, которыми даже в значительной степени определились ее ход и результаты: одна легенда гласила, что Петр — самозванец, а другая, что он — антихрист.                                 В. О. Ключевский                                                                                                                                                                                                Бажаю успіху.                                                                        --------------------------------------------------------------------------------                                      11 клас .Всесвітня історія                                 Прочитати параграф 23 .Тему і план записати в зошит .Опрацювати документи параграфа.Дати і події вивчити .Відповісти на запитання на с. 125.Повторити параграф 12.    Підготовка до ЗНО.                                                               --------------------------------------------------------------------------------                                     9 клас всесвітня історія                                                                                                                                              Урок узагальнення і систематизації по темі -----Модернізація країн Європи та Америки по парраграфах 15-25 .  Нижчеподанні завдання виконати в робочому зошиті а також скинути на мою пошту andriykulynich@gmail.com     -------------------------                ----                            Бажано сьогодні.
Узагальнення з теми:
«Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. Пробудження Азії»
І Рівень.
       Завдання цієї форми складаються зі вступного запитання та чотирьох
варіантів відповідей, серед яких потрібно вибрати один правильний – по 0,5.
1. Об’єднання підприємств, що здійснюють спільну комерційну діяльність (визначення цін, закупівля сировини, збут продукції та ін.) при збереженні виробничої та юридичної самостійності:
А  картель;
Б  синдикат;
В  концерн;
Г  рейхстаг.
2.Коли сталася революція в Росії?
А  1904–1906 рр.;
Б  1905–1906 рр.;
В  1905–1907 рр;
Г  1905–1908 рр.
3. Конституція Японії була прийнята:
А  1868 р.;
Б  1878 р.;
В  1889 р.;
Г  1894 р.
4. Щоб оволодіти Ляодунським півостровом, Японія у 1904 р. розпочала війну проти:
А Кореї;
Б  Росії;
В  Китаю;
Г  Монголії.
5. «Кривава неділя» — це __ :
А  віроломний напад японців на російський флот у Порт-Артурі
    у 1904 р.;
Б  назва заходів останньої неділі місяця, започаткованих за правління
    російського імператора Миколи І;
В  розстріл військами мирної демонстрації у Петербурзі в 1905 р.;
Г  убивство народовольцями російського імператора Олександра ІІ у 1881 р.
6. Коли була проголошена Третя республіка у Франції?
А  1870 р.;
Б  1877 р.;
В  1879 р.;
Г  1881 р.

ІІ Рівень.Завдання цієї форми складаються зі спільного вступного запитання та чо­
тирьох завдань, позначених буквами, до кожного з яких потрібно підібра­
ти один варіант відповіді, позначений цифрою – по 0,5 б.
7. Співвіднесіть поняття з їхніми визначеннями:
А олігархія
Б протекторат                                          
В експансія
Г антисемітизм
  Д патронат


1 розширення сфери панування, впливу, поши­рення чого-небудь за початкові межі (тери­торіальне, економічне, політичне);
2 форма національних і релігійних забобонів і нетерпимості, вороже ставлення до євреїв;
3 режим, за якого влада (політична, економіч­на, соціальна, культурна та ін.) належить вузькому колу осіб;
4 форма залежності однієї держави від іншої, якої залежна держава зберігає лише деяку са­мостійність у внутрішніх справах, а її зовніш­ні зносини, оборону та ін. на власний розсуд здійснює держава завойовниця.

А 1867–1868 рр.
Б 1888 р.
В 1898 р.
Г 1899–1902 рр.
1 «Панамський скандал»;
2 англо-бурська війна;
3 революція Мейдзі та громадянська війна в Японії;
4 американо-іспанська війна;
проведення реформи П. Столипіна.
8.Співвіднесіть дати з подіями:

9.Співвіднесіть країни з прізвищами їх представників:
А   Німеччина                         1   Д. Ллойд-Джордж;
Б    Англія                                2   Вільгельм ІІ Гогенцоллерн;
В    Франція                             3   Б. Гаррісон;
Г    США                                  4  А. Дрейфус.
Д    Італія
ІІІ Рівень. Завдання цієї форми складаються з інструкції та чотирьох подій, які       треба розташувати в правильній послідовності – по 1,5 б.
10. Розташуйте в хронологічній послідовності такі події:
А   утворення лейбористської партії в Англії;
Б   прийняття «готської програми» СДПН у Німеччині;
В   японо-китайська війна;
Г   ІІ з’їзд РСДРП, початок організаційного оформлення більшовизму в Росії.
11. Розташуйте в логічній послідовності:
А    президентство Вільяма Х. Тафта;
Б     царювання Олександра ІІІ;
В    перебування при владі прем’єр-міністра Великобританії Кемпбелл-Баннермана;
Г    виникнення соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

------------------------------------------------------------------------------------------
                                  6 клас. Всесвітня історія  
Урок узагальнення по параграфах----27-32. Нижчеподані завдання виконати в робочому зошиті та скинути на мою пошту -------andriykulynich@gmail.com ------------- завтра до 14 .00 год.
                                                   
1. АНТИЧНА ХРОНОЛОГІЯ В КАРТИНКАХ
Вітри історії переплутали історичні картинки. Виправте ситуацію, виконавши такі завдання:
 • 1. Розташуйте зображення в хронологічній послідовності (на кожній шкалі окремо).
 • 2. Вибудуйте загальну шкалу часу із запропонованих об’єктів.
 • 3. Визначте, які із зображень є історичними джерелами, а які — пізнішими ілюстраціями.
 • 4. Визначте, які із зображень можна застосувати, розповідаючи про життя людей на теренах України в ранньому залізному віці.
Виконати таку вправу можна за посиланням: https://learningapps.org/watch?v=p7j4w9dqa19.
2. КРОСВОРД НАВПАКИ
Автори уклали кросворд, а вам пропонуємо опрацювати його творчо.
1. Дайте назву кросворду та сформулюйте до нього запитання.
2. Поясніть:
 • а) коли, в якій країні діяли герої кросворду; чи всі вони жили за античної доби;
 • б) у яких сферах життя суспільства відзначилися герої кросворду;
 • в) у чому полягає їхній внесок в історію людства.
3. ІСТОРИЧНІ ОПОВІДКИ
Розгляньте хмаринки слів та виконайте завдання до них:
 • 1. Про яку сферу життя античного суспільства можна розповісти за допомогою кожного набору слів? Дайте відповідні назви хмаринкам.
 • 2. До згадуваних у хмаринках 1, 2, 5 подій чи процесів укажіть причини, ключові події та наслідки.
 • 3. Визначте, за допомогою яких хмаринок можна розповісти про історію українських земель в добу античності.
4. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ
Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми, за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:
https://forms.gle/F6RJTQLokgEQx8rr6
або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код. Бажаю успіху у роботі    
                                                             
---------------------------------------------------------------------------------

===================================              

                   Понеділок 30.03.2020.                               10 клас Всесвітня історія .Прочитати параграфи 33-34 .Тему і план записати в зошит .Опрацювати документи параграфів .Дати відповіді на запитання на с. 173 та с.177.Нові слова та дати записати в словник та вивчити .Повторити параграф 9 . Переглянути відеоролик --------Назрівання Другої світової війни. Міжнародні відносини в 30-ті роки 20-го століття за посиланням------https://www.youtube.com/watch?v=pbSLl_vpY_M
--------------------------------------------------------------------------------
                     Вівторок 31.03.2020
                                   6 клас Історія 

Прочитати параграф 33. Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник і вивчити . Дати відповіді на запитання на с. 173 .Повторити параграф 11 .Переглянути відеоролик за посиланням--------https://www.youtube.com/watch?v=_53oBQpeOqs

===============================================================
                         
Четвер 02.03.2020 
                               7 клас Всесвітня історія .  

Прочитати параграф 24 .Тему і план записати в зошит .Вивчити нові слова та записати а зошит .Ознайомитись з документами 
параграфа .Дати відповіді на запитання на с.171.  В зошиті виконати завдання на с.170  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com------

Повторити параграф 9 . Переглянути відеоролик ------https://www.youtube.com/watch?v=Prz5V0Ejg9I&t=19s
===================================
                      П'ятниця 03.04.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Прочитати параграф 19. Тему і план записати в зошит . Вивчити нові слова та дати та записати в словник .Дати відповіді на запитання на с. 154. Повторити параграф 9.Переглянути відеоролик-----------https://www.youtube.com/watch?v=pdp9kmM03Mw

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                9 клас Всесвітня історія . 

Прочитати параграф 26( 1 та 2-й пункти).Тему і план записати в зошит .Ознайомитись з документами на с. 220-221 та с. 222. Дати відповіді на 1-9 запитання на с. 225. Повторити параграф 10 .Переглянути відеоролик ------https://www.youtube.com/watch?v=vsAaVPtJk3Q
                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                 6 клас Всесвітня історія 
Прочитати параграф 34 . Тему і план записати в зошит .Новіслова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 177. Повторити параграф 12. Переглянути відеоролик за посиланням--------https://www.youtube.com/watch?v=IDurMqW_rkc

=======================================================================

                           11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Демонтаж результатів періоду розрядки.
Переглянутивідеоролики  https://www.youtube.com/watch?v=G_8i6MpGXlQ
https://www.youtube.com/watch?v=E4JcJ5xZ8BY


https://www.youtube.com/watch?v=WNXDCE7RTC0

Дати свої оцінки подіям . Повторити параграф 13.Підготовка до ЗНО.
==================================

                  Понеділок 06.04.2020
                          10 клас Всесвітня історія .
Тема уроку .

Пригадайте з раніше вивченого
1.   Які чинники впливали на зміст міжнародних відносин у другій половині 1930-х рр.?
2.   Чому в другій половині 1930-х рр. політика «умиротворення» взяла гору над політикою колективної безпеки?
Завдання для підготовки до практичного заняття
1.   Підготувати повідомлення (презентації): 1) Політика «умиротворення»; 2) Політика колективної безпеки; 3) СРСР у системі міжнародних відносин 1930-х рр.     На вибір.
Хід роботи
1.   Опрацюйте наведені документи. Визначте, які аспекти міжнародних відносин вони висвітлюють.
2.   Сформулюйте висновки відповідно до мети заняття.
Документи розповідають
Зі спогадів В. Черчилля про розмову з Й. фон Ріббентропом (1937 р.)
Одного разу в 1937 р. я зустрівся з німецьким послом в Англії Й. фон Ріббентропом. Наша бесіда тривала більше двох годин. Суть речей Й. фон Ріббентропа зводилась до того, що Німеччина прагне дружби з Англією. Німеччина оберігала б усю велич Британської імперії. Німці, мабуть, і попросять повернути їм німецькі колонії, але це не кардинальне питання. Було б важливіше, щоб Англія дала Німеччині свободу рук на сході Європи. Німеччині потрібен «життєвий простір». Тому вона змушена поглинути Польщу і Данцизький коридор. Що стосується Білорусії та України, то ці території абсолютно необхідні для забезпечення майбутнього існування німецького Рейху. Єдиного, чого німці просили б у Британської співдружності та імперії, — не втручатися.
Я одразу висловив свою впевненість у тому, що англійський уряд не погодиться надати Німеччині свободу рук у Східній Європі. Хоча ми ненавиділи комунізм не менш, ніж його ненавидів А. Гітлер, але Велика Британія ніколи б не втратила інтерес до долі континенту настільки, щоб дозволити Німеччині встановити своє панування над Центральною та Східною Європою. Й. фон Ріббентроп сказав: «У такому випадку війна неминуча. Іншого виходу немає. Фюрер на це відважився. Ніщо його не зупинить, і ніщо не зупинить нас».
Запитання до документа
1. Про які події і процеси в міжнародних відносинах йдеться? 2. Як формулюються позиції сторін у документі? 3. Яке обґрунтування позиції наведено в розмові? 4. Чи була війна неминучою?

Витяг із Додаткового протоколу Антикомінтернівського пакту
Підписуючи Угоду проти комуністичного «Інтернаціоналу», повноважні представники відносно цієї угоди домовилися про таке:
1)   відповідні влади обох Високих Сторін, що домовляються, підтримуватимуть тісне співробітництво у справі обміну інформацією про діяльність комуністичного «Інтернаціоналу», а також із приводу прийняття роз’яснювальних та оборонних заходів у зв’язку з діяльністю комуністичного «Інтернаціоналу»;
2)   відповідні влади Високих Сторін, що домовляються, вживатимуть у межах чинного законодавства суворих заходів проти осіб, які прямо чи опосередковано, всередині країни або за кордоном перебувають на службі комуністичного «Інтернаціоналу» чи служб його підривної діяльності;
3)   із метою полегшення означеного в пункті 1 співробітництва між відповідною владою обох Високих Сторін, що домовляються, буде засновано постійну комісію, у якій вивчатимуться та обговорюватимуться подальші оборонні заходи, необхідні для запобігання підривній діяльності комуністичного «Інтернаціоналу».
Запитання до документа
1. Чим було зумовлено підписання цього пакту? 2. Що стало основою для створення блоку агресивних держав? 3. Діяльність Комінтерну була причиною чи приводом до створення блоку агресивних держав? 4. Яким було ставлення правлячих кіл Англії та Франції до створення Антикомінтернівського пакту?

Телеграма військового аташе Франції в Польщі Ф. Мюсса до військового міністерства Франції (19 серпня 1939 р.)
Сьогодні впродовж трьох годин разом із британським військовим аташе ми мали розмову з генералом В. Стахевичем (начальник генштабу збройних сил Польщі), безрезультатно шукаючи формулу для компромісу.
Заповіт Ю. Пілсудського, заснований на історичних і географічних чинниках, забороняє навіть розглядати питання про вступ іноземних військ на польську територію. Тільки під час бойових дій це правило може бути пом’якшене.
Начальник штабу нагадав, що польська доктрина із цього питання добре відома й завжди залишалася незмінною.
Насамкінець, після згоди з Л. Беком було вирішено, що наша делегація в Москві може маневрувати так, наче перед поляками такого питання не ставилося…
Запитання до документа
1. У чому полягає суть заповіту Ю. Пілсудського? 2. Як позиція Польщі відбилася на англо-франко-радянських переговорах військових місій? 3. Чому Польща дотримувалася саме такої позиції? 4. Позиція Польщі була причиною чи приводом до зриву англо-франко-радянських переговорів?

 Відповіді на запитання до документів та презентацію скинути на пошту .andriykulynich@gmail.com------ Обов'язково всім.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
==================================

                   Вівторок 07.04.2020
                                
                                     6 клас Історія 


Прочитати параграф 35 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 181.Повторити параграф 13.  Переглянути відеоролик за посиланням--------
https://www.youtube.com/watch?v=IDurMqW_rkc&t=817s


=======================================================================

                        Четвер 09 . 04. 2020      

                                    7 клас. Всесвітня історія
Тема . Урок узагальнення по темі :Матеріальний і духовний світ європейського середньовіччя.


Дата: ___________    Клас: _______     Прізвище, ім’я: 

__________________________

І рівень (0,5 бала)
1. Назвати дві дати з теми:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Дати відповідь «так» чи «ні»:
А) «Пошуками «філософського каменя» займались вчені інквізитори»._________   
    Б) «У ХVст. в європейській культурі було започатковано епоху Реалізму»._________
3. Роки життя Франческо Петрарки:
    А) 1303–1374рр.;
    Б) 1304–1374рр.;
    В)1305–1373рр.;
    Г) 1305–1375рр.
4. Як називалася перша друкована книжка, яку випустив Йоганн Гутенберг:
А) «Євангеліє»;
Б) «Буквар»;
В) «Біблія»;
Г) «Математика».
5. Хто займався пошуками «філософського каменя» в Середні віки?
А) алхіміки;
Б) інквізитори;
В) схоласти;
Г) жонглери.
6. Йоганн Гутенберг  у ХV ст. винайшов:
   А) «філософський камінь»;
   Б) друкарський верстат;
   В) водяний млин;
   Г) скляне дзеркало.

ІІ рівень(1 бал)
7. Причини появи Раннього Відродження і гуманізму.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Доповнити речення:
Вставте пропущені слова:
Церква, зокрема, могла накласти на окрему область чи цілу країну…….. – тимчасову заборону обрядовості й богослужіння. Непокірним загрожував також……. Недопущення до церковних таїнств і обрядів. Проголошення людині……. Робило її ізгоєм у суспільстві
9. Дати визначення:
А) Індульгенція - ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Б) Гуманізм - _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ІІІ рівень(1,5 бали)

10. Чому в епоху Середньовіччя зявилося прислівя «Вирости під різкою вчителя»?

11. Встановіть відповідність між іменами середньовічних вчених та галузями науки, в  яких вони досягли певних успіхів.
1
Фома Аквінський
А
математика, природознавство
2
Марко Поло
Б
філософія, діалектика
3
Роджер Бекон
В
схоластика, богослов’я
4
Йоганн Гутенберг
Г
мореплавець, географ


Д
книгодрукування

ІV рівень (3 бали)
12. Поясніть, для чого папі римському потрібна була власна держава, якщо він уже був главою всіх християн-католиків. Як і з ким папи боролись за світську владу?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 В зошиті виконати завдання  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЬОГОДНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
==================================

                      П'ятниця 10.04.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Прочитати параграф 27 та 28. Тему і план записати в зошит .

                 Тема уроку . Східний світ у 16- 18 ст .
                                          План .
1. Китай та Японія у 16- 18 ст.
2. Індія та Персія у 16- 18 ст.

 Вивчити нові слова та дати і записати в словник .Дати відповіді на запитання на с. 237 та с. 245.. Повторити параграф 10.
-------------------------------------------------------------------------------
                           11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Від біполярного  до  багатополярного світу  .
Прочитати параграф 24 (1-3пункт).Тему і план записати в зошит.Опрацювати документи параграфа . Дати відповіді на запитання на с.133.Повторити параграф 14.

 Підготовка до ЗНО.

---------------------------------------------------------------------------------
                               9 клас Всесвітня історія . 

Прочитати параграф 26 ( 3 та 4-й пункти).Тему і план записати в зошит .Тема уроку .Початок боротьби за переділ колоніальногосвіту .
Ознайомитись з документами парграфа. Дати відповіді на запитання на с. 225. Повторити параграф 11 .Переглянути відеоролик -https://www.youtube.com/watch?v=H9_CjtZfAZ4&t=453s

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       6 клас Всесвітня історія

Прочитати параграф 39 . Тему і план записати в зошит .Новіслова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 192. Повторити параграф 14. Переглянути відеоролик за посиланням--------
https://www.youtube.com/watch?v=5CuquPCt3PU

------------------------------------------------------------------------------                               Понеділок 13.04.2020.


                               10 клас Всесвітня історія.

Прочитати параграфи 35-36 .Тему і план записати в зошит .Опрацювати документи параграфів .Дати відповіді на запитання на с. 190.Нові слова та дати записати в словник та вивчити .Повторити параграф 10 . Переглянути відеоролики    https://www.youtube.com/watch?v=VC_sj6r8W0g

   https://www.youtube.com/watch?v=-Tj1fN4yJO0


         https://www.youtube.com/watch?v=HUVfL7LqBWs   

-===============================================                                          Вівторок 14.04.2020     
                                      6 клас Всесвітня історіяПрочитати параграф 37 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 187. Повторити параграф 15. Переглянути відеоролик за посиланням--------
                              https://www.youtube.com/watch?v=7G_JGMNJe-4

================================================                                Четвер 16 . 04. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія 

Прочитати параграф 25.   Тему і план записати в зошит . Нові слова  та дати записати в словник і вивчити    . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання на с. 182 Повторити параграф 10 .   Переглянути  відеоролики-----             https://www.youtube.com/watch?v=WkPrfZW32-Q


  https://www.youtube.com/watch?v=iv_yQlnnGpU

==============================================================                                                                                                                                                  
                            П'ятниця 17.04.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Урок узагальнення по 4 та 6 розділах .
І рівень(1 тестове завдання = 0,5 бала, 6 тестових завдань = 3 бали)
1. В яких частинах світу розташовувалася Османська імперія у період свого розквіту?
а) Азія та Америка;
б) Європа та Азія;
в) Азія та Африка;
г) Європа, Азія та Африка.
2.Як називалася війна Росії та Швеції у 1700-1721 рр.?
а) Північна;
б) Шведська;
в) Південна;
г)Московська.
3.Укажіть, про кого йдеться.
«За часів його правління Османська імперія досягла вершини своєї могутності. У результаті численних війн значно розширив територію Османської імперії. Реформував адміністрацію, армію, фінанси. Був також меценатом і поетом. Його четвертою дружиною була рем Султан, яку в Європі знали під іменем Роксолана».
а) Аббас І;
б) Селім І;
в)Надір;
г) Сулейман І.
4.Яку назву отримала абсолютна монархія в Московському царстві?
а) самодержавство;
б) конституційна монархія;
в) релігійна монархія;
г) імперія.
5.Чому початок XVII ст. в історії Московської держави називають «Смутним часом»?
а) народ був дуже засмучений смертю Івана IV Грозного;
б) у країні часто змінювалися правителі і не було стабільності;
в) у країні почалися релігійні війни;
г) розпочалось правління Федора, який отримав прізвисько «Смутний».
6.Які держави увійшли до складу Речі Посполитої?
а)ВКЛ та Польське королівство;
б) Московська держава та Польське королівство;
в)ВКЛ та Московська держава;
г) Кримське ханство та Польське королівство.
ІІ рівень(1 завдання = 1 бал, 3 завдання = 3 бали)
7. Дайте визначення поняття «Епоха двірцевих переворотів».
8. Перелічіть держави, з якими воювало Московське царство часів Івана ІV Грозного (мінімум 3).

9.Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття або назви.
1) Варшава, 2) фільварок, 3) бояри, 4) Литовські статути, 5) греко-католики, 6) опричнина, 7) стрільці, 8) Москва, 9) Боярська дума.
РІЧ ПОСПОЛИТА
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО


ІІІ рівень(1 завдання = 1,5 бали, 2 завдання = 3 бали)
10. Установіть відповідність між поняттями та їхніми значеннями.
1)
редут;
а)
державний орган, пізніше міністерство;
2)
колегія;
б)
державний орган з управління церквою;
3)
Синод;
в)
чиновник, який керував частиною території;
4)
губернатор.
г)
військова споруда, земляне укріплення;
д)
натуральні та грошові платежі селян феодалам.
11.Проаналізуйте текст з історичного документа та дайте відповіді на запитання.
Із Люблінської унії (про права поляків і литовців)
«Усі закони й постанови, хоч би які вони були і хоч би з якої причини видані в Литві проти польського народу, щодо заняття вищих і яких завгодно посад, що передаються й доручаються нами, також щодо маєтків і земель, щодо придбання земель і володіння ними у Великому князівстві Литовському... — усі такі закони, погодженням з усіма чинами, скасовуємо... Віднині як поляк у Литві, так і литовець у Польщі можуть купити маєток і оселитися будь-яким законним способом, і можуть за законом обіймати посаду в тій землі, у якій осядуть. Щодо духовних посад, то ми роздаватимемо їх на власний розсуд, як і було досі, не звертаючи уваги на осілість особи в тій країні».
1) Коли була прийнята Люблінська унія?
2) Які права отримували поляки та литовці?
3) Чому в документі окремо виділені духовні особи?
IVрівень(1 завдання = 3 бали)
12.Проаналізуйте причини, основні події та наслідки Північної війни? Що отримала як результат Московська держава Петра І від цієї війни?Свою думку обґрунтуйте.
 В зошиті виконати завдання  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЬОГОДНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
===================================

                             11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Агресія Росії проти України в 2014 році   .
Прочитати параграф 24 (4пункт).Тему  записати в зошит.Опрацювати документи параграфа . Дати відповіді на запитання на с.133.Повторити параграф 15.


 Підготовка до ЗНО.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                  9 клас Всесвітня історія .       
Підготувати  проект по темі .Україна в геополітичних планах Російської , Німецької, Австро-Угорської імперії імперій на зламі 19 - 20 ст.

 Виконати завдання  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СЬОГОДНІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------      
                                      6 клас Всесвітня історіяПрочитати параграф 38 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 189. Повторити параграф 16. Переглянути відеоролик за посиланням--------
                            https://www.youtube.com/watch?v=WuOSKOr0JyU  

================================================                  Вівторок 21.04.2020
                                
                                     6 клас Історія 

Прочитати параграф 42 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 200.Повторити параграф 17.  Переглянути відеоролик за посиланням--------https://www.youtube.com/watch?v=T43F3FxlKks

=====================================================================


                             Четвер 23 . 04. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія 

Прочитати параграф 26.   Тему і план записати в зошит . Нові слова  та дати записати в словник і вивчити    . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання на с. 190 Повторити параграф 11 .   Переглянути  відеоролик-----             https://www.youtube.com/watch?v=aVvyFWaCAXY

========================================================================
                     П'ятниця 24.04.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Прочитати параграф 22. Тему і план записати в зошит . Вивчити нові слова і дати та записати в словник .Дати відповіді на запитання на с. 191. Завдання 16-17 виконати письмово та  скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Повторити параграф 11.Переглянути відеоролики---
https://www.youtube.com/watch?v=6KwK8pxyg3g


https://www.youtube.com/watch?v=wSrR2X0dO58


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                9 клас Всесвітня історія . 

Прочитати параграф 27.Тему і план записати в зошит . Дати відповіді на запитання на с. 234. Завдання 12 на с.234 виконати письмово та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повторити параграф 12 .Переглянути відеоролики ------


                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                 6 клас Всесвітня історія

Урок узагальнення і систематизації .

Тема «Стародавній Рим за царської та республіканської доби»

Дата ______________    Клас___6__ Прізвище, ім’я __________________________

І рівень (0,5 бали)

1
 
1.  Який правитель був останнім царем Риму?
А) Тарквіній Горди Б) Ромул В) Сервій Туллій     Г) Цезар


2
 
2. Як називали в Римі корінних жителів, що походили від перших
поселенців — засновників міста?
А) плебеї        Б) демос    В) аристократи  Г) патриції


3
 
3. Кому з римських полководців належить вислів: «Прийшов,
побачив, переміг!»?
А) Гнею Помпею      Б) Юлію Цезарю    В) Октавіану Августу  Г) Траяну


4
 
4. Де відбулась вирішальна битва між Антонієм і Октавіаном?
А) під Фарсалом     Б)  біля мису Акцій
В) при Філіппах      Г)при Замах


5
 
5. У результаті Третьої Пунічної війни (149—146 рр. до н. е.) Рим:
А) розгромив Македонію   Б) захопив Єгипет
В)  здобув Іспанію               Г) знищив Карфагенську державу


6
 
6.Якого принципу дотримувалися римляни в управлінні
підкорених народів?
А) «Хліба і видовищ!»                       Б) «Поділяй і володарюй!»
В) «Щодо ворога все дозволено»      Г) «Прийшов, побачив, переміг!»


7
 
7. У результаті громадянської війни 49—45 рр. до н. е. у
Стародавньому Римі встановлено:
А)  народний трибунат Тиберія Ґракха         Б) довічну диктатуру Юлія Цезаря
В)  принципат Октавіана Августа               Г) домінат Аврелія Діоклетіана


8
 
8.  Що означає вислів «перейти Рубікон»?
А)  зворотної дороги немає                Б) вступити в нерівний бій
В) визначити долю переможеного      Г) здійснити напад


9
 
9. Керівник повстання гладіаторів?
А) Цезар       Б)Леонід      В) Спартак     Г) Александр


10
 
10. Союз трьох полководців?
А) Дуомвірат   Б) Тріумвірат   В) Октавіат   Г) Декавіат


11
 
11.Як називали центральний майдан Риму?
А) Колізей  Б) Форум    В) Ареопаг   Г) Тріумф


12
 
12. Який символ міста Рим?
А) Собака  Б) Гуси       В) Вовчиця  Г) Лисиця
ІІ рівень (1 бал)

13. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями

1) Терор
А) Необмежена влада людини або групи людей
2) Проскрипції
Б) Масові позазаконні вбивства
3) Диктатура
В) Списки людей, оголошених поза законом
___________________________

14. Хто з названих видатних римських полководців і політиків утворював Перший тріумвірат (виберіть три правильні відповіді)?
А)Помпей
Б) Красс
В) Юлій Цезар
Г) Октавіан
Д) Лепід
Е) Цицерон
Є) Антоній

15. Установіть хронологічну послідовність подій
А) діяльність братів Гракхів
Б) диктатура Сулли
В) «золота доба» Римської республіки
Г) Перший тріумвірат
__________________________________

ІІІ рівень (3 бали)

16. Вставте пропущені слова.
У 49 році до н. е. Цезар, перейшовши з легіонами річку _______________________, розпочав нову _____________________ війну. Він захопив Рим, а його супротивник
____________________втік до Греції, де зібрав армію. Вирішальна битва відбулася
біля міста _________________. Перемогу одержав ____________, а ______________ втік до Єгипту, де його було ______________. Цезар, прибувши до Єгипту, став на
бік єгипетської цариці __________________. Посадивши її на трон, Цезар вирушив до Малої Азії, де розбив армію сина МітридатаФарнака. Повернувшись до Риму, Цезар відсвяткував чотири ___________________________.  Він був проголошений
__________________ та отримав титул ___________________. У 44 році до н. е. під
час засідання сенату Цезар був ___________________.


виконати  та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=======================================================================

                           11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Науково - технічна революція  .

Прочитати параграф 25 (1пункт).Тему  записати в зошит.Опрацювати документи параграфа . Дати відповіді на запитання на с.138.Повторити параграф 16.

 Підготовка до ЗНО.
===================================

                    Понеділок 27.04.2020.


                               10 клас Всесвітня історія.

Прочитати параграфи 37-38 .Тему і план записати в зошит .Опрацювати документи параграфів .Дати відповіді на запитання на с. 202 та с209. Заповнити синхроністичні таблиці  на с.202 та с. 209.Нові слова та дати записати в словник та вивчити .Повторити параграф 11 . Переглянути відеоролики     https://www.youtube.com/watch?v=_s9dneuK26I&t=505s


https://www.youtube.com/watch?v=LSa28C8_sQU


https://www.youtube.com/watch?v=ATpdw6Wt6HM&t=12s

=======================================================================
                     Вівторок 28.04.2020
                                
                                     6 клас Історія 

Прочитати параграф 40 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 195.Повторити параграф 18.  Переглянути відеоролик за посиланням--------
https://www.youtube.com/watch?v=SgDtJpFyjl0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         Четвер 30 . 04. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія 

Прочитати параграф 27.   Тему і план записати в зошит . Нові слова  та дати записати в словник і вивчити    . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання параграфа та на с. 196 . Повторити параграф 12 .   Переглянути  відеоролик-----    https://www.youtube.com/watch?v=0h-RCMJIexA   ===============================================                     Понеділок 04.05.2020.


                               10 клас Всесвітня історія.

Прочитати параграфи 39 .Тему і план записати в зошит.Опрацювати документи параграфа .Дати відповіді на запитання на с. 217. Нові слова та дати записати в словник та вивчити .Повторити параграф 12 . Переглянути відеоролики  
 https://www.youtube.com/watch?v=u-ISx-IHook-----нацистськи новий порядок в 

європі

https://www.youtube.com/watch?v=41RKZUHszZQ-----голокост

https://www.youtube.com/watch?v=6nm9OTyz1Gs-------рух опру в Європі

================================================


                     Вівторок 05.05.2020
                                
                                     6 клас Історія 

Прочитати параграф 43 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 202.Повторити параграф 19.  Переглянути відеоролик за посиланням---
https://www.youtube.com/watch?v=46knSJKrJIc

==============================================================


                          Четвер 07 . 05. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія 

Прочитати параграф 28.   Тему і план записати в зошит . Нові слова  та дати записати в словник і вивчити    . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання параграфа та на с. 207 . Повторити параграф 13 .   Переглянути  відеоролик-----    https://www.youtube.com/watch?v=lIkjYkqhmZg

================================================                          П'ятниця 08.05.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Прочитати параграф 24. Тему і план записати в зошит . Вивчити нові слова і дати та записати в словник .Дати відповіді на запитання на с. 209-210.Завдання 11 на с. 210 виконати письмово  та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Повторити параграф 13 .Переглянути відеоролики ---------
https://www.youtube.com/watch?v=oTj1hn2sXqs


https://www.youtube.com/watch?v=UH1XWCXK9n0&t=144s

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                          11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Науково - технічна революція  .

Прочитати параграф 25 (2-3пункти).Тему і план записати в зошит.Опрацювати документи параграфа . Дати відповіді на запитання на с.138.Повторити параграф 17.

 Підготовка до ЗНО.       
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                 9 клас Всесвітня історія . 

Прочитати параграф 28.Тему і план записати в зошит . Дати відповіді на запитання на с. 246. Завдання 12 на с.246 виконати письмово та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повторити параграф 13 .
--------------------------------------------------------------------------------


                                         6 клас Історія 

Прочитати параграф 44 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 204.Повторити параграф 20.  
================================================
                       Вівторок 12.05.2020
                                
                                     6 клас Історія 

Прочитати параграф 45 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 206.Повторити параграф 21.  
--------------------------------------------------------------------------------


                       Четвер 14 . 05. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія 

Прочитати параграф 29.   Тему і план записати в зошит . Нові слова  та дати записати в словник і вивчити    . Ознайомитися з документами параграфа . Дати відповіді на запитання параграфа та на с. 212 . Повторити параграф 14 .   Переглянути  відеоролик----- https://www.youtube.com/watch?v=bJLIjwUjC7Q

-------------------------------------------------------------------------------   
                        П'ятниця 15.05.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 

Прочитати параграф 25. Тему і план записати в зошит . Вивчити нові слова і дати та записати в словник .Дати відповіді на запитання на с. 222.Ознайомитись з документами параграфа. Завдання 15 на с. 222 виконати письмово та  
 скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повторити параграф 14. Переглянути відеоролик  .
https://www.youtube.com/watch?v=6TQ91XXNp00

---------------------------------------------------------------------------------

                              11 клас Всесвітня історія 

Тема уроку . Науково - технічна революція  .

Прочитати параграф 26.Тему і план записати в зошит.Опрацювати документи параграфа . Дати відповіді на запитання на с.141.Повторити параграф 18.

 Підготовка до ЗНО.     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                   9 клас Всесвітня історія . 
Практичне заняття .Повсякденне життя людей на початку 20 століття .
Створи проект та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Повторити параграф 14
-------------------------------------------------------------------------------- .
                                       6 клас Історія 

Прочитати параграф 46 . Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 209.Повторити параграф 22.  Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=VhdwCKOeysA


===============================================
                          Понеділок 18.05.2020.


                          10 клас Всесвітня історія.

Прочитати параграфи 40-41-42 .Тему і план записати в зошит. Тема- Завершення Другої світової війни .Опрацювати документи параграфів .Дати відповіді на запитання на с. 226-233-238. Нові слова та дати записати в словник та вивчити .Письмово виконати завдання на с.226 номер-1 на с.238 номер 4 та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
 Повторити параграф 13 . Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=qHk9P4wbMxg

--------------------------------------------------------------------------------
                                  Вівторок 19.05.2020  

                                                                       6 клас Історія Прочитати параграф 47. Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 216.Повторити параграф 23.  Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=6QbWuuZdDXE

https://www.youtube.com/watch?v=nmSpatM_sxo&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=_vUGjp7DeMo

https://www.youtube.com/watch?v=bnIB9cOAOj4

https://www.youtube.com/watch?v=NGp14saUAvc--------------------------------------------------------------------------------
                           Четвер 21 . 05. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія

Практичне заняття .Тема- Культурні досягнення країн 
Сходу , які мали вплив на формування європейського культурного простору .

Стврити  проект та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
                     П'ятниця 22.05.2020
                              
                               
                                8клас Всесвітня історія 
Практичне заняття . Відображення ідей Просвітництва в Декларації незалежності США. Створити проект та

кинути на мою пошту 


andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------------
                              11 клас Всесвітня історія .

Практичне заняття .Модерне (індустріальне ) та  постмодерне (інформаційне) сіспільство -тяглість та зміни .
             Створити проект та

кинути на мою пошту 


andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
------------------------------------------------------
                                      9 клас Всесвітня історія . 


Урок узагальнення з теми: «Модернізація країн Європи та Америки в останній третині ХІХ – на початку ХХ ст.
Тести
1.    Троїстий союз – це союз між державами:
А. Німеччиною, Англією, Францією.     Б. Німеччиною, Іспанією, Італією.
В. Німеччиною, Австро-Угорщиною, Італією.       Г. Німеччиною, США, Росією.
2. Кризові явища в Франції в останній третині ХІХ ст. пов’язані з махінаціями навколо:
А. Ейфелевої вежі     Б. Суецького каналу      В. Панамського каналу     Г. Версалю
3. Антанта – це союз між державами:
А. Великою Британією, Францією, Італією.  Б. Великою Британією, Францією, Німеччиною.      В. Великою Британією, Францією,   Австро-Угорщиною.     
Г. Великою Британією, Францією, Росією.
4. В якому році Австро-Угорська імперія перетворилась в дуалістичну монархію?А. 1876 р.        Б. 1867 р.     В.  1869 р.       Г.  1875 р.
5. Кріпосне право в  Російській імперії було скасовано
А. 1861 р.    Б. 1848 р.    В.  1856 р.   Г. 1907 р.
6. Вкажіть поняття, яке відповідаєвизначенню «Рух за скасування рабства»:
А. Аболіціонізм          Б.Резервація                В. Гомстед               Г. Домініон.
7.  Співвіднесіть події з країнами в яких вони відбувалися…
А. революція 1905-1907 рр.                                  1. США
Б. «Справедливий курс» Т. Рузвельта               2. Велика Британія
В. Діяльність торі та вігів                                     3. Росія
8. Впізнайісторичну особу за описом«26-й президент США. У внутрішнійполітиці проводив «справедливий курс». Цяполітикапередбачала: ухваленняантитрестівськихзаконів; заходи з охорониприроднихресурсів.»
А. Т. Рузвельт    Б. А. Лінкольн      В. Р. Рейган       Г. В. Вільсон.
9. Визначте, які з перелічених понять належать до історіїНімеччини, а які — до історіїСполученихШтатів Америки. 1 - Митний союз, 2 - штат, 3 -  Сенат і Палата представників, 4 - Південнонімецький союз, 5 - Рейхстаг та Бундесрат, 6 - конгрес, 7 -  франко-прусськавійна, 8 - О. фон Бісмарк, 9 -  Вашингтон, 10 - республіка, 11 - Вільгельм І, 12 - президент.
Німеччина
США
 10. Визначте, які з перелічених понять належать до історіїРосійськоїімперії, а які    — до історії Австро-Угорщини.1 - імператор, 2 - дуалістичнамонархія; 3 - Москва, 4 - абсолютна монархія,  5 - Євразія, 6 - Франц Йосиф І, 7 - губернія, 8 - австро-італійсько-французькавійна.
Російська імперія
Австро-Угорщина
11.Отто фон Бісмарк, Джованні  Джолітті, Теодор Рузвельт, Вудро Вільсон, Вільям Гладстон,  Бенджамін Дізраелі, Девід Ллойд Джордж, Жорж Клемансо – видатні діячі свого часу, які певним чином вплинули на розвиток своїх країн. Хто з них найбільше Вас зацікавив, чому? Якіриси характеру, на Вашу думку, повинна  матилюдина, щоб стати історичним діячем

кинути на мою пошту 


andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-------------------------------------------------------------
                                                6 клас Історія 

Прочитати параграф 48. Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 218.Повторити параграф 24.  Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=fBYiBa0Um8U

==============================================

                          Понеділок 25.05.2020.


                               10 клас Всесвітня історія.

ПІБ _____________________  
                                                                              Дата___25.05 2020_______________

Контральна робота з теми: «Друга світова війна»
І Рівень складності
Оберіть 1 правильну відповідь із запропонованих
1 Друга світовавійнапочалася
А 22 червня 1941 року
Б 23 серпня 1939 року
В 1 вересня 1939 року
Г 2 вересня 1939 року

2ПриєднанняЗахідноїУкраїни та ЗахідноїБілорусії до СРСР розпочалосьзівступуЧервоноїАрмії на територіюПольщі
А 1 вересня 1939 року
Б 5 вересня 1939 року
В 17 вересня 1939 року
Г 28 вересня 1939 року

3. Період «дивної війни» тривав
А З 1 вересня 1939 року до 3 вересня 1940 року
Б З  3 вересня 1939 року до 10 березня 1940 року
В З 10 вересня 1939 року до 3квітня 1940 року
Г З 3 вересня 1939 року до 10 травня 1940 року

4.Франці уклала перемир’я з Німеччиною
А 22 червня 1940 року
Б 22 червня 1941 року
В 10 травня 1940 року
Г 10 травня 1941 року

5. Операція із захоплення Німеччиною Англії мала назву
А «Барбаросса»
Б «Багратіон»
В «Морський лев»
Г «Тайфун»

6. 28 жовтня 1940 року….
А Італія напала на територію Греції
Б СРСР напав на територію Фінляндії
В Японія напала на територію США
Г Німеччина напала на територію Франції

7. США офіційно оголосила війну Японії після нападу на …
А Військово-морську базу Перл-Харбор
Б На острів Гуадалканал
В На острів Лайте
Г На Вашингтон

8. Атомну бомбу на Нагасакі було скинуто
А 2 серпня 1945 р
Б 6 серпня 1945 року
В 8 серпня 1945 рроку
Г 9 серпня 1945 року

9. Яку битві на території України називали «другим Сталінградом»?
А Битву за Дніпро
Б Львівсько-Сандомирську
В Корсунь-Шевченківську
Г Карпатсько-Ужгородську

10. Яка конференція відбулася раніше?
А Постдармська
В Ялтинська
Г Тегеранська

11. Друга світова війна закінчилась
А 8 травня 1945 року
Б  9 травня 1945 року
В  1 вересня 1945 року
Г  2 вересня 1945 року

12. Декларація прав людини була прийнята ООН у
А 1945 році
Б 1946 році
В 1947 році
Г 1948 році

ІІ Рівень складності
13. Голокост –


Колабораціонізм – 


14. Які країни входили в так звану «Велику трійку»?__________________________? Назвіть лідерів-представників цих країн ___________________________________________________

15. На якій конференції був відсутній президент США Ф. Рузвельт і чому?
ІІІ Рівень складності
16 .Прочитайте і доповніть текст. Визначте , де і в якому році відбулася ця найбільша танкова битва другої світової війни.
«Вранці 12 липня на горбистомуполібіляневеличкого села ________________ в запеклійбитвізіткнулисядвітанковіармії . У цьомубої з обохбоківодночасно взяли участь 1200 танків і самохіднихгармат. Ця битва стала кульмінацієюбитви ___________________,вякій перемогу здобула________________ армія »


17. Прочитайте і доповніть текст.
Восени _________року на конференції у м. __________________ представники СРСР, США, Англії та Китаю підготували пропозицію про створення  ___________ та обговорили основні положення її Статуту.
ІV Рівень складності
18. Яку ціль переслідувала Італія беручи участь у Другій світовій війні. Чи вдалося отримати бажане? Чому? Відповідь обґрунтуйте
19. Розкажіть, як розгорталася битва на Курській дузі. Хто приймав учать, коли відбулася? Її наслідки та роль у Другій світовій війні.
20. Як ви вважаєте, чи можна було уникнути Другої світової війни? Яким чином? Відповідь обгрунтуйте.


  Виконати та скинути на мою пошту 

andriykulynich@gmail.com------ОБОВ'ЯЗКОВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

--------------------------------------------------------- 

 1. Вівторок 21.05.2020

 6 клас Історія 

Прочитати параграф 49 Тему і план записати в зошит .Нові слова та дати записати в словник  і вивчити. Дати відповіді на запитання на с. 219Повторити параграф 5.  Переглянути відеоролик
https://www.youtube.com/watch?v=VlqZ-T73K9g

-------------------------------------------------------------------------------
                        Четвер 28 . 05. 2020

                                    7 клас. Всесвітня історія


Підсумкова контрольна робота
з всесвітньої історії за II семестр
Учня/учениці ______ класу


ПІБ
Початковий рівень (3 б)
1.Головними прикрасами готичних храмів були…
А) вітражі і скульптури
Б) картини та ідоли
В) ікони і фрески
Г) орнаменти і в’язь
2. Який з польських королів отримав прізвисько Великий?
А) КазимирIII
Б) МешкоI
В) БолеславI
Г) Владислав
3. Коли було було створено Делійський султанат?
А) 1206 р.
Б) 1245 р.
В) 1398 р.
Г) 1453 р.
Середній рівень (3 б)
4. Дайте визначення поняттям:
Яничари__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ярлик __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Єретик ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Продовжіть речення.
В результаті Кревської унії________________________________________________
______________________________________________________________________
6. Назвіть чотири відомі вам історичні діячі даного періоду.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Достатній рівень (3б)
7. Складіть історичний портрет Яна Гуса.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Опишіть, яким було навчання у середньовічній Європі.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Високий рівень (3 б)
9. Складіть докладний опис однієї з памяток середньовічної культури.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Розкрийте особливості розвитку Індії в період Середньовіччя.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

виконати завдання  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com---
---------------------------------------------------------------------------------


Річна підсумкова контрольна робота з історії  (6 клас)
I рівень (по 0,5 б.)
11.     Віра в походження від спільного тваринного предка – це
А тотемізм                          В магія
Б фетишизм                        Г анімізм

22.     Знак найдавнішого письма в Стародавньому Єгипті у вигляді спрощеного малюнка – це
А папірус                             В ієрогліф
Б клинець                            Г Сфінкс

33.     Вирізьблена із цільної скелі велетенська статуя лева з головою людини – це
А піраміда Джосера                 В Великий Сфінкс
Б саркофаг Тутанхамона         Г Статуя РамзесаII

44.    Писемність Стародавнього Дворіччя називають
А клинописом                          В алфавітом
Б ієрогліфом                             Г скорописом

55.     Автором поеми «Іліада» й «Одіссея» вважають
А Геродота                               В Міноса
Б Гомера                                  Г Ахілла

66     Хто з перелічених діячів НЕ входив до Першого тріумвірату?
А МаркКрасс                           В Юлій Цезар
Б ГнейПомпей                          Г Гай Марій
II рівень (по 1 балу)
77.     Установіть відповідність між іменами грецьких богів та їхніми характеристиками
А Зевс
Б Посейдон
В Гермес
Г Аїд

1 могутній морський цар, покровитель мореплавства
2 повелитель царства мертвих
3 наймогутніший із олімпійських богів
4        вісник богів
88.     Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями
А легіон
Б тріумф
В провінція
Г гладіатор

1 урочистий вступ у столицю полководця та його армії після переможного завершення війни
2 спеціально навчений боєць у Давньому Римі, який виступав на видовищах у двобої з іншими бійцями або з тваринами
3 основна військова одиниця армії Стародавнього Риму
4 підвладна римлянам територія поза Апеннінським півостровом, що керувалася римським намісником

99     Установіть послідовність життя та діяльності історичних діячів
А Перикл                                  В ТутмосIII
Б Юлій Цезар                           Г Александр Великий

III рівень (по 1 балу)
110.                                                                                                                           Охарактеризуйте діяльність
Наведіть 2-3 приклади з його життя, які вам запам’яталися найбільше.
Похожее изображение

111.                                                                                                                           Це відомі пам’ятки доби…
Картинки по запросу лаокоон ы його синиКартинки по запросу венера милосскаяКартинки по запросу ника самофракийская
А античності                               В римської імперії
Б еллінізму                                   Г скіфської культури

112.                                                                                                                           Хто з історичних діячів запропонував описаний у тексті закон?
«Він запропонував прийняти земельний закон, за яким римська сімя могла користуватися не більш як 250 гектарами державної землі»

А Тиберій Гракх                            В Гай Марій
Б Юлій Цезар                               Г Корнелій Сулла
IV рівень (по 1,5 бали)
113.                                                                                                                                             Складіть історичний портрет Цезаря.

114.                                                                                                                                             Уявіть, що ви потрапили до поселення трипільців. Складіть розповідь про особливості трипільських поселень і жител

виконати завдання  і скинути на мою пошту ------ andriykulynich@gmail.com----------------------------------------------------------------
1 коментар:

 1. кредитна компанія, яка надає мені кредит у розмірі 5 000 000,00 доларів Коли інші кредитні інвестори нехтують моєю пропозицією, але містер Бенджамін Лі надає мені позику на успіх. Вони безпосередньо беруть участь у фінансуванні позики та проекті з точки зору інвестицій. вони надають фінансові рішення компаніям та особам, які шукають доступу до фондів ринків капіталу, вони можуть допомогти вам фінансувати ваш проект або розширити свій бізнес .. Контакт по електронній пошті :::: Також lfdsloans@outlook.com або Напишіть номер WhatsApp на 1- (989 -394-3740)

  ВідповістиВидалити