“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Хімія


Щиро вітаю Вас із закінченням навчального року.

 Бажаю Вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання.

Щастя всім, добра, міцного здоров’я та успіхів!

7 клас

12.03.  Тема "Колообіг Оксигену в природі. Озон."
 - прочитати параграф 24 с. 140-142,
- урівняти рівняння

- виконати тренувальні вправи https://learningapps.org/watch?app=2121413
Здати тести перейшовши за посиланням

join.naurok.uaКод доступу 236263


19.03.  Тема "Проблема чистого повітря. Застосування та біологічна роль кисню"

- прочитати параграф 24 с.142-146,

- підготувати проект один на вибір і скинути мені на пошту - solonynka123@gmail.com
Теми проектів:
1."Проблема забруднення повітря та способи розв'язування її".
2. "Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять".

Письмова самостійна робота 
1. Запишіть рівняння реакції горіння в кисні, розставте коефіцієнти.
а) S;                                     б) Mg
2. Обчисліть масову частку елементів в одержаних оксидах.
3. Складіть формули оксидів за валентністю.
а) CxOv;                               б) AlxOv;
в) NaxOv.
4. Розставте коефіцієнти в рівняннях реакцій.
а) Si + O2 SiO2                б) KClO3KCl + O2
в) H2S + NaOH Na2S + H2O

Доброго дня, дорогі діти! 
Продовжуємо наше навчання.

31.03.2020р.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Кисень".
Виконання завдань                                                                          1. Визначити відносну молекулярну масу речовин: SO2, SO3, Al2O3                                                             
2. Порівняти яка з речовин важча кисень чи повітря?                                                                               
3. Скласти формули речовин за їх  назвами: калій оксид; фосфор(V)оксид; алюміній оксид;                                                  4. Складіть хімічні реакції між киснем та речовинами: сіркою, воднем, алюмінієм. Вкажіть тип реакції та назви кінцевих продуктів.                                                                                      
 5. Хром утворює з Оксигеном сполуки CrO та Cr2O3. Визначте, у якій сполуці масова частка Оксигену більша.         6. Розставте коефіцієнти у схемах хімічних рівнянь, виберіть з них реакції розкладу та сполучення:                                              а) H2+N2=NH3;                     б)Ca+H3PO4=Ca3(PO4)2+H2;           в) O2+H2O+NO2=HNO3;    г) H2O = H2+O2.                                7. Визначте масу натрій хлориду,що утвориться при взаємодії натрію масою 10г з хлором масою 14г.                                                Виконати завдання   Код доступу 858172
 використати цей код, відкривши посилання join.naurok.ua   
(  Завдання необхідно виконати до  2 квітня 10:00)                 

02.04.2020р.

Тема уроку: Вода, склад її молекули, поширеність у природі, фізичні властивості. Вода - розчинник.

 • прочитати параграф 25.
 • виконати вправу 183, 187 -  с.151
 • переглянути відео

- пройти тести - Код доступу 983137використайте цей код,відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  15 квітня 10:00. тести проходимо один раз і під своїм прізвищем).
. Презентація: Вода - найважливіша речовина на Землі.

      
07.04.2020р.

Тема уроку: Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.

 • прочитати параграф 26.
 • виконати вправу 189 -  с.153.
 • переглянути відео
 • пройти тест - Код доступу 338043 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  14 квітня 14:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем)

       
 09.04.2020р.

Тема уроку: Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.

 • прочитати параграф 27.
 • виконати вправу 197, 198,199, 200 -  с.160.
 • переглянути відео

 • пройти тест "Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини" - Код доступу 626705 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до 16 квітня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).
          

 16.04.2020р.

Тема уроку: Виготовлення розчину.

 • повторити параграф 27.
 • виконати вправу 202,203 -  с.160.
 • виконати домашній експеремент с.161 - зняти відео і скинути на пошту - solonynka123@gmail.com
 • переглянути відео

 • пройти тест "Масова частка речовини" - Код доступу 902716 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до 21 квітня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).


    23.04.2020р.

Тема уроку: Розрахункові задачі. Обчислення масової частки, маси розчиненої речовини, маси та обєму води в розчині.


1) Основна формула:

w(реч.)=m(реч.)/m(р-ну);

2) З основної формули можна вивести наступні:

m(реч.)= w(реч.)* m(р-ну);

m(р-ну)= m(реч.)/ w(реч.);

3)Пам’ятаємо за густину води? (густина води прийнята за одиницю, тому маса води чисельно дорівнює її об’єму. Густина води становить 1г/мл, тому m(води)=1г, а v(води)=1мл.)

❖ Розв’яжіть задачі:

1. 25г солі заляли 100г води. Визначіть масову частку солі в утвореному розчині.

2. Яку масу солі слід розчинити у воді масою 540 г, щоб отримати розчин з масовою часткою розчиненої речовини 

10 %?

3. 7г певної речовини розчинили у 34г спирту. Визначіть масову частку розчиненої речовини в розчині.

4. Приготували 40г розчину, де масова частка солі становить 10%. Скільки грам солі і який об’єм води в приготовленому розчині?

5. Приготували 74г розчину, де масова частка солі становить 20%. Визначіть масу солі і води в розчині.

6. У морській воді масова частка солей становить приблизно 13,4 %. Яку масу морської солі можна здобути повним випарюванням 5 кг такої води?

7. Приготували 150г розчину, де води 120г. Визначіть масову частку розчиненої речовини в розчині.

8. До 450 г розчину з масовою часткою кухонної солі 24 % додали ще 50 г цієї самої солі. Яка масова частка солі в утвореному розчині?

9Обчисліть масову частку розчиненої речовини в розчинах з таким складом:   маса розчину – 1200 г, маса розчиненої речовини – 300 г;

10. З розчину цукру масою 300 г з масовою часткою розчиненої речовини 6 % випарили 100 г води. Визначте масову частку цукру в отриманому розчині.


28.04.2020р.

Тема уроку: Практична робота №5. Виготовлення водних  розчинів із заданими масовими частками розчинених речовин.

 • повторити параграф 26, 27.
 • виконати практичну роботу с.158-159.
 • переглянути відео:

https://youtu.be/u3a8n-3aF8Q
https://youtu.be/ZFC73sABqrM30.04.2020р.

Тема уроку: Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. 


07.05.2020р.

Тема уроку: Взаємодія води з оксидами. Поняття про кислоти й основи. Поняття про індикатори. Лабораторний дослід 10. Випробовування водних розчинів кислот і лугів індикаторами.


Дистанційна лабораторна робота виконана ___ .______________.2020р
Учнем (ученицею) 7 ----класу
________________________________________
(Прізвище, ім’я)
Тема: Лабораторний  дослід № 10
Випробування водних розчинів кислот і лугів індикаторами
Мета: дослідити дію індикаторів на водні розчини кислот і лугів
Обладнання: штатив із пробірками, піпетка
Реактиви: розчин кислоти, розчин лугу, дистильована вода, індикатори (у вигляді розчинів): універсальний індикатор, фенолфталеїн, метиловий оранжевий.
Завдання: переглянути відео проведення дослідів і оформити звіт, давши відповіді на питання.
Правила безпеки:
 Перегляньте відео за посиланням  https://youtu.be/BiuvThAaO18 

Хід роботи

Перегляньте вправу та виконайте вказівки до відео

І. Забарвлення індикаторів у нейтральному середовищі (дистильована вода)
Спостереження
(Запишіть якого забарвлення набувають індикатори)
Колір індикаторів у воді:
         Фенолфталеїн –________________________________________________
         Універсальний індикатор – ______________________________________
         Метиловий оранжевий – _____________________________________

ІІ. Забарвлення індикаторів у кислому середовищі (кислота) на відео переглядаєте
Спостереження
(Запишіть якого забарвлення набувають індикатори)
Колір індикаторів у розчині кислоти:
         Фенолфталеїн – _______________________________________________
         Універсальний індикатор – ___________________________________
         Метиловий оранжевий – ________________________________________
Висновок: (дайте відповідь на запитання)
1.     Як змінилися забарвлення індикаторів?
2.     Який індикатор не підходить для виявлення кислоти?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІІІ. Забарвлення індикаторів у лужному середовищі (луг)
Спостереження
(Запишіть якого забарвлення набувають індикатори)
Колір індикаторів у розчині лугу:
         Фенолфталеїн – ______________________________________________
         Універсальний індикатор – ____________________________________
         Метиловий оранжевий – ________________________________________
Висновок: (дайте відповідь на запитання)
1.     Як змінилися забарвлення індикаторів?
2.     Для яких речовин краще використовувати фенолфталеїн?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Загальний висновок:
Заповніть таблицю за даними відео
Індикатор
Речовина
Кислота
Луг
Фенолфталеїн


Універсальний індикатор


Метиловий Оранжевий12.05.2020р.

Тема уроку: Розвязування розрахункових задач.

№1. Визначте масові частки кожного елемента в молекулі вуглекислого газу (СО2) та в молекулі сульфатної кислоти (H2SO4)..
№2. Визначте молекулярну формулу органічної речовини, що містить атоми Карбону (w = 58,54 %), Гідрогену (w = 4,06 %), Нітрогену (= 11,38 %) та Оксигену. Відносна молекулярна маса речовини становить 123.
№3. Обчисліть відносні молекулярні (формульні) маси речовин, хімічні формули яких:
·        N2, P2O5, Na2CO3, KHSO4НСООН,
·        C2H5COOCH3, Fe (OH)3, Al2 (SO4 )3.
№4. Напишіть з допомогою хімічних символів и цифр:
а) три атоми Сульфуру, чотири молекули кисню, два атоми Оксигену, дві молекули води;
б) п’ять атомів Магнію, три молекули хлору, два атоми Гідрогену, одна молекула вуглекислого газу;
в) сім атомів Нітрогену, три атоми Феруму, чотири молекули нітрогену, дві молекули водню.
№5.  Визначте масову частку: 

а) цинку в ZnCl2; 
б) феруму в FeSO4; 
в) гідрогену в H2SO4; 
г) купруму в Cu(NO3)2; 
д) хлору в FeCl3.
№6. Молекула фосфатної кислоти складається із 3 атомів Гідрогену, 1 атома Фосфору і 4 атомів Оксигену. Напишіть хімічну формулу фосфатної кислоти й обчисліть масові частки кожного з елементів.
№7.У якому із двох оксидів масова частка Феруму більша: в магнітному залізняку (Fe3O4) чи в червоному залізняку (Fe2O3)?
№8. Що важче: 5 молекул води (H2O) чи одна молекула сульфатної кислоти (H2SO4)?
№9. Відносна молекулярна маса оксиду елемента другої групи періодичної системи становить 153. Який це елемент?

№10. Скільки грамів ферум(ІІІ) хлориду міститься в 40 г 5%-го розчину?

№11. Яку масу кухонної солі та води потрібно взяти для приготування розчину масою 560 г з масовою часткою солі 12%?

№12. Визначити масу води, у якій треба розчинити 4 г натрієвої селітри, щоб отримати розчин для поливу кімнатних рослин із масовою часткою селітри 0,15%.


14.05.2020р.

Тема уроку: Контрольна робота.
Термін здачі 14.05 до 18.00 год. Виконуємо всі (І варіант - перші 9 учнів по списку, ІІ варіант - починаючи з 10 по списку по 17). 
Бажаю успіхів!

І- варіант
 1.   Маса речовин, які вступили в реакцію: (0,5 б)
а) дорівнює масі продуктів реакції;
б) менша за массу продуктів реакції;
в) більша за массу продуктів реакції.
 2.  Явища, під час яких відбувається перетворення одних речовин на інші, називаються:  (0,5 б)
а) фізичні;                  б) хімічні;                  в) біологічні.
3.  Вкажіть формулу кисню : (0,5 б)
а) О;                      б) О2;                     в) О3.
4.  Речовини, які прискорюють хімічні реакції, але не входять до складу продуктів реакції це : (1 б.)
а) інгібітори;                      б) окисники;                      в) каталізатори.
5.  Кисень утворюється в результаті процесу : (1 б.)
а) дихання;                         б) окиснення;                    в) горіння;                                  г) фотосинтезу.
 6. Реагентом у хімічній реакції HgO = Hg + O2 є: (1 б.)
 а) HgO;                      б) Hg;                         в) O2.
7. До складу напою «Кока-кола» входять вода , карбонатна Н2СО3 та фосфатна Н3РО4 кислоти, сахароза С12Н22О11. Обчисліть відносні молекулярні маси цих речовин
8. Складіть формули оксидів за їх назвами :
Нітроген (III) оксид,
Магній оксид - _______________________.
Хлор (VII) оксид - ________________________.
Фосфор (V) оксид - ______________________.
Манган ( IV) оксид - ______________________.
9. Визначте валентність елементів в наведених формулах сполук
BaS, SO3, P2O5, CH4, Na3P, H2S, NH3, CaO.
10.  Розвяжіть задачу
У глибинах Індійського океану мешкає незвичайний молюск. Його підошва має лусочки, за допомогою яких він пересувається по дну. Такі лусочки є унікальними в царстві тварини, бо містять Ферум та Сульфур з валентністю (ІІ)  . Складіть хімічну формулу цієї сполуки, обчисли масову частку феруму у ній. (1,5 б.)

11. Допоможіть кондитеру приготувати сироп масою 500 г з масовою часткою цукру  30%. Розрахуйте масу цукру і масу води, які необхідні для виготовлення сиропу. (1,5 б.)


ІІ – варіант
1. Укажіть твердження, що  стосуються кисню: (0,5 б)
а) міститься в повітрі;
б) не підтримує дихання і горіння;
в) молекула складається з трьох атомів.
2. Хімічна формула – це умовний запис: (0,5 б)
а) фізичного явища; б) речовини; в)  хімічного явища     
 3.    Вкажіть формулу складної речовини: (0,5 б)
а) К2О     б) СІ2      В) С      Г)І2
 4.Речовини, що змінюють колір в різному середовищі називають:
а) інгібітори;             б) індикатори;             в) каталізатори (1 б.)
      5.Реакції, під час яких з однієї складної речовини утворюєть­ся дві       або більше нових речовин, назива­ються   :  (1 б.)
  а) розкладу;          б) сполучення;      в) горіння
6. Реагентом у хімічній реакції KCIO3 = KCI + O2 є:  (1 б.)
а) KCIO3       б) KCI          в)O2
 7. Допиши схеми хімічних реакцій: (1,5 б.)
    Р + O2 =
    Ca + O2 =
    CH4 + O2 =
8. Складіть формули оксидів за їх назвами :
Натрій оксид -  ______________________.
Ферум (ІІІ) оксид - ___________________.
Алюміній оксид -  ____________________.
Карбон (ІІ) оксид - ____________________.
Сульфур (IV) оксид - _____________________
9. Визначте валентність елементів в наведених формулах сполук
H2O, Mn2O7, BaO, Fe2O3, NO2, Al2O3, V2O5. (1,5 б.)
10.Перли – природні мінерали, що утворюються у тілі молюска, до складу хімічної формули входять: 1 атом Кальцію, 1 атом Карбону та 3 атоми Оксисену . Запишіть формулу сполуки і обчисліть масову частку Карбону у ній. (1,5 б.)
11.У маминому записнику ви знайшли рецепт засолювання огірків. Для цього потрібно приготувати розчин масою 500 г з масовою часткою солі  1%. Розрахуйте масу солі і масу води, які необхідні для приготування даного розчину. (1,5 б.)


21.05.2020р.

Тема уроку: Значення води і водних розчинів у природі та житті людини. Кислотні дощі. Проблема чистої води. Охорона водойм від забруднення. Очищення води на водоочисних станціях та в домашніх умовах


26.05.2020р.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Вода". Захист проектів.

❖ Підготувати проєкт ( на вибір учня):
1. Дослідження якості води з різних джерел.
2. Дослідження фізичних властивостей води.
3. Способи очищення води в побуті.
4. Збереження чистоти водойм.
5. Еколого-економічний проєкт “ Зберігаючи воду-заощаджую родинний бюджет”.
Виконати письмово:
Самостійна робота
“Вода”
1 рівень
(1б) 1.Позначте хімічну формулу води?
а) H2O2 б)H2O в) O2H г) (OH)2
(1б) 2.Позначте формулу кислоти.
а) SO2 б) H2O2 в) KMnO4 г) HNO3
(1б) 3.Позначте дві фізичні властивості води
а) солодка б) голубого забарвлення в) без смаку г) кипить за 100
2 рівень
(1б) 4.Однією лінією підкресліть назви речовин, що розчиняються у воді,
а двома — речовин,з якими вода вступає в хімічну реакцію.
Лимонна кислота, натрій оксид, крейда, вуглекислий газ, мармур, кухонна сіль,
гідроген переоксид, сульфур (ІІІ) оксид.
(1б) 5.Сформулюйте визначення розчину та назвіть його компоненти.
(1б) 6.З'єднайте лініями склад розчину та масову частку розчиненої речовини в ньому
95 г води та 5 г солі 20%
9 г води та 1г солі 5%
20 г води та 5 г солі 10%
3 рівень
(1б) 7.Заповніть пропуски в схемах хімічних реакцій:
а) --------N2O+ --------H2O ----- ---------HNO3
б)--------SO2 + -------H2O ----- ---------------------------
в) ---------------------------+ ---------H2O ----- ----------KOH
(1б) 8.Складіть рівняння реакцій взаємодії оксидів з водою.
а) кальцій оксид: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
б) сульфур (ІІІ) оксид: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
в) фосфор (ІІ) оксид: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1б) 9.Обчисліть масову частку цукру в розчині, якщо у воді масою 150 г розчинили цукор
масою 50 г.
Дано: Розв'язання
4 рівень(3б) 10.Змішали 150 г 12%-го розчину деякої речовини із 600 г 3%-го розчину речовини.
Яка масова частка розчиненої речовини у виготовленому розчині?
Дано: Розв'язання


28.05.2020р.
Тема уроку: Екскурсія (Хімічні лабораторії промислових і сільськогосподарських підприємств, науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів. Пожежна частина. Водоочисна станція. Аптека. Краєзнавчий музей.)

Уявіть,що ми пішли на екскурсію до якогось підприємства.
ЗАПРОШУЄМО НА ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ НА ДРОГОБИЦЬКИЙ СІЛЬЗАВОД.
https://youtu.be/p3UqxwVtZWo
ЗАПРОШУЄМО НА ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ до аптеки-музею
https://www.youtube.com/watch?v=i_bqjFJfSzU
https://www.youtube.com/watch?v=D4DJeDjig0E
https://www.youtube.com/watch?v=aQmuM1tG1FY
ЗАПРОШУЄМО НА ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ до краєзнавча-етнографічного музею
https://www.youtube.com/watch?v=PuoB49D9okQ
https://www.youtube.com/watch?v=u7_cCFCZIN4
https://www.youtube.com/watch?v=hMcuywLsgAY
- підготувати звіт


Дякую всім, хто працював і бажаю 
прекрасних канікул!

8 клас

12.03. - Тема "Хімічні властивості кислот. Реакція нейтралізації. Ряд активності металів. Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами. Лабораторний дослід 3. Взаємодія хлоридної кислоти з металами."
Домашнє завдання:

 - повторити параграф 30 та прочитати параграф 35, виконати вправу 237,242, 243, 281, 284 - автор Попель.
- повторити параграф 32 та прочитати параграф 37, виконати вправу 11,14, 16 с.180 та 5,7,9.10 с.199 - автор Дячук.
- Лабораторний дослід 3. Взаємодія хлоридно
ї кислоти з металами (переглянути відеодослід) -

https://www.youtube.com/watch?v=36K-j8u4oJI,

https://www.youtube.com/watch?v=DZih_54Jthc

- відеоурок

17.03. - Тема "Фізичні властивості основ. Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, оксидами. солями". Лабораторний дослід 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині.

Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 29 с. 153-157, виконати вправи 226,229, 232 (233 - високий рівень) - автор Попель.
-  прочитати параграф 31 с.166-169, виконати впрау 17,18, 20 (22 - високий рівень) с.172 - автор Дячук.
- Лабораторний дослід 2. Взаємодія лугів з кислотами в розчині (переглянути відеодослід: 

- переглянути презентацію та відеодосліди на моєму блозі, мітка 8 клас - хімія
https://solonynka.blogspot.com


19.03. - Тема "Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами і розкладання внаслідок нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами"
Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 29 с.157-158 та параграф 34, виконати вправу 274,278, 279 с.193- автор Попель.
-  прочитати параграф 31 с.169-170, та параграф 36, виконати впрау 7,9,10  с.196 - автор Дячук.


Доброго дня, дорогі діти! 
Продовжуємо наше навчання.

31.03.2020р.

Відгадайте кросворд
1.


2.

3.

4.5.
6.7.
8.9.10.


11.12.


1. Це метал, про який піде мова сьогодні на уроці. Він стоїть у 3 періоді, ІІІ групі Періодичної системи хімічних елементів.
2. Хімічні реакції, що відбуваються між простими і складними речовинами, в процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту і нову складну речовини, називають…
3. Індикатор, який змінює своє забарвлення на малинове у лужному середовищі, називають…
4. Складні речовини, які складаються з двох хімічних елементів, один з яких Оксиген, з валентністю ІІ, називають…
5. Складні речовини, які складаються з йонів Гідрогену, які можна замінити йонами металічних елементі, та кислотного залишку…
6. Назва кислоти, яка має формулу HPO3
7. У присутності кислот розчин метилоранжу забарвлений у …
8. Складні речовини, які складаються з йонів металічного елемента й одного або кількох гідроксид-іонів ОН-
9. Реакції, у яких дві речовини обмінюються своїми частинами, називають реакціями…
10. Складні речовини, які складаються з йонів металічних елементів і кислотних залишків, називають…
11. Речовини, які змінюють своє забарвлення відповідно від середовища, називають…

12. Хімічний елемент, який утворює лише основний оксид. Він стоїть у ІІ групі, головній підгрупі, 4 періоді, називають…

Тема уроку: Хімічні властивості амфотерних гідроксидів: взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, при сплавлянні).

Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 31,  виконати впрау 246,247, 252 ( високий рівень - 251) с.174- автор Попель.
-  прочитати параграф 34, виконати впрау 7,10, 11 ( високий рівень - 13) с.190 - автор Дячук.

Код доступу 440132 - використати цей код,
відкривши посилання join.naurok.ua і пройти тести.  Завдання необхідно виконати до  2 квітня 12:00 
-  переглянути відео

 02.04.2020р.

Тема уроку: Розв'язування розрахункових задач за хімічними рівняннями. 

 •  повторити параграф 28., прочитати параграф 34,виконати вправи 278,279- с.193 - автор Попель.
 •  повторити параграф 30., прочитати параграф 36,виконати вправи 9, 10,- с.196 - автор Дячук.
 • розв'язати задачі:
 1. Яка маса кальцій оксиду прореагувала з водою, якщо при цьому утворився кальцій гідроксид кількістю речовини 0,1 моль?
 2. Яку масу оксиду можна добути в результаті розкладу купрум (II) гідроксиду масою 9,8 г?
 3. Який об’єм водню (н. у.) виділиться у процесі взаємодії цинку масою 130 г з хлоридною кислотою?
 4.  Яка кількість речовини сульфатної кислоти утвориться при взаємодії 2 моль сульфур(VI) оксиду з водою?
 5.  Яка кількість речовини і маса купрум(II) оксиду прореагує з сульфатною кислотою, якщо утвориться купрум(II) сульфат, маса якого 40г?

07.04.2020р.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань про оксиди, основи та кислоти. 

 •  повторити параграфи 23-31, 33-35 - автор Попель.
 •  повторити параграфи 25 - 32, 34 -37 - автор Дячук.
 • виконати тест  - Код доступу 978890 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  14 квітня 22:00 - виконуємо один раз і під своїм прізвищем).
 • виконати письмово самостійну роботу в зошиті, сфотографувати і скинути на пошту або на вайбер.
Варіант 
1. Оксиди — це... речовини, що складаються з...
2. Установіть відповідність:
1. Оксиди                  a) NaCl ; б) LiOH
2. Основи                  в) CuSO4 ; г) SO2          
3. Кислоти                д)Са(ОН)2;  е)HNO3 
4. Солі                        ж)СаО;    з)Н2СO3
3. Дайте назви основам  із завдання 2.
4. Укажіть оксид, розчин якого забарвить лакмус у рожевий колір:
а) СO2;                      б) СаО;                  в) Na2O.
5. Виберіть метали, що взаємодіятимуть із розчинами кислот:
a) Zn;          б) Hg;             в) Ва;            г) Со;                д) Аu.
6. Укажіть, з якими з нижчеперелічених оксидів взаємодіятиме сульфатна кислота:
а) літій оксид;           б) хром(ІІІ) оксид;      в) фосфор(V) оксид.
7. Для однієї з кислот із завдання 2 напишіть рівняння реакції з основами із завдання 2.
8. Для обраних вами в завданні 2 оксидів запишіть рівняння взаємодії з водою. Назвіть продукт реакції.
9. Дано речовини: кальцій, сульфатна кислота, ферум(ІІІ) оксид, карбон(ІV) оксид, срібло, аргентум нітрат. Які з цих речовин реагуватимуть із хлоридною кислотою? Напишіть рівняння хімічних реакцій.
10. У реакцію із сульфатною кислотою вступив магній масою 6 г. Обчисліть:
а) кількість речовини сульфатної кислоти, що вступила в реакцію;
б) об’єм водню, що виділився (н. у.);
в) масу солі, що утворилася.

 11. Розв’яжіть задачі:
а) Яка маса купрум(II) оксиду прореагувала з хлоридною кислотою, якщо утворився купрум(II) хлорид масою 13,5 г?
б) Яка кількість речовини солі утвориться, якщо нейтралізувати калій гідроксид сульфатною кислотою, маса якої 9,8 г?
в) Яку масу міді можна відновити, якщо через купрум(II) оксид пропустити водень, об’єм якого 4,48 л (н. у.)?
г) Який об’єм вуглекислого газу (н. у.) можна добути, якщо розкласти CaCO3, маса якого 10 г?

Додатково (за бажанням): 
1. Визначити структурну формулу оксиду, якщо його відносна молекулярна маса дорівнює 76, а валентність хімічного елемента, що формує даний оксид – II. 
 2. У Сицилії знаходиться озеро Смерті, яке ще називають «Мертвим». Біля берегів озера не ростуть рослини, там не живуть риби або інші живі організми, а птахи там ніколи не літають. Той, хто ненароком потрапляє в це озеро, одразу помирає. Думаєте, це історія фільму жахів? А насправді, річ у тому, що озеро є резервуаром небезпечної кислоти. Щоб дізнатися, яка кислота криється в озері, слід розв'язати завдання.
 Доповнити рівняння реакції – на місті крапок вставити потрібну кислоту:
KCl + … → K2SO4 + HCl.

09.04.2020р.
Тема уроку: Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, лугами. Лабораторний дослід 4 "Взаємодія металів із солями у водному розчині". Лабораторний дослід 5. "Взаємодія солей з лугами у водному розчині.
 • повторити параграф 26, прочитати параграф 32 с.174-177,  виконати впрау 259  ( високий рівень - 260) с.181- автор Попель.
 • повторити параграф 28, прочитати параграф 33 с.180 - 182, виконати впрау 2,6,14, 24 ( високий рівень - 29) с.184-187 - автор Дячук.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео


- виконати лабораторні роботи №4, №5 ( на окремому листку),
- виконати тренувальні вправи: https://learningapps.org/6600295
                                              


14.04.2020р.
Тема уроку: Фізичні властивості середніх солей. Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з кислотами, іншими солями.  Лабораторний дослід 6. "Реакція обміну між солями в розчині".
 • прочитати параграф 32 с.177-180,  виконати впрау 254, 256, 258 ( високий рівень - 261 ) с.181- автор Попель.
 • прочитати параграф 33 с. 182 - 183, виконати впрау 13,15, 22  ( високий рівень - 27) с.184 - 187- автор Дячук.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео

виконати лабораторну роботу №6 ( на окремому листку),
- виконати тренувальні вправи: https://learningapps.org/8502901
- пройти тести. Код доступу 120495 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
Тест проходимо один раз і під своїм прізвищемЗавдання необхідно виконати до  20 квітня 22:00 ).


16.04.2020р.
Тема уроку: Практична робота 2. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук.
 • повторити параграфи 27-36,  виконати впрау 289,293 (високий рівень - 294 ) с.202- автор Попель.
 • повторити параграфи 29 - 38, виконати впрау 11,12, 16 (високий рівень - 25) с.203 - 205- автор Дячук.
 • переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-doslidzhennya-vlastivostey-osnovnih-klasiv-neorganichnih-spoluk-8-klas-9671.html
 • виконати практичну роботу
 • переглянути відео: 
 • https://youtu.be/ZDWODmh2yNQ
 • https://youtu.be/nl06ODaiXeU
 • https://youtu.be/EL9xOrvPHiw
 • https://youtu.be/bNpBPyKDkd0
 • https://youtu.be/lQ-zVFMWZ1Q
 • https://youtu.be/8WEbGz_lSWA
 • https://youtu.be/9o-idyAoYhU
Виконання практичної роботи за інструкцією
1.Взаємодія кислот з основними й амфотерними оксидами
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження, віповідь
1.Наливаємо у пробірку трохи сульфатної кислоти. Добавляємо до неї невелику порцію порошку купрум(ІІ) оксиду.
Для прискорення реакції суміш обережно нагріваємо.
Чи має забарвлення розчин? Якого кольору ця сполука? Що спостерігаєте після змішування? Якого забарвлення набуває рідина? Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

2.Наливаємо в пробірку трохи хлоридної кислоти. Добавляємо до неї невелику порцію порошку цинк(ІІ) оксиду
Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

Висновок. Кислоти реагують з ___________________________з утворенням__________________________________________________________________________________________________________
2.Взаємодія кислот із солями
1.Наливаємо в пробірку трохи нітратної кислоти. Обережно добавляємо до неї невеликий шматок крейди.
Що спостерігаєте після змішування? Опишіть спостереження. Дайте пояснення. Напишіть рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

2.Наливаємо в пробірку трохи сульфатної кислоти. Добавляємо до кислоти розчин барій хлориду.
Опишіть спостереження. Дайте пояснення. Напишіть рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

Висновок. Кислоти реагують з ______________________________з утворенням__________________________________за умов________________________________________________________________________________________________________________
3.Взаємодія лугів із кислотними оксидами
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
1.Наливаємо в пробірку трохи вапняної води.
2. За допомогою трубочки пропускаємо в розчин повітря, що містить вуглекислий газ(видихаємо повітря)
Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реації.

Висновок. Основи реагують з ______________________________з утворенням________________________________________________________________________________________________________
4.Взаємодія лугів із розчинами солей
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
1.Наливаємо в пробірку трохи розчину натрій гідроксиду і доливаємо кілька крапель розчину купрум(ІІ) сульфату
Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реації.

Висновок. Луги реагують з ______________________________з утворенням______________________________за умов______________________________________________________
5.Взаємодія між розчинами солей
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
1.Наливаємо в пробірку трохи розчину барій хлориду і доливаємо кілька крапель розчину натрій сульфату
Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реації.

Висновок. Розчинені солі реагують_________________________з утворенням__________________________________за умов______________________________________________________
6.Добування і властивості амфотерних гідроксидів
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
1.Наливаємо в дві пробірки трохи розчину натрій гідроксиду і доливаємо розчину цинк сульфату або цинк хлориду об’ємом по 1 мл.
2. Виявляємо основні властивості цинк гідроксиду. Додаємо до суміші в першій пробірці_________
Опишіть, що спостерігаєте. Осад якої сполуки утворився? Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.
Яку речовину треба додати? Дайте пояснення. Напишіть відповідні рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.

3.Виявляємо кислотні властивості цинк гідроксиду. Додаємо до суміші в другій пробірці надлишок ______________
Яку речовину треба додати? Опишіть, що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції

Висновок. Амфотерні сполуки виявляють властивості____________і реагують як з ____________________так і з__________________з утворенням__________________________

23.04.2020р.
Тема уроку: Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук.
 • прочитати параграфи 37, 38,  виконати впрау 296- с. 207 та 310,312 (високий рівень - 313 ) с.212- автор Попель.
 • прочитати параграф 39, виконати впрау 2, 11, 19, 20, 22, 23 (високий рівень - 27) с.207 - 211- автор Дячук.
 • виконати домашній експеремент "Дія на сік буряка лимонного соку, розчину харчової соди, мильного рорзчину" (зняти відео і скинути мені на пошту solonynka123@gmail.com
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітка 8 клас - хімія https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео (приклади записати в робочі зошити)

28.04.2020р.
Тема уроку: Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук.
 • повторити параграфи 37, 38,  виконати впрау 302 - с. 207, 303 - с.208 та 309  с.212- автор Попель.
 • прочитати параграф 39, виконати впрау 3, 17,18 с.207 - 211- автор Дячук.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітка 8 клас - хімія https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео (приклади записати в робочі зошити)

«Хімія-це велика наука і кожен може реалізувати в ній свій талант».
 У кожній науці є місце для поезії та  музики ,тому сьогоднішній урок хочу почати із нотного стану:
  
      ДО- доброго дня усім!                                
      РЕ- революційного успіху!          
      МІ- міцного здоров'я!                     
      Фа- файного настрою!.
      СО- солідних оцінок!
      ЛЯ- лякатися не треба!
      СІ- сімейного розуміння!

      До- до роботи!
30.04.2020р.
Тема уроку: Розв'язування експерементальних задач. Лабораторний дослід № 7. Розвязування експерементальної задачі на прикладі реакції обміну.
 • повторити параграфи 37, 38 - автор Попель.
 • повторити параграф 39 - автор Дячук.
 • пенреглянути відео 

 • виконати лабораторний дослід 
Інструктивна картка
Лабораторний дослід №7.
Тема: Розв’язування експериментальних задач.
Мета: Використовуючи знання про оксиди, основи, кислоти, солі, провести досліди по дослідженню хімічних властивостей та розпізнаванню неорганічних речовин.
Обладнання: штатив з пробірками.
Реактиви: розчини натрій карбонату, барій нітрату, цинк хлориду.

Хід роботи
Задача 1.Розпізнати, в яких пронумерованих, але без етикеток, пробірках містяться: хлорид на кислота, розчини калій хлориду, калій гідроксиду.
Для розв’язування цієї експериментальної задачі скористайтесь таблицею:
№ пробіркиРечовини для проведення розпізнаванняРезультат дослідуФормули речовин із завдання
1
2
3

Задача 2. Добути магній хлорид трьома різними способами
Спосіб добуванняОбладнання, речовини, умови проведенняРівняння проведеної реакції, результати спостережень
1-й
2-й
3-й

Задача 3. Проведіть експеримент за схемою перетворень:
CuSO4 →Cu(OH)2 → Сu(NO3)2
Напишіть рівняння реакцій, зазначте результати спостережень.

05.05.2020р.
Тема уроку: Практична робота 3. Розв'язування експерементальних задач.

 • виконати практичну роботу (с.212-214 - автор Попель), (с.213-214 - автор Дячук), 
Практична робота №3
Тема: Розв’язування експериментальних задач.
Мета: навчитися розв’язувати експериментальні задачі шляхом використання якісних реакцій на окремі йони.
Обладнання та матеріали: чисті пробірки, пронумеровані пробірки із невідомими речовинами (№1, №2, №3, №4), скляні паличка,
Інструкція: Вам необхідно визначити речовини, що містяться у пробірках під номерами. Для цього вам потрібно розділити досліджуваний розчин на декілька частин (4) і по черзі добавляти по 1 мл реактиви, які допомагають показати якісну реакцію на досліджувану речовину. Для цього ви користуєтеся таблицею 1.
Таблиця 1 – Якісні реакції на окремі йони
Речовина (йон)
Якісна реакція
Ознаки реакції
Сульфати (сульфат-іон)
Дія розчинних солей Барію
Білий осад
Хлориди (хлорид-іон)
Дія аргентум(І) нітрату
Білий осад
Карбонати (карбонат-іон)
Дія кислот
Виділення газу
Фосфати (фосфат-іон)
Дія аргентум(І) нітрату
Жовтий осад
Хід роботи
Завдання 1. Розпізнавання речовин
У трьох пронумерованих пробірках містяться розчини:
        Варіант А                                           Варіант Б
  натрій хлориду                                   сульфатна кислота
  натрій гідроксиду                               калій сульфату
  хлоридна кислота                               калій гідроксиду
Визначте, який розчин міститься у кожній пробірці.
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
Додаємо до проб від кожної пробіркиВкажіть, яку речовину потрібно використати. Яке забарвлення вона мала і яке одержала після додавання до досліджених зразків? Поясніть спостереження, вкажіть формули і клас сполук відповідно до № зразків.
У пробірках
№____(______)_________
______________________
№____(______)_________
______________________
№____(______)_________
______________________
№____(______)_________
______________________
№____(______)_________
______________________
№____(_______)________
______________________
Завдання 2. Добування речовин
Використовуючи пропоновані речовини, необхідно добути такі солі:
           Варіант А                                         Варіант Б
      Цинк хлорид, виходячи           купрум(ІІ) нітрат, виходячи
           з цинк сульфату                           з купрум(ІІ) хлориду
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь

Опишіть,що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції Як виділити із суміші добуту  речовину


Завдання 3. Здійснення перетворень.
Експериментально здійсніть перетворення без виділення проміжних продуктів:
   Варіант А
Купрум(ІІ) сульфат-купрум(ІІ) гідроксид-купрум(ІІ)оксид
   Варіант Б
Магній оксид-магній сульфат-магній гідроксид
Послідовність дій
Завдання, запитання
Спостереження,відповідь
1.


2.
Опишіть,що спостерігаєте. Дайте пояснення. Напишіть відповідне рівняння реакції. Назвіть продукти реакції.


Висновок. Речовини, що належать до різних класів, можна розпізнати ________________________________________________
Добування і перетворення речовин можна здійснити, якщо________
__________________________________________________________
Реакції в розчинах відбуваються до кінця, якщо_________________
__________________________________________________________
 або

Обладнання: штатив із пробірками, пальник, шпатель, лійка, фільтрувальний папір.
Реактиви: лакмус, барій нітрат, калій гідроксид, натрій хлорид, сульфатна кислота, хлоридна кислота, нітратна кислота, натрій сульфат, купрум (II) хлорид, натрій ортофосфат, ферум (III) хлорид.
Завдання 1. У трьох пробірках містяться розчини калій гідроксиду, сульфатної кислоти та натрій хлориду. Використовуючи мінімальне число реактивів, визначте вміст кожної пробірки.
Проведені  дії
Пробірка №1
Пробірка №2
Пробірка №3
1. Додаємо
лакмус
Висновок


Завдання 2. У трьох пробірках містяться натрій сульфат, натрій хлорид та сульфатна кислота. Визначте за допомогою не більше ніж двох реактивів уміст кожної пробірки.
Проведені
дії
Пробірка №1

Пробірка №2

Пробірка №3

1.Додаємо
лакмус


2.Додаємо
розчину
барій
нітрату

Висновок


Завдання 3. Із купрум (ІІ) хлориду добудьте купрум (ІІ) нітрат.

Завдання 4. Здійсніть такі хімічні перетворення: ферум (III) хлорид —> ферум (III) гідроксид —> ферум (ІІІ) оксид —> ферум (ІІІ) нітрат —> ферум (ІІІ) ортофосфат. 


07.05.2020р.
Тема уроку: Розв'язування розрахункових задач за хімічними рівняннями.

 • розв'язати задачі:
1. Яка маса кальцій оксиду вступила в реакцію з водою, якщо утворився гідроксид масою 22,2 г?
2. На  кальцій оксид,  масою 112 г, подіяли хлоридною кислотою. Яка його маса солі утворилася?
3. Укажіть обєм водню, який виділиться під час взаємодії 13г цинку з сульфатною кислотою?
4.До розчину, який містить 11,1г кальцій хлориду, додали розчин калій карбонату, взятий в надлишку. Укажіть масу отриманого осаду.
5. Через розчин, що містить 7,4г кальцій гідроксиду, пропускали вуглекислий газ до зникнення малинового забарвлення індикатора. Укажіть масу отриманого осаду.
(Завдання 6- 8 - виконуємо за бажанням)
6. *Фосфор(V) оксид масою 7,1 г розчинили у воді. Яка маса калій оксиду може вступити в реакцію з утвореною кислотою?
7. *Спалили сірку масою 3,2 г. Утворений оксид розчинили у воді. Яка маса натрій гідроксиду прореагує з утвореним розчином?
8. *Суміш срібла і магнію масою 2г обробили розведеною хлоридною кислотою, при цьому виділився газ обємом 1,12л (н.у.). Обчисліть масові частки металів у суміші.

12.05.2020р.
Тема уроку: Контрольна робота. (перші 11 учнів по списку виконують І варіант, а других 11 учнів - ІІ варіант)
8 кл. «Основні класи неорганічних сполук»    https://docs.google.com/document/d/15r8PVn0k-yJfjVlaJSlnBJHdYlqgRiok/edit    

  https://drive.google.com/file/d/15r8PVn0k-yJfjVlaJSlnBJHdYlqgRiok/view?usp=sharing
І варіант
І рівень( 4 бали)
1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки оксиди:
А)K2SO4,MgO,Fe2O3;
Б)Al2O3,SiO2, HNO3;
В)SO2, SO3, CO2;
Г)N2O,CO, Ca(OH)2
2. Позначте формулу оксиду, в якому Нітроген виявляє валентність ІІІ:
А) NO;
Б) N2O3;
В) NO2;
Г) N2O5
3. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:
А) сульфатна, нітратна, хлоридна;
Б) флуоридна, сульфідна, бромідна;
В) сульфітна, фосфатна, силікатна;
Г) нітритна, сульфідна, фосфітна;
4. Позначте формулу кальцій сульфату:
А) Ca(SO4)2;
Б) Ca2SO4 ;
В) CaSO4;
Г) K2SO4
5. Позначте назву основи:
А)калійхлорид;
Б)натрійгідроксид;
В)алюмінійсульфат;
Г)магнійоксид
6. Позначте назву речовини, що має формулу H3PO4:
А)фосфоргідрат
Б)фосфоргідрат;
В)гідрогенфосфід;
Г)ортофосфатнак-та;
7. Позначте формули солей:
А) HCl;
Б) H2SO4;
В) NaOH;
Г) KCl;
Д) Na2SO4;
Е) AlI3
8. Позначте правильні твердження про кислоти:
А) всі кислоти містять у своєму складі Оксиген;
Г) до складу молекули кислоти входить тільки один атом Гідрогену;

Б) більшість кислот використовують у вигляді розчинів;
В) всі кислоти солодкі на смак;

ІІ рівень( 3 бала)
9. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:
Назва речовини
Формула

А
Б
В
Г
Д
1.сульфатна кислота;
A.K2SO3;
1

2. сульфітна кислота;
Б. H2SO4;
2

3. калій силікат;
В. K2SO4;
3

4. калій сульфат;
Г. K2SiO3;
4


Д. H2SO3


10. Встановіть послідовність у ланцюжку: несолетворний оксид      кислота    основа   сіль

Формула

A.NaHSO3;

Б Cu(OH)2;

В. H2S;

Г. N2O;

Д. Al2O3

11. Встановіть відповідність між класом речовини та її хімічною формулою:
Назва речовини
Формула

А
Б
В
Г
Д
1. нерозчинна основа
A.Fe (OH)3;
1

2. кислота;
Б. LiOH
2

3. кислотний оксид;
В. K2HPO4;
3

4. сіль
Г. Cl2O7;
4

     5.луг
Д. H2SeO4;
5

ІІІ рівень( 3 бала)
12.Допишіть схеми реакцій і складіть рівняння:
    а) SO3 + Mg(OH)2 
    б) BaCl2 + H2SO4
    в) Fe(OH)3   t
    г) Na2O + H2O →
13.Здійснити перетворення:
    S → SO3 → H2SO4 →CaSO4→ CaCl2
              ↓
         K2SO4
ІV рівень ( 2 бала)
14.Розведена сульфатна кислота прореагувала із магнієм, масою 5,8 г. Обчислити масу утвореної солі і об’єм водню, що виділився за нормальних умов.                          ІI варіант

І рівень( 4 бали)
1. Вкажіть ряд речовин, в якому наведено тільки гідроксиди:
А) K2SO4, MgO, Fe2O3;
Б) Al(OH)3, KOH;
В) SO2, SO3, CO2;
Г) N2O, CO, Ca(OH)2
2. Позначте формулу оксиду, в якому Нітроген виявляє валентність V:
А) N2O3;
Б) NO2;
В) NO;
Г) N2O5
3. Вкажіть ряд, в якому наведено тільки безоксигенові кислоти:
А) флуоридна, сульфідна, бромідна;
Б) сульфітна, фосфатна, силікатна;
В) нітритна, сульфідна, фосфітна;
Г) сульфатна, нітратна, хлоридна
4. Позначте формулу калій сульфату:
А) K2SO3;
Б) CaSO4;
В) Ca(SO4)2;
Г) K2SO4
5. Позначте назву кислоти:
А)натрій гідроксид;
Б) калій хлорид;
В) хлорид на кислота;
Г) алюміній сульфат
6. Позначте назву речовини, що має формулу NaOH:
А)натрій оксогідрат
Б) натрій гідроксид;
В) натрій фосфід;
Г) натрій гідрид
7. Позначте формули кислот:
А) H2SO4;
Б) NaOH;
В) AlI3
Г) Na2SO4;
Д) HCl;
Е) KCl;
8. Позначте правильні твердження про гідроксиди:
А) всі гідроксиди білого кольору
Г) до складу входять тільки атоми металу;
Б) більшість гідроксидів розчинні у воді
В) всі луги милкі на дотик;
ІІ рівень( 3 бали)
9. Встановіть відповідність між назвою речовини та її хімічною формулою:
Назва речовини
Формула

А
Б
В
Г
Д
1.сульфатна кислота;
A.K2SO3;
1

2. калій сульфіт;
Б. H2SO4;
2

3. калій гідроксид;
В. KОН
3

4. сульфідна кислота;
Г. K2SiO3;
4


Д. H2SO3


10. Встановіть послідовність у ланцюжку:амфотерний  оксид      луг     сіль      кислота

Формула

A.Ca(HCO3)2;

Б. Ва(OH)2;

В. H2AsO4;

Г. СO;

Д. Fe2O3

11. Встановіть відповідність між класом речовини та її хімічною формулою:
Назва речовини
Формула

А
Б
В
Г
Д
1. нерозчинна основа
A. Ca(OH)2
1

2. кислота;
Б. H2TeO4
2

3. кислотний оксид;
В. Na2HPO4;
3

4. сіль
Г. CO2;
4

     5.луг
Д. Cr (OH)3;
5

ІІІ рівень( 3 бала)
12.Допишіть схеми реакцій і складіть рівняння:
    а) CO2 + Ca(OH)2 
    б) PbSO4 + HCl→
    в) Al(OH)3   t
    г) BaO + H2O →
13.Здійснити перетворення:
    Na → Na2O → NaOH →Na2SO4→ NaCl
                 ↓
            Na2CO3
ІV рівень ( 2 бала)
14.Хлоридна кислота прореагувала із кальцієм, масою 8,7 г. Обчислити масу утвореної солі і об’єм водню, що виділився за нормальних умов.

19.05.2020р.
Тема уроку: Поширеність у природі та використання оксидів, кислот, основ і середніх солей. Вплив на довкілля і здорорвя людини.


21.05.2020р.
Тема уроку: Захист навчальних проектів (один на вибір):
7. Неорганічні речовини - представники основних класів у будівництві й побуті.
8. Хімічний склад і використання мінералів.
9. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоровя людини.


26.05.2020р.
Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Основні класи неорганічних сполук".

- переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=YS_PYRbMGSc
 • пройти тест "Узагальнення і систематизація знань з теми "Основні класи неорганічних сполук"" -  Код доступу 2414406 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  28 травня 12:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 


28.05.2020р.
Тема уроку: Екскурсія (Краєзнавчий і мінералогічний музеї.).
ЗАПРОШУЄМО НА ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ до краєзнавча-етнографічного музею
ЗАПРОШУЄМО НА ВІРТУАЛЬНУ ЕКСКУРСІЮ в геолого-мінералогічний музей
https://www.youtube.com/watch?v=bvtVM7uDJZw
- підготувати звіт


Дякую всім, хто працював і бажаю 

прекрасних канікул!


9 клас

13.03. - Тема "Метанол, етанол, гліцерол: молекулярні і структурні формули, фізичні властивості. Горіння етанолу. Якісна реакція на гліцерол. Лабораторний дослід. Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом"
Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 26,27.
- виконати вправи 201,204

- переглянути відео  "Взаємодія гліцеролу з купрум (ІІ) гідроксидом"- https://www.youtube.com/watch?v=hr8FikhG8zI
- виконати лабораторний дослід.

18.03. - Тема "Отруйність метанолу й етанолу. Згубна дія алкоголю на організм людини"
Домашнє завдання:
 -  повторити параграф 26.
- підготувати презентацію на тему "Згубна дія алкоголю на організм людини" і скинути мені на пошту - solonynka123@gmail.com
- виконати завдання20.03. - Тема "Розвязування розрахункових задач"
Домашнє завдання:
 -  повторити параграфи 25 -27;
-  Розвязати задачі:

1. Напишіть рівняння реакції горіння метанолу тa обчисліть об’єм кисню, необхідний для спалювання 50 мл метанолу, густина якого 0,79 г/мл(н.у.).

2.  До 500 г розчину етанолу з масовою частку спирту 30 % додали 200 мл іншого розчину, який має густину 0,79 г/мл, а масову частку спирту — 20 %. Обчисліть масову частку етанолу в приготованому розчині.

3. Обчисліть кількість речовини води в 140 г розчину етанолу з масовою часткою спирту 22,86 %.

4. Під час спалювання етанолу одержали 17,92 л карбон(IV) оксиду. Чому дорівнює маса спаленого етанолу?


Доброго дня, дорогі діти! 
Продовжуємо наше навчання.

01.04.2020р.
Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з підтеми "Початкові поняття про органічні сполуки". Захист навчальних проектів.
- пройти тести. Код доступу 753610 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua
Тест проходимо один раз і під своїм прізвищем. Завдання необхідно виконати до  3 квітня 10:00 ).
- виконати один з навчальних проектів: 
11. Використання полімерів – еколого-економічний аспект.
12. Альтернативні джерела енергії.
Проекти можете відправляти в електронному варіанті на пошту - solonynka123@gmail.com
- розвязати задачі:
 до 9 балів – задача #1
Порівняйте об’єм вуглекислого гузу (н.у.), що виділяється під час згоряння 1г метанолу та 1 г етанолу.
на високий рівень – задача #2
Метанол у промисловості добувають реакцією сполучення карбон (ІІ) оксиду з воднем. Складіть рівняння цієї реакції. Обчисліть, який об’єм водню (н.у.) необхідний для взаємодії з 500 л чадного газу? Яку масу метанолу при цьому можна добути?


03.04.2020р.
Тема уроку: Етанова (оцтова) кислота, її молекулярна і структурна формули, фізичні властивості.
 •   прочитати параграф 28 (с. 156-159);
 • виконати вправи 211,212.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео


08.04.2020р.
Тема уроку: Хімічні властивості етанової кислота: електролітична дисоціація, дія на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.
 •   прочитати параграф 28 (с.159 - 160);
 • виконати вправи 209,213- с.161.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • пройти тест -  Код доступу 784542 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  15 квітня 15:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 
 • переглянути відео


10.04.2020р.
Тема уроку: Застосування етанової кислоти. Вищі карбонові кислоти: стеаринова, пальмінтинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія.
 •  повторити параграф 28;
 •  прочитати параграф 29;
 • виконати вправи 218,219- с.168.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • Провести домашній експеримент 2: Порівняння мийної дії мила та прального порошку українського виробництва (можете зняти відео експерименту тощо)
 • пройти тест "Вищі карбонові кислоти:стеаринова, пальмітинова, олеїнова. Мило, його склад, мийна дія мила" -  Код доступу 544726 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  17 квітня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 
 • переглянути відео
15.04.2020р.
Тема уроку: Практична робота 4. Властивості етанової кислоти. 

 • виконати практичну роботу
Практична робота № 4
ВЛАСТИВОСТІ ЕТАНОВОЇ КИСЛОТИ
 Мета: дослідити хімічні властивості етанової кислоти.
 Обладнання: штатив із пробірками, шпатель, піпетки.
Реактиви: порошок магнію (магнієві ошурки), магній оксид, натрій карбонат, розчини етанової кислоти, натрій або калій гідроксиду, лакмусу або метилового оранжевого.
Завдання: виконайте досліди й оформте звіт, заповнивши таблицю.
Хід роботи
Рівняння реакцій в йонно-молекулярній формі
Спостереження
I. Дія етанової кислоти на індикатори У пробірку № 1 налийте етанову кислоту об’ємом 1 мл та додавайте краплинами лакмус, фенолфталеїн та  метиловий оранжевий до видимих змін
Рівняння дисоціації етанової кислоти
Колір розчину після додавання індикатора:
II. Взаємодія етанової кислоти з металами У пробірку № 2 налийте етанову кислоту об’ємом 1 мл та додайте невелику кількість порошкоподібного магнію (на кінчику шпателя) або магнієвих ошурок

молекулярне рівняння

повне йонно-молекулярне рівняння

скорочене йонно-молекулярне рівняння


IІI. Взаємодія етанової кислоти з основами В пробірку налийте натрій гідроксиду 1мл, та додайте декілька крапель фенолфталеїну, а потім додайте етанову кислоту до видимих змін
молекулярне рівняння

повне йонно-молекулярне рівняння

скорочене йонно-молекулярне рівняння

ІV. Взаємодія етанової кислоти із солями У пробірку № 4 налийте етанову кислоту об’ємом 1 мл та додайте невелику кількість порошку натрій карбонату
 (на кінчику шпателя)
молекулярне рівняння

повне йонно-молекулярне рівняння

скорочене йонно-молекулярне рівняння


ЗРОБІТЬ ВИСНОВОК
 Етанова кислота має такі властивості:_________________________________
 • Творче завдання: підготувати слайд-шоу, учнівські газети (плакати) на такі теми: «Перше застосування оцтової кислоти», підготувати з допомогою батьків «Рецепти консервування овочів». З’ясуйте, де в світі є музеї оцту. Які мистецькі твори присвячені цій смаковій приправі. 

17.04.2020р.
Тема уроку: Жири. Склад жирів, фізичні властивості. Природні і штучні жири. Біологічна роль жирів.
 •  прочитати параграф 30;
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 9 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • пройти тест "Жири. Склад жирів, фізичні властивості жирів. Природні та гідрогенізовані жири. Біологічна роль жирів" -  Код доступу 193933 -  використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  29 квітня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 
 • переглянути відео:

22.04.2020р.
Тема уроку: Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза. Молекулярні формули, фізичні властивості, поширення і утворення в природі. 24.04.2020р.
Тема уроку: Крохмаль і целюлоза - природні полімери. Якісна реакція на глюкозу і крохмаль. Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Лабораторний дослід 12 "Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом". Лабораторний дослід 13 "Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру)".

 • виконати домашній експеремент с.185-186 - зняти відео і скинути на пошту solonynka123@gmail.com
29.04.2020р.
Тема уроку: Нітрогеновмісні органічні речовини. Поняття про амінокислоти. Білки як біологічні полімери. Денатурація білків. Біологічна роль амінокислот і білків.


 • пройти тест "Амінокислоти. Білки" -  Код доступу 331088 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  8 травня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 

06.05.2020р.
Тема уроку: Практична робота5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах.
https://naurok.com.ua/blank-do-praktichno-roboti-z-himi-9-klas-viyavlennya-organichnih-spoluk-u-harchovih-produktah-30252.html - (можете за бажанням роздрукувати і заповнити)

 • перегляньте відео:08.05.2020р.
Тема уроку: Значення природних і синтетичних органічних сполук. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів.
-  Підготувати проєкт ( на вибір учня):
1. “Екотрофологія- наука про екологічно безпечне харчування”.
2. “Виготовлення мила з мильної основи”.
3. “Дослідження хімічного складу їжі”.
4. “Хімічний склад жувальних гумок”.
5. “Хімічний склад засобів догляду за ротовою порожниною”.
6. “Друге життя паперу”.

7. “Джерела органічного забруднення території громади”.
 • пройти тест "Значення природних і синтетичних органічних сполук .Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів" -  Код доступу 420951 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  13 травня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 


13.05.2020р.
Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань з теми "Початкові поняття про органічні сполуки".
- виконати вправи:


15.05.2020р.
Тема уроку: Екскурсія (Водоочисна станція. Підприємства пластмас, цукровий завод, кондитерська, хлібопекарня).
- переглянути відео:
https://youtu.be/ZAH43IbagjQ
https://youtu.be/VBlbGbOEgOs
https://www.youtube.com/watch?v=rz6MrXkdWG4
https://www.youtube.com/watch?v=rD3EN6Xuyyk

https://www.youtube.com/watch?v=ZFfKQenO510
https://www.youtube.com/watch?v=1Ebg4OzVCl4
https://www.youtube.com/watch?v=4v9JtrKU_PM

Домашнє завдання: підготуватися до контрольної роботи, повторити органічні сполуки.

20.05.2020р.
Тема уроку: Контрольна робота.
Завдання 1-6 мають по чотири варіанти відповіді. У кожному завданні лише одна правильна. ( по 0,5б.)
1. Позначте формулу оцтової кислоти:
А. С2Н5ОН.  Б.НСООН. В.СН3СООН. Г. С17 Н35СООН.
2. Загальна формула насичених одноатомних спиртів:
А. Сп(Н2О)m ;                     Б. R1CООR2 ; 
В. СН3СООН;                     Г. СпН2п+1 ОН.
3. Функціональна група карбонових кислот:
А. –ОН; Б. ─СОН ; В. СООН.
4. Пентан-2-ол – це органічна речовина, що належать до класу:
А.Спиртів. Б.Естерів. В. Карбонових кислот. Г. Вуглеводів.
5. Розчин оцтової кислоти змінює колір лакмусу на:
А. Фіолетовий. Б. Червоний. В. Малиновий. Г. Синій.
6. Етилметаноат належить до класу:
А. Жирів. Б. Естерів. В. Алканів. Г. Спиртів.
Завдання 7 – 9 можуть мати дві і більше правильні відповіді.
7. (1б.) Виберіть властивості, які притаманні гліцерину:
А. Біла кристалічна речовина.
Б. Розчинний у воді. 
В. Солодкий на смак.
Г. Волокниста речовина, молекули якої мають лінійну структуру.
8. (1б.) Виберіть галузі застосування оцтової кислоти:
А. Добування глюкози. 
Б. Виробництво етилового спирту. 
В. Продукт харчування.
Г. Виготовлення штучних волокон.
9. (1б.) Позначте речовини, з якими може реагувати етиловий спирт:
А. Na2О; Б. СН3СООН; В. СаСО3 ; Г. О2 .
10. (2б.) Закінчити рівняння реакцій:
А. СН3СООН + Nа2СО3
Б. С2Н5ОН +Na
В. СН3ОН + О 2
Г. СН3СООН + С3Н7ОН
11.(2б.) Напишіть рівняння  реакцій за схемою:
С2Н4 - С2Н5ОН - СН3СООН - (СН3СОО)2Mg
12. (2б.) Обчисліть об’єм водню, який виділиться при взаємодії магнію із 800 г оцту, масова частка кислоти в якому становить 6%.

22.05.2020р.
Тема уроку: Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозвязки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу.

 • пройти тест "Багатоманітність речовин та хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу. " -  Код доступу 7927358 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  27 травня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем). 
27.05.2020р.
Тема уроку: Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства. Хімічна наука і виробництво в Україні. Видатні українські вчені - творці хімічної науки.
29.05.2020р.
Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань. Захист навчальних проектів № 20-23”  (один на вибір).
20. Видатні українські хіміки як учені й особистості.
21. Екологічна ситуація в моїй місцевості: відчуваю, думаю, дію.
22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв'язуванні екологічних проблем місцевості.
23. Дослідження достовірності реклами з погляду хімії.
https://youtu.be/5aVvZbOc61E


Дякую всім, хто працював і бажаю 
прекрасних канікул!


10 клас

12.03. Тема "Практична робота 1. Розв'язування експерементальних задач".

Домашнє завдання:
-  "Практична робота 1. Розвязування експерементальних задач".


17.03. 
Домашнє завдання:
- виконати проект на одну з тем:
1. Екологічна безпечність застосування і одержання фенолу.
2. Виявлення фенолу в екстракті зеленого чаю або гуаші.
3. Вуглеводи у харчових продуктах: виявлення і біологічне значення.
4. Натуральні волокна рослинного походження: їх властивості, дія на організм людини, застосування.
5. Штучні волокна: їх застосування у побуті і промисловості.
6. Етери та естери в косметиці.
7. Біодизельне пальне.


19.03. - 
Тема "Насичені й ароматичні аміни. Склад і будова молекул, назви найпростіших за складом сполук. Будова аміногрупи"
Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 26;
-  виконати вправи 197,198,201

- пройти тестування за посиланням https://naurok.com.ua/test/start/27781 (зробити фото і скинути мені на вайбер)

- переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 10 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com


02.04.2020 - Тема "Аміни як органічні основи. Хімічні властивості метанаміну, аніліну. Одержання аніліну. Проект "Анілін - основа для виробництва барвників"
 •   прочитати параграф 27;
 • виконати вправи 204,205,206 - с.164.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 10 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • переглянути відео
Взаємодія аніліну із хлоридною кислотою
Взаємодія аніліну із бромною водою


07.04.2020 - Тема "Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні та структурні формули, характеристичні (функціональні) групи, систематична номенклатура. Пептидна група. Хімічні властивості аміноетанової кислоти. Пептиди".
 • виконати тест -  Код доступу 877936 використайте цей код, відкривши посилання  join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  16 квітня 23:00 . Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем)
 • переглянути відео09.04.2020 - Тема "Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні властивості білків (без запису рівнянь реакцій). Лабораторні досліди №3 "Біуретова реакція", №4 "Ксантопротеїнова реакція".
 •   прочитати параграф 29;
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 10 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • виконати лабораторні роботи №3,4 (на окремому листку, зробити фото і скинути мені на вайбер).
 • пройти тест - Приєднатись до https://www.classtime.com/
  з кодом сесії  J25KKW
 • переглянути відео • виконати проект (один на вибір):
19. "Натуральні волокна тваринного походження: їх властивості, дія на організм людини, застосування"
20. "Синтез білків".
21. "Збалансоване харчування - запорука здорового життя".
22. "Виведення плям органічного походження".


16.04.2020

 Тема: Розв'язування розрахункових задач.
 •  повторити параграф 26 - 29;
 • виконати тест " Узагальнення знань з теми: " Нітрогеновмісні органічні сполуки"-  Код доступу 406624 використайте цей код, відкривши посилання  join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до 5 травня 23:00 . Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).
 • розвязати задачі:
1.     Який об’єм кисню потрібний для спалювання 90г етиламіну?
2. Під час відновлення нітробензену добули 82,77г аніліну. Який об’єм водню використали для реакції, якщо вихід продукту реакції становить 89% від теоретичного?
3. Яка маса солі утвориться при взаємодії 7,5 г амінооцтової кислоти і 0,15 моль калій гідроксиду, якщо втрати становлять 20%?
4. Який об’єм азоту (н. у.) виділиться в результаті згоряння метиламіну об’ємом 20 л, що містить 2 % домішок? (9,8 л)21.04.2020 

Тема: Контрольна робота

 • виконати письмово роботу

• завдання 1,2, 3, 4, 5, 6 — тестові, кожне завдання оцінюється в 0,5 бала, у сумі перші шість завдань — 3 бали;
• завдання 7,8,9 оцінюються у 2 бали, разом за дев’ять правильно виконаних завдань — 9 балів;
• завдання 10 пропонується виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, оцінюється в 3 бали.

Отже, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.
1.   Амінокислоти — ... органічні...
2.   Виявити крохмаль у продуктах можна:
а)   нагріванням із сульфатною кислотою;
б)   дією купрум(ІІ) гідроксиду;
в)   дією розчину іоду;
г)    за запахом.
3.   Реакція, що перебуває в основі гідролізу жирів у присутності лугу або соди, застосовується для одержання:
а) гліцерину;                                      б) вищих карбонових кислот;
в) мила.
4.   Із запропонованих речовин виберіть ті, що вступають у реакцію «срібного дзеркала:
а) фенол;                                                  б) гліцерин;
в) метаналь.
5.   Укажіть об’єм водню, необхідний для одержання аніліну кількістю речовини 0,1 моль:
а) 0,224 л;                                                б) 2,2410 л;
в) 2,5 л;                                                    г) 22,4 л.
6.   Первинна структура білка визначається зв’язком:
а) пептид ним;                                         б) водневим;
в) йонним;                                                г) металевим.
7.   Напишіть рівняння реакцій між речовинами:
а)   а-амінобутановою кислотою й калій гідроксидом;
б)   амінооцтовою кислотою і хлоридною кислотою;
в)   диметиламіном і бромоводнем.
8.   Напишіть рівняння реакцій, необхідних для здійснення перетворень:
СН4 → А → СН3ОН → В → НСООН → СО2
9.   Яка маса молочної кислоти утвориться в результаті бродіння глюкози масою 300 г, що містить 5 % домішок? (285 г)
10. Обчисліть масу аніліну, що утвориться з 503 г нітробензену й 24 г водню. (372,4 г)23.04.2020р.
Тема уроку: Синтетичні високомолекулярні речовини. Полімери. Реакції полімеризації та поліконденсації. Пластмаси.
прочитати параграф 30,31,32;
- виконати вправу 228- с.182; 238 (239- за бажанням) - с.192;
- переглянути презентацію та на моєму блозі, мітки 10 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
- виконати проект (один на вибір і скинути мені на пошту - solonynka123@gmail.com):
1. Перспективи одержання і застосування полімерів із наперед заданими властивостями.
2. Дослідження маркування виробів із полімерних матеріалів і пластмас.
3. Виготовлення виробів із пластикових пляшок.
- переглянути відео: 
 

30.04.2020 - Тема. Каучуки, гума.
 •   прочитати параграф 33;
 • виконати вправу247 с.198.
 • переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 10 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
 • виконати тест " Каучуки. Гума." -  Код доступу 857326 використайте цей код, відкривши посилання  join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до 14 травня 23:00 . Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).

05.05.2020 - Тема. Найпоширеніші полімери і сфери їхнього використання їх. Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини і довкілля. Проблеми утилізації полімерів і пластмас у контексті сталого розвитку суспільства.
25 Рециклінг як єдиний цивілізований спосіб утилізації твердих побутових відходів.
26.Переробка побутових відходів в Україні й у розвинених країнах світу.

07.05.2020 - Тема. Синтетичні волокна. Фізичні властивості й застосування.
27. Синтетичні волокна: їх значення, застосування у побуті і промисловості.


14.05.2020р.

Тема уроку: Контрольна робота.
Термін здачі 14.05 до 18.00 год. Виконуємо всі (ІІ варіант - перші 7 учнів по списку, ІІІ варіант - другі 7 учнів). 
Бажаю успіхів!


19.05.2020 - Тема: Звязки між класами органічних речовин. Загальні поняття про біологічно активні речовини (вітаміни, ферменти).

21.05.2020 - Тема: Роль органічної хімії у розвязуванні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, у створенні нових матеріалів.


28.05.2020 - Тема: Узагальнення та систематизація знань із теми "Багатоманітність і звязки між класами органічних речовин". 

Захист навчальних проектів (один на вибір): 

30. Найважливіші хімічні виробництва органічної хімії в Україні.

31. Доцільність і шкідливість біологічно активних добавок.

- переглянути відео: https://www.youtube.com/watch?v=jvd03rdzypo

- виконати тест "Узагальнення та систематизація знань з теми «Багатоманітність та зв’язки між класами органічних речовин»" - Код доступу 7892274 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  28 травня 18:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).Дякую всім, хто працював і бажаю 

прекрасних канікул!


11 клас

17.03. - Тема "Біологічне значення металічних елементів".

Домашнє завдання:
 -  прочитати параграф 32.
- виконати вправи 259,260.


18.03. - Тема "Розвязування розрахункових задач вивчених типів"
Домашнє завдання:
 -  повторити параграфи 22-26;
- розв'язати завданняДоброго дня, дорогі діти! 
Продовжуємо наше навчання.

31.03.2020р.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань із підтеми "Неорганічні речовини і їхні властивості".

-  повторити параграфи 23-26;

- пройти тестування за посиланням https://www.classtime.com - код сесії 9EMYJM


01.04.2020р.

Тема уроку: Солі, їх поширення у природі. Середні та кислі солі.

 -  прочитати параграф 27;
-  виконати вправи 218,221,222.с.170.

переглянути презентацію  та на моєму блозі, мітки 11 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com


07.04.2020р.

Тема уроку: Якісні реакції на деякі йони. Лабораторні досліди 5,6. Виявлення в розчині катіонів Барію, амонію. Лабораторні досліди 7,8. Виявлення в розчинах силікат- і  ортофосфат-іонів.

 -  прочитати параграф 31;
-  виконати вправу 248 с.192.
- виконати тренувальні вправи https://learningapps.org/display?v=pucfshhcj01
- переглянути лабораторні досліди і оформити їх.
- переглянути відео https://youtu.be/glQxVYulsIs

                                              Лабораторний дослід № 5, 6.
Тема: Виявлення у розчині катіонів  Барію, амонію.
Мета: навчитися виявляти  катіони Барію, амонію в  розчині за допомогою якісних реакцій;  дотримуватись  правил техніки безпеки при роботі з реактивами; складати план експерименту й проводити його, робити висновки та узагальнення.
Обладнання та реактиви:  по 2 мл розчинів барій нітрату, амоній сульфату (амоній хлориду), розчин сульфатної кислоти (1:5);  розчин натрій гідроксиду, спиртівка, лакмусовий папірець, пробіркотримач.
Хід роботи:
Дослід 1. . Виявлення у розчині катіонів  барію.  
1.У пробірку налийте 2 мл розчину барій нітрату (барій хлориду) і добавте 2 мл розчину сульфатної кислоти (1:5). Що спостерігаєте?________________________
2. Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонній формах.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Дослід 2. Виявлення у розчині катіонів амонію.     
1.     У пробірку налийте 2 мл розчину амоній сульфату (амоній хлориду) і добавте 2 мл розчину лугу. Нагрійте суміш рідин у пробірці. Обережно понюхайте газ. Опишіть спостереження. _________________________________________
2.     Піднесіть до отвору  пробірки лакмусовий папірець, змочений водою. Що спостерігаєте?___________________________________________________________
3.     Напишіть рівняння реакцій у молекулярній, повній та скороченій йонних формах.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:
Які реакції є якісними на катіони Барію, амонію? Які ознаки цих реакцій? _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Лабораторний дослід  №  7-8.
Тема: Виявлення у розчинах силікат- і ортофосфат- іонів.
Мета: навчитися виявляти  силікат- і ортофосфат йони в  розчині за допомогою якісних реакцій; дотримуватись  правил безпеки в роботі з реактивами; складати план експерименту й проводити його, робити висновки та узагальнення.
Обладнання та реактиви:  по 2 мл розчинів натрій силікату, натрій ортофосфату, арґентум нітрату, розведеної сульфатної кислоти (1:5), пробірки.
Хід роботи.
Дослід 1. Виявлення у розчинах силікат йонів.
1.     У пробірку налийте 2 мл розчину  натрій силікату і добавте 1-2 мл розведеної сульфатної кислоти. Що спостерігаєте?____________________________________
2.     Напишіть рівняння реакцій в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 2. Виявлення у розчинах ортофосфат-  йонів.
1.     У пробірку налийте 2 мл розчину натрій ортофосфату і добавте  1- 2 мл розчину арґентум нітрату. Що спостерігається? __________________________________________________________________
  2. Напишіть рівняння реакцій в молекулярній, повній та скороченій йонних формах.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:
 1.Які реакції є якісними на силікат- і ортофосфат- йони? Які ознаки цих реакцій?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


08.04.2020р.

Тема уроку: Практична робота 1. Дослідження якісного складу солей.

 -  прочитати с.193;
- повторити параграфи 24 - 27.
-  виконати вправу 252 с.194
- виконати практичну роботу   ( на окремому листку).
- переглянути відео https://youtu.be/glQxVYulsIs

- виконати тест - Код доступу 136848 використайте цей код,
відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  28 квітня 18:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).

                                        Практична роботи №1.
  Тема: Дослідження якісного складу солей.
  Мета: узагальнити знання про властивості основних класів неорганічних сполук, продовжити формувати практичні навички проводити  якісні реакції на виявлення катіонів та аніонів; складати план експерименту й проводити його, робити висновки та узагальнення.

  Обладнання та реактиви: пробірки, штатив для пробірок, пробіркотримач, пальник, лакмусовий папірець, шматочок накипу з чайника(CaCO3,MgCO3 ), шкарлупа курячого яйця (CaCO3), вапно для побілки (Ca(OH)2), харчова (питна) сода (NaHCO3), розчини оцтової кислоти, барій хлориду, сульфатної кислоти, аргентум нітрату, натрію гідроксиду; кристалічні -  амоній хлорид, натрій хлорид.
Хід роботи.
Дослід 1. Виявлення карбонатів.
Визначте, які з досліджуваних речовин містять карбонат-йон.
У вас є набір матеріалів: шматочок накипу з чайника(CaCO3,MgCO3 ), шкарлупа курячого яйця (CaCO3), вапно для побілки (Ca(OH)2), харчова (питна) сода (NaHCO3). Випробуйте перелічені речовини розчином оцтової кислоти (оцту).
Що спостерігається?___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Зробіть висновки, які з випробуваних матеріалів містять   карбонат - йони? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Складіть рівняння рекцій у молекулярному та йонному вигляді, де можливо.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Де у побуті можна використати цю реакцію?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
 Дослід 2. Довести якісний склад.
Доведіть якісний склад барій хлориду. Складіть план виявлення катіону барію та хлорид-йону. ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння відповідних хімічних реакцій у молекулярному, повному та скороченому йонному вигляді.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дослід 3. Як розпізнати.
У двох пронумерованих пробірках без надписів містяться сухі речовини: амоній хлорид і натрій хлорид. Як можна розпізнати ці речовини? Складіть план проведення експерименту. _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Напишіть рівняння відповідних реакцій у молекулярному, повному та скороченому йонному вигляді._________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Висновок:
Які реакції називаються якісними___________________________________
_____________________________________________________________________
За якими ознаками виявляють ті чи інші йони у розчині_______________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Які знання, здобуті на практичній роботі, допоможуть вам у повсякденному житті
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якісні реакції на деякі йони в розчині

Формула йона
Реагент,
(діючий йон)
Зовнішній ефект
Катіони
Ag+
Сl
Білий сирнистий осад, нерозчинний в кислотах.
Ва2+
SO42–
Білий кристалічний осад, нерозчинний в кислотах.
Fe2+
OH
Зеленкуватий осад, що швидко буріє на повітрі.
Fe3+
OH
Бурий осад.
NH4+
OH
Запах амоніаку.
Аніони
Сl
Ag+
Білий сирнистий осад, нерозчинний в кислотах.
SO42–
Ва2+
Білий кристалічний осад, нерозчинний в кислотах.
РО43–
Ag+
Жовтий осад, розчинний у нітратній кислоті.
СО32–
H+
Бульбашки газу з шипінням, помутніння вапняної води.
SiO32–
H+
Білий драглистий осад, або загустіння розчину14.04.2020р.

Тема уроку: Поняття про жорсткість води та способи її усунення.
- прочитати параграф 28;
- переглянути презентацію та на моєму блозі, мітки 11 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=8_T_1z3Xb8U

- виконати тест "Поняття про жорсткість води та способи її усунення" - Код доступу 191001 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  22 квітня 22:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).15.04.2020р.

Тема уроку: Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук.
- прочитати параграф 33;
- виконати вправу 267(а), 268 - с.204.
- переглянути презентацію https://www.slideshare.net/Mihnevich/ss-31843263
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o

21.04.2020р.

Тема уроку: Генетичні звязки між основними класами неорганічних сполук. Виконання вправ (продовження).
- повторити параграф 33;
- виконати вправу 267(б,в), 269 - с.204.
- переглянути презентацію https://www.slideshare.net/Mihnevich/ss-31843263
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=t0q0n92QP7o22.04.2020р.

Тема уроку: Практична робота 2. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами.
- повторити параграф 33;
- виконати практичну роботу ( с.205). Звіт оформити на окремому листку . Сфотографувати та вислати мені на пошту  solonynka123@gmail.com
(зразки роботи):

28.04.2020р.

Тема уроку: Сучасні силікатні матеріали.
- прочитати параграф 29;
- виконати вправу 235, 238 - с.179-180.
- переглянути презентацію https://naurok.com.ua/prezentaciya-suchasni-silikatni-materiali-159368.html
https://svitppt.com.ua/himiya/silikatni-materiali.html
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=Jsl81sgaKls


- виконати тест "Сучасні силікатні матеріали" - Код доступу 310214 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  12 травня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).

29.04.2020р.

Тема уроку: Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти.
- прочитати параграф 30;
- виконати вправу  244 - с.186.- 242(за бажанням),
- виконати завдання:
1. Записати рівняння перетворень за допомогою яких виробляють азотні добрива, якщо схема їх виробництва така:
азот → амоніак → нітроген(ІІ) оксид →  нітроген(ІV) оксид → нітратна кислота  →  калій нітрат
2. Напишіть рівняння у молекулярній, повній і скороченій йонних формах таких реакцій:
а)
  фосфат калію + нітрат барію;
б)
  фосфат кальцію + сульфатна кислота;
в) фосфат
кальцію + фосфатна кислота.
- переглянути презентацію на моєму блозі, мітки 11 клас - хімія-https://solonynka.blogspot.com
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-mineralni-dobriva-170560.html
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=bIqS6JLEuPE
https://www.youtube.com/watch?v=5-Ah92sI3PA
- виконати тест "Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти." - Код доступу 608220 використайте цей код, відкривши посилання join.naurok.ua (Завдання необхідно виконати до  12 травня 23:00. Завдання виконуємо один раз і під своїм прізвищем).05.05.2020р.

Тема уроку: Розвязування розрахункових задач вивчених типів.
- повторити параграфи 11, 22,;
- переглянути відео і записати у робочий зошит запропоновані задачі у відео. https://www.youtube.com/watch?v=5UjX1geJaLY

- розв'язати задачі:
1. Яку масу солі можна одержат взаємодією сульфатної кислоти на натрій гідроксид масою 16г? (m(NaHSO4)=48г).
2. через розчин, що містить 2,5г натрій гідроксиду, пропустили 11,2л (н.у.) гідроген сульфіду. Яка сіль і якої маси утвориться при цьому?
3. Обчисліть масу карбон (IV) оксиду, який можна одержати в результаті взаємодії кальцій карбонату масою 7г з хлоридною кислотою масою 3г, у якій масова частка хлороводню складає 20%?
4. У воді обємом 50мл розчинили металевий калій масою 1,95г. Обчисліть масову частку калій гідроксиду в одержаному розчині.
5. Обчисліть масу сульфатної кислоти, яка утвориться внаслідок реакції між 40 г SО3 та водою, якщо вихід продукту реакції становить 80%. (Відповідь: m(Н24) = 39,2 г)


06.05.2020р.

Тема уроку: Розвязування розрахункових задач вивчених типів ( продовження).
- повторити параграфи 11, 22,;
- переглянути відео 
https://youtu.be/ZY5n4FASC7Q

https://youtu.be/RnnIVijbvuE
розв'язати задачі:
1. Лужноземельний метал масою 16г прореагував із 400г 9,8%-го розчину сульфатної кислоти. Який це метал?
2. Ортофосфатну кислоту повністю нейтралізували натрій гідроксидом та отримали середню сіль масою 32,8 г, з відносним відходом продукту 80 %. Обчисліть маси вихідних речовин.
3. Обчисліть масу вапняку (містить 5% не карбонатних домішок), яку потрібно розкласти для одержання вуглекислого газу, необхідного для реакції з вапняною водою з метою одержання кальцій гідрогенкарбонату, кількість речовини якого становить 0,3 моль.
4. Фосфор (V) оксид, одержаний унаслідок спалювання фосфору масою 6,2г, розчинили у водному розчині обємом 140мл з масовою часткою калій гідроксиду 14% (густина 1,14г/мл). Обчисліть масу утвореної солі.


12.05.2020р.

Тема уроку: Виконати навчальний проект (один на вибір):
8. Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.
9. Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.
10. Неорганічні речовини у фармації (або домашній аптеці) і харчовій промисловості.
12. Дослідження рН грунтів своєї місцевості. Складання карти родючості.
13. Властивості і застосування карбонатів, нітратів і ортофосфатів лужних та лужноземельних металічних елементів, солей амонію.
14. Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.

13.05.2020р.

Тема уроку: Контрольна робота.
Термін здачі 13.05 до 18.00 год. Виконуємо всі (І варіант - перші 6 учнів по списку, ІІ варіант - другі 6 учнів). 
Бажаю успіхів!


 
 
 
 
 19.05.2020р.

Тема уроку: Роль хімії у створенні нових матеріалів, розвитку нових напрямів технологій. Роль хімії у розвязанні продовольчої, сировинної, енергетичної, екологічної проблем.
- переглянути відео https://www.youtube.com/watch?v=P2_puvtjTfU
20.05.2020р.

Тема уроку: "Зелена" хімія: сучасні завдання перед хіімічною наукою та хімічною технологією.
- прочитати параграф 36;
- виконати вправу 289.
- переглянути презентацію 


26.05.2020р.

Тема уроку: Захист навчальних проектів (один на вибір):
15. Розвязання проблеми утилізації різних видів електричних ламп.
16. Підготовка есе іноземною мовою "Роль хімії у моєму житті".


27.05.2020р.

Тема уроку: Узагальнення та систематизація знань із тем: "Неорганічні речовини і їхні властивості, "Хімія і прогрес людства"

Узагальнення та систематизація знань із тем: "Неорганічні речовини і їхні властивості"

Щоб доєднати учнів
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  vvn488
або
Перейдіть за посиланням:
https://vseosvita.ua/test/start/vvn488

Відскануйте QR-код
за допомогою смартфона:Дякую всім, хто працював і бажаю 

прекрасних канікул!
Немає коментарів:

Дописати коментар