“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Географія

Шановні учні, тут будуть розміщені завдання, 
які ви повинні виконувати на час карантину. 
Відповіді надсилайте на адресу:    galynalogin@gmail.com або на вайбер (0685797004) 
чи MESSENGER

Також завдання для дистанційного навчання 
розміщені і на моєму блозі Географічний калейдоскоп

Міцного всім здоров'я та успіхів у навчанні!

Шкільні онлайн уроки
Для учнів 6 класу

13.03.2020. Тема "Рухи води в Океані. Багатства вод Світового океану. Життя в океанах і морях.Океан та людина".
Переглянути презентацію і відео

Скласти опорні схеми
Прочитати параграф 46, 47.
Виконати інтерактивну вправу.

18.02.2020. Тема "Води суходолу - поверхневі і підземні. Річка: річкова система, басейн річки, річкова долина." (записуємо дату і тему в зошит)
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест 1тест 2 (до 21.00 год)
Прочитати параграф 48. Виписати в словник і вивчити основні терміни.
Переглянути відео

 Виконати інтерактивну вправу на закріплення матеріалу.
Записати в зошит найдовші, найбільші за площею басейну і найповноводніші річки світу.

20.03.2020. Тема "Пороги і водоспади. Живлення, водний режим і робота річок".
Практична робота 8(продовження). Позначення на контурній карті річок.

Переглянути відео 1

                     
і записати завдання і схеми в зошиті, які є у відео.
Переглянути відео 2, і записати який найвищий водоспад України. Чи є водоспади в Тернопільській області.
Прочитати параграф 49.
Виконати інтерактивну вправу 1,
Практична робота 8. Виконай інтерактивну вправу Познач найбільші річки на контурній карті світу.


01.04.2020. Тема "Озера,їх різноманітність за площею, походженням озерних улоговин, солоністю". Практична робота 6 (закінчення). Позначення на контурній карті світу озер.

Переглянути презентацію "Озера"
Опрацювати параграф 50.
Виписати в словник терміни: Озеро - це...; Водосховища - це... 
Зробити схему в зошиті "Типи озер"

Виконати інтерактивну вправу "Озерні улоговини"

Практична робота 6(закінчення): Позначення на контурній карті озер. Знайти в атласі на фізичній карті півкуль такі озера Каспійське, Великі озера, Байкал, Ладозьке, Танганьїка, Тітікака, Вікторія.
Виконати інтерактивну вправу "Найвідоміші озера світу". Познач на карті озера.03.04.2020. Тема "Болота, особливості їх утворення та поширення. Штучні водойми і водотоки".

1. Перевірка домашнього завдання. Пройти тест
2. Прочитати параграф 50 (с. 179-180), 51.
3. Переглянути відео і записати визначення "болото - це..."
Пригадайте, як на карті позначаються болота? Знайдіть на фізичній карті півкуль та фізичній карті України території, де є болота. 
Запишіть схему "Класифікація боліт" в зошит.

4. Штучні водойми. Знайдіть на карті атласу:
Канали: судноплавні – Панамський, Суецький; Північнокримський ( Україна)

Водосховища: на Дніпрі – каскад водосховищ: Київське, Канівське, Дніпровське, Каховське, Кременчуцьке.
5. Які штучні водойми є у вашій місцевості? Як їх використовують?(запишіть у зошит)
6. На закріплення пограйте в гру «Перший мільйон» (Озера та болота)


08.04. Тема "Льодовики - багаторічні природні скупчення льоду. Багаторічна мерзлота - підземне зледеніння".
1. Опрацюйте параграф 52. Побудуйте схему "Типи зледеніння".
2. Запишіть у словник основні терміни: льодовики, снігова лінія, багаторічна мерзлота.
3. Перегляньте фотоматеріаливідео1, відео2

4. Пройти тест.

10.04. Тема "Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води".
1. Опрацювати параграф 53.
2. Переглянути відеоурок,
 відео-презентацію

3. Намалювати у зошиті схему "Залягання підземних вод".


15.05. Тема "Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу".
1. Опрацюйте параграф 54.
2. Перегляньте відео і напишіть, яких заходів, на вашу думку, потрібно вжити для охорони Світового океану і вод суходолу?

3. Запишіть схему "Джерела забруднення та наслідки": 1. Нафта і 
нафтопродукти,2. Стічні води,3. Важкі метали,4. Кислотні дощі,5. Теплове забруднення,6. Механічне забруднення,7. Радіоактивні метали
4.Цікаві факти: Сучасне місто використовує води з розрахунку на одну людину 300-500 л/добу, що значною мірою перевищує мінімальну потребу у воді однієї людини (25 л/добу). Протягом століття витрати води в таких містах, як Париж, Нью-Йорк, Москва, зросли більш як у 100 разів. У багатьох країнах виникли проблеми з постачанням води у великі міста.
5Д/З Повторити параграфи 43 - 54.

17.04. Контрольна робота. Пройти тест. Завдання виконати з 09.00 до 15.00

Щоб доєднатися 
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  zrf777
або
Відскануйте QR-код
за допомогою смартфона:

Тест продовжено. Щоб доєднатися 
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  tmg736

22.04. Тема "Складові біосфери, особливості їх поширення на земній кулі"
1. Що означає поняття «біосфера» (всі визначення запишіть у зошит).
2. Опрацюйте параграф 54
3. Закріпіть свої знання про поширення живих організмів на суходолі,
виконавши завдання за посиланням.

24.04. Тема  «Властивості ґрунтів. Ґрунтовий покрив. Карта ґрунтів»
1. Опрацюйте параграф 56 підручника 
2. Додатково перегляньте відеофрагменти:
https://www.youtube.com/watch?v=SWq_5aosFXQ – Біосфера та ґрунти
https://www.youtube.com/watch?v=sfYKdB_FZJ8 – Що трапляється з ґрунтом
https://www.youtube.com/watch?v=Y6zzsfYcK_Y – Поняття про ґрунт, види ґрунтів

3. Виконайте у зошиті схему «Ґрунтотвірні чинники».
4. Укладіть у зошиті таблицю, користуючись текстом підручника та інтернет-джерелами. Перегляньте поширення ґрунтів у світі за картою атласу.
Найпоширеніші типи ґрунтів світу
Тип ґрунту
Характеристика
Район поширення
Червоно-жовті


Сіроземи


Чорноземи


Сірі лісові


Підзолисті


Бурі лісові


Тундрово-глеєві5. Закінчіть речення. Запишіть їх у зошит.
- Ґрунт – це …
- Головною властивістю ґрунтів є …
- Здатність ґрунту забезпечувати рослини поживними речовинами – це …
- На території України поширені такі типи ґрунтів: …
6. Підготуйтесь до тестування за темою «Біосфера та ґрунти».29.04. Тема "Природні комплекси (ландшафти) як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Географічна оболонка – найбільший природний комплекс Землі, її межі, властивості, закономірності розвитку"
1. Виконати тест за посиланням (перевірка д/з) Завдання необхідно виконати до  30 квітня 23:00
2. Опрацювати параграф 57.
3. Переглядаючи відео записати в зошит основні терміни теми, 
межі го, властивості і закономірності розвитку географічної оболонки (го).
4. Перевірте свої знання за посиланнямПосилання 1  


06.05. Тема. Природні зони Землі. Особливості природних зон екваторіальних, тропічних, помірних та полярних широт. Практична робота 7.
1. Опрацюйте параграф підручника 58 , продивіться   презентацію за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_1YInlgNDf4
2. Дайте відповіді на запитання ( письмово в зошиті):
  1. Дайте визначення поняттю «природна зона».
  2. За якими показниками виділяють природні зони в межах географічних поясів?
  3. За яким показником дається назва природній зоні?
  4. Як на картах позначають природні зони?
  5. Як поширюються природні зони на рівнинах і в горах?
  6. Користуючись картою, випишіть назви природних зон, характерних для помірного поясу.
  7. Як називається природна зона, де ви проживаєте?
3. За текстом підручника, переглянутою презентацією, складіть таблицю "Природні зони світу":

Назва природної зони
Особливості клімату
Ґрунти
Рослинність
Тваринний світ

  4. Практична робота 7. (практичний зошит с. 28-29 або підручник с.  216)
Описати річку, ліс тощо. Можна зробити роботу у вигляді презентації, відео, повідомлення і інше.
Додаткова інформація 1, додаткова інформація 2 до практичної роботи.
5. Граючись – навчаюсь»
Перевірте свої знання про природні зони:  
https://learningapps.org/7231027 - Природні зони.  Знайди пару .
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


08.05. Тема "Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі".
1. Прочитати параграф 60 (с. 218-219)
2. Переглянути відео і виписати основні терміни:
чисельність населення - ...
розміщення населення - ...
густота населення - ...
3. Дати відповідь на питання, використовуючи підручник, карту атласу 
- Яка є чисельність населення Землі?
- Які народи найчисельніші?
- Які причини нерівномірного розселення по Землі?
- Як змінювалась чисельність населення Землі упродовж історії людства?
13.05. Тема "Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу".
Прочитати параграф 60 (с. 220-221).
Переглянути відеоурок  Виписати з відео всі визначення, схеми.
Написати, який внесок М. М. Миклухо-Маклая у географію.

Прочитати про "Народи світу" Записати у зошит "Найчисельніші народи світу".
Виконати інтерактивну вправу за посиланням - Знайди пару; за посиланням - Планета людей. Класифікація.
Виконати тест за посиланням15.05. Тема "Найбільші за площею та чисельністю населення держави світу та держави-сусіди України на політичній карті світу". Практична робота 8.

1. Прочитати параграф 61, 62.
2. Переглянути відеоурок https://www.youtube.com/watch?v=0TBIVhjjlYs
відео "Скільки в світі країн?" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MnVg0yb1Tq0&feature=emb_logo
Країни Європи https://www.youtube.com/watch?v=qQgmxSDwnSE&feature=emb_logo
Найбільші держави Азії https://www.youtube.com/watch?v=-4IvTIbqVcQ&feature=emb_logo
3. Переглянути презентацію і виписати з неї або з підручника:
- найбільші за площею держави
- найбільші за чисельністю населення держави
- держави-сусіди України https://ppt-online.org/201652
4. Практична робота 8. Виконати завдання у практичному зошиті с. 30-34.

Виконати інтерактивну вправу за посиланням -  Позначте на карті країни Європи; 
за посиланням - Столиці світу. Знайди пару. 
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


20.05. Тема "Зміни складових географічної оболонки людством. Зміни природних комплексів Землі".
Прочитати параграф 63.
Перегляньте презентацію за посиланням, відео


 запишіть у зошит та запам’ятайте визначення, що таке господарська діяльність людини;
 запишіть у зошит три основні галузі господарства, які найбільше впливають на зміни в географічній оболонці Землі.
22.05. Тема "Забруднення довкілля та його охорона".   Дослідження "Розробка міні-проекту з утилізації побутових відходів".
Прочитати параграф 64. Виписати визначення у зошит.
Переглянути відео

Виконати дослідження "Розробка міні – проекту з утилізації побутових відходів".
Переглянути презентацію за посиланням, відео

Хід дослідження
Завдання 1. Нам потрібно дізнатися про утилізацію відходів, як вона відбувається в Україні та 
які заводи побудовані для переробки твердих відходів.
Завдання 2. Дізнатися з інтернет ресурсів, місцевих ЗМІ, як проходить збір та утилізація 
відходів у різних країнах та у нашому населеному пункті, та хто цим займається.
Завдання 3. Запропонуйте «друге життя» для відходів споживання (виготовлення аплікації із клаптиків паперу чи тканини, чи різнокольорових шматків пластмаси).
Завдання 4. Виготовити листівки ( інформаційно - рекламні) «Життя без сміття», провести 
роботу та лекцію з людьми свого населеного пункту, як не потрібно робити з ТПВ? Та запитати та проаналізувати чому вони так не роблять?
Завдання 5. Зробити презентацію (5-10 слайдів) на тему: «Наше кредо – чистота та затишок у шкільній оселі», та презентувати у своїй школі.
Завдання 6. Який ваш результат у розробці міні – проекту з утилізації твердих побутових відходів……………………………
Висновок міні – проекту......................
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.
Повторити параграфи 55-64 (К. р.)


27.05. Контрольна робота. Виконати контрольне підсумкове тестування за посиланням.

Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.Для учнів 7 класу

Перевірка домашнього завдання. Виконати тест за посиланням увівши код доступу  486901
16.03.2020. Тема "Природні зони Євразії. Природні зони арктичного і субарктичного поясів". 
(дату і тему записуємо в зошит)
Прочитати параграф 47(с. 207-208).
Переглянути відео 1
відео
Заповнити в зошиті табличку "Природні зони Євразії"
Назва природної зони
Клімат
Ґрунти
Представники рослинного світу
Представники тваринного світу


Виконайте інтерактивне завдання: Позначте на карті природні зони Євразії та запам'ятайте їх.

18.03.2020.  Тема "Природні зони помірного поясу Євразії. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон тайги, мішаних  та широколистяних лісів помірного поясу". (дату і тему записуємо в зошит)
Прочитати параграф 47 (с. 208-209)
Переглянути відео 1, відео 2
Продовжити заповнення таблички "Природні зони Євразії" ( ми цю тему будемо вивчати декілька уроків. Тому можете накреслити табличку на цілу сторінку і продовжувати заповнювати)
                          
30.03.2020. Тема "Природні зони помірного поясу Євразії. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон лісостепу, степу, напівпустель і пустель помірного поясу".
Прочитати параграф 47 (с. 210-211)
Переглянути відео 1,  відео 2
Продовжити заповнення таблички "Природні зони Євразії" 

01.04.2020. Тема "Природні зони субтропічного поясу Євразії. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон вічнозелених твердолистяних лісів і чагарників, перемінно-вологих (мусонних) лісів, субтропічних і тропічних пустель".
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест. Код доступу 181590 

за посиланням join.naurok.ua 
Тест продовжено до 4 квітня 20:00  Код доступу 339400
Переглянути відео 1, 
Прочитати параграф 48 (с. 212-213)
Продовжити заповнення таблички "Природні зони Євразії" 


06.04. Тема "Природні зони субекваторіального та екваторіального поясів Євразії. Ґрунти, 
рослинність і тваринний світ природних зон саван і рідколісь, вологих екваторіальних лісів". 
1. Переглянути відео

2. Прочитати параграф 48 (с. 214-215)
3. Продовжити заповнення таблички "Природні зони Євразії"(закінчення).
4. Виконати інтерактивну вправу на закріплення матеріалу.

08. 04. Тема "Висотна поясність у горах материка".
1. Перевірка домашнього завдання. Пройти тест.                   
2. Переглянути відео                                          
3. Прочитати параграф 49 (с. 216-217)
4. Виконати інтерактивну вправу на закріплення матеріалу.

13.04. Тема "Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об'єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО.
2. За матеріалами відеоуроку створіть таблицю «Національні парки Євразії»
Національні парки
Об’єкти, що охороняються
1. Плитвицькі озера (Хорватія)

2. Три паралельні річки (Китай)

3. Бруківка гігантів (Ірландія)

4. Тейде (Іспанія)

5.Сундарбан (Індія, Бангладеш)

6. Нанда Деві (Індія)

7. Читван (Непал)

8. Біловезька пуща (Білорусь, Польща)

9. Фудзі Хаконе-Ідзу (Японія)

10. Стельвіо (Італія)


3. Виконайте завдання за посиланням. Розмістіть фото представників органічного світу природних зон материка у відповідні стовпчики.
4. Підготуйте повідомлення, презентацію про один із національних парків Євразії.

Інформацію скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com15.04. Тема "Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв'язки України з країнами 
Європи та Азії".
1. Обов’язково перегляньте відеоурок
2. Прочитати параграфи 50-56.
3. Виконайте у зошиті схему.
Релігії Євразії
1) Світові
а) Християнство (Європа, Росія, Філіппіни)
б) Іслам (Центральна та Західна Азія)
в) Буддизм (Південно-Східна та Східна Азія)
2) Національні
а) Конфуціанство (Китай)
б) Синтоїзм (Японія)
в) Індуїзм (Індія)
г) Іудаїзм (Ізраїль)
4. Користуючись текстом підручника доповніть речення. Запишіть їх у зошит.
- Найбільшою мовною сім’єю на території Євразії є…
- Українці належать до …. групи народів.
- Найчисельнішими народами світу та Євразії є …
- Причинами нерівномірного розміщення населення Євразії є…
- Найбільшою за площею державою світу є …
- Найменшою за площею державою світу є …
- Найрозвинутішими державами Євразії є …
5. Про одну із країн (за власним вибором) виконайте творчу роботу. Підберіть матеріали під рубрикою «Це цікаво знати!» 
6. Вивчити найбільші держави Євразії і їх столиці. Позначити на контурній карті (Практична робота 10). Перевір свої знання країн та їх столиць! https://learningapps.org/5033980


22.04. Дослідження «Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі: складання карти маршруту з позначенням країн, природних об’єктів та природних комплексів»
1. Повторити основні форми рельєфу материка за посиланням, кліматичні пояси Євразії 
за посиланням, розміщення природних зон Євразії за посиланням
2. Виконати дослідження (підручник с. 219). 
- дати в-дь на питання 1 і 3
- до 2 завдання можна використати карти Google
( практичний зошит - с. 43-44)
3. Повторити параграфи 43-56 (К. р.)
Дослідження скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com або на вайбер


27.04. Контрольна робота по темі "Євразія"
1. Політична карта Європи  ( Приєднатись до https://www.classtime.com/    з кодом сесії       ZZREJ5)
2. Тематичне оцінювання з теми "Євразія" ( Приєднатись до https://www.classtime.com/
з кодом сесії      M7E5VY)

29.04. Тема: «Тихий океан: географічне положення, тектонічна будова та 
острови. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси. Охорона природи океану»
1. Опрацюйте параграф 57, 58 підручника.
2. Перегляньте відео-уроки:
https://www.youtube.com/watch?v=GvpI-vhTcC4&feature=emb_logo Географічне положення
https://www.youtube.com/watch?v=yxeeJ5oU3Kc – Клімат, води, органічний світ
3. Виконайте у зошиті схему.
Острови Тихого океану за походженням

материкові
(найбільші за площею, геологічно – частини материків)

Нова Гвінея,
Нова Зеландія, Японські, Філіппінські
вулканічні
(утворилися на кратерах давніх вулканів)


Гавайські, Алеутські, Соломонові о-ви, Тонга
коралові
(утворилися внаслідок відмирання та накопичення коралів)

Маршалові о-ви, Каролінські о-ви
4. Користуючись текстом підручника доповніть речення. Запишіть їх у зошит.
Назву «Тихий океан» вперше вжив …
- Найглибшою западиною Тихого океану є …
- Тихий океан розташований в межах …… літосферної плити.
- На межі взаємодії Тихоокеанської літосферної плити з іншими утворилося…
5. Практична робота 12. Позначте у контурній карті (див. карту «Тихий океан») та вивчіть об’єкти географічної номенклатури Тихого океану ( підручник с. 254, практичний зошит
 с. 45 - 48)
6. Творче завдання (за бажанням).Користуючись інтернет – джерелами, підберіть матеріали про Тихий океан під рубриками:« Океан – рекордсмен», «Загадки, факти, таємниці», або на тему, вибрану вами. 
7. Перегляньте коротке відео за посиланням – Відкриття з надр Тихого океану.
8. У вільну хвилинку. «Граючись – навчаюсь». Посилання.

Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


04.05. Тема: «Атлантичний океан»
Виконайте вправу по номенклатурі Тихого океану за посиланням   https://wordwall.net/ru/resource/1733169/%d1%82%d0%b8%d1%85%d0%b8%d0%b9-%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%b0%d0%bd
Виконайте завдання:
1. Опрацюйте параграф 59 підручника.
2. Перегляньте відео-урок за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Q28v7UdpumY – Атлантичний океан
3. Заповніть у зошиті таблицю, користуючись текстом підручника.
Дослідження Атлантичного океану
Дослідник
Результати досліджень
Христофор Колумб

І. Крузенштерн та Ю. Лисянський


4. Користуючись текстом підручника доповніть речення. Запишіть їх у зошит.
- Найглибшою западиною Атлантичного океану є …
- По дну Атлантичного океану тягнуться найдовші у світі серединно-океанічні хребти …
- Атлантичний океан розташований в  таких кліматичних поясах: ...
- Більш холоднішими районами Атлантичного океану є ...
- Найтепліші води Атлантичного океану в … широтах.
- Найвища солоність води в Атлантичному океані спостерігається у … широтах.
- Найпотужнішою теплою течією Атлантичного океану є …

5. Практична робота 12 (продовження). Позначте на контурній карті ( практ. зошит стор. 49 і на стор. 263 у підручнику) та вивчіть об’єкти географічної номенклатури Атлантичного океану.
Перевірте свої знання за посиланням. Знайдіть на карті географічні об'єкти Атлантичного океану.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


06.05. Тема уроку: «Індійський океан»
Виконайте завдання:
1. Виконайте вправу по номенклатурі Атлантичного океану за посиланням:
2. Опрацюйте параграф 60 підручника.
3. Перегляньте відео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=J3uMLCDxxAo  – Індійський океан
4. Користуючись текстом підручника доповніть речення. Запишіть їх у зошит.
- Індійський океан омиває береги материків: …
- Найглибшою западиною Індійського океану є …
- Індійський океан знаходиться у межах ….. літосферних плит.
- Індійський океан розташований в        кліматичних поясах.
- Більш холоднішими районами Індійського океану є ...
- Найвища солоність води в Індійському океані спостерігається у …
- Найбільші запаси нафти в Індійському океані спостерігаються у …

5. Практична робота 12 (продовження). Позначте у контурній карті (практ. зошит стор. 50-51 і на стор. 267 у підручнику) та вивчіть об’єкти географічної номенклатури Індійського океану.
Перевірте свої знання за посиланням - Знайдіть на карті географічні об'єкти Індійського океану; за посиланням - Розгадайте кросворд; за посиланням - Знайдіть в хмарі слів сім островів.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


13.05. Тема уроку: «Північний Льодовитий океан»
Виконайте завдання:
1. Виконайте вправу по номенклатурі Індійського океану за посиланням:
2. Опрацюйте параграф 61 підручника.
3. Перегляньте відео-урок: https://www.youtube.com/watch?v=hKoRorJgzvI – Північний Льодовитий океан
4. Користуючись текстом підручника доповніть речення. Запишіть їх у зошит.
- Північний океан омиває береги материків: …
- Найглибшою западиною океану є …
- Північний Льодовитий океан знаходиться у межах ….. літосферних плит.
- Характерною особливістю рельєфу дна є …
- Північний Льодовитий океан розташований в    ...    кліматичних поясах.

5. Практична робота 12 (закінчення). Позначте у контурній карті (практ. зошит стор. 
52-53 і на стор. 272 у підручнику) та вивчіть об’єкти географічної номенклатури Північного Льодовитого океану.
Перевірте свої знання за посиланням  - Знайдіть на карті географічні обєкти океану;    за посиланням - Розташуй елементи по своїх групах; за посиланням - Знайди в хмарі слів всі моря океану.
6. Виконати підсумковий тест з теми "Океани".
Щоб доєднати учнів
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  dmz112

Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


18.05. Тема уроку: «Використання природних багатств материків та океанів»
Виконайте завдання:
1. Опрацюйте параграф 62 підручника .
2. Виконайте схему.
Природа і людина
Природні умови
(компоненти природи, які найбільше впливають на життя та господарську діяльність людей)
Природні ресурси
(компоненти природи, які людина використовує у господарстві), бувають вичерпні та невичерпні

- рельєф
- клімат

- мінеральні (корисні копалини)
- водні
- земельні
- кліматичні
- біологічні

3. Доповніть таблицю.
Природоохоронні території
Тип територій
Функції
Заповідники
Охорона і дослідження природних комплексів. Території повністю вилучаються із господарського використання.
Національні природні парки

Пам’ятки природи


4. Перегляньте відеофрагменти про найвідоміші природоохоронні території.
https://www.youtube.com/watch?v=BI1AJqsR8cg – Асканія Нова
https://www.youtube.com/watch?v=V0y2bOSjMTg – Йєллоустонський національний парк.


20.05. Тема "Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження".
Прочитати параграф 63.
Переглянути відеоурок (до 7.25).

Записати у зошит визначення: 
екологічні проблеми- .., 
забруднення-.., 
види забруднення:...
Пройти тест за посиланням


25.05. Тема "Міжнародне співробітництво у розвязуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи". Дослідження. Шляхи розвязування екологічних проблем.
Прочитати параграф 64.
Переглянути відеоурок (з 7.25). (Див. відео за 20.05)
Виконати дослідження. Підручник с. 282 або практичний зошит с.54-57.
Повторити параграфи 57-64.

27.05. Контрольна робота. Виконати контрольне підсумкове тестування за посиланням.


Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.


Для учнів 8 класу

13.03.2020. Тема "Моніторинг навколишнього середовища" 
(дату і тему записуємо в зошит)
Прочитати параграф 47.
Виписати в зошит і вивчити основні терміни.
Переглянути відео

16.03.2020. Тема "Природно-заповідний фонд України." Практична робота 10. Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України.

(дату і тему записуємо в зошит)
Прочитати параграф 48.
Виписати в зошит і вивчити основні терміни.
Переглянути відео
Практична робота 10. (підручник с. 234) 

Виконати інтерактивну вправу

20.03.2020. Тема "Природно-заповідні об'єкти своєї місцевості". Дослідження. Зміни 

природи своєї місцевості під впливом діяльності людини.
Перевірка домашнього завдання. Пройти тест.
Прочитати статтю. Виписати у зошит об'єкти природно-заповідного фонду нашої 

Байковецької громади. Дати характеристику одного з них.
Виконати дослідження (підручник с. 229).
Виконати інтерактивну вправу  Розподілити перераховані  природні об'єкти до певних категорій.
Повторити параграфи 32-48.
                     
30.03.2020. Тема "Кількість населення в світі та Україні. Чинники, що впливають на кількість населення: природний рух, міграції. Зміна кількості населення в світі та Україні".
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест.
Переглянути навчальне відео.
Прочитати параграф 49.
Виписати в зошит і вивчити такі визначення: демографія, природний рух населення, механічний рух населення, демографічний вибух.
Записати в зошит формулу на визначення природного приросту (ПП=Н - С) - підручник с. 238.
Демографічна ситуація  у 2019 році
Чисельність наявного населення в Україні, за оцінкою, на 1 січня 2020 р. становила 41902,4 тис. осіб.
Упродовж 2019 р. чисельність населення зменшилася на 250,8 тис. осіб. 

Виконати завдання із рубрики "Шукайте і інтернеті" з підручника с. 241. Зайти на інтернет-сервіс - лічильник населення світу в реальному часі (country meters).

03.04.2020. Тема "Механічний рух населення: причини і види міграцій, основні напрямки міграційних потоків в світі та Україні. Українська діаспора. Міграційна політика".
1. Прочитати параграф 51.У зошит випишіть визначення "міграції", "еміграція", "імміграція".
2. Перегляньте навчальні відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8  (перегляньте до 3 хв. 48 с.)
https://www.youtube.com/watch?v=X_A10paz-2k 

3. Накресліть схему в зошиті "Види міграцій" (підручник с. 248) 

4. Українська діаспора. Запишіть схему:
                             
 06.04. Тема "Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя населення". Практична робота 11. Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу.
1. Перегляньте навчальне відео
https://www.youtube.com/watch?v=x8RfuTG3ib8 (починаючи з 3 хв. 48 с.)
https://www.youtube.com/watch?v=knRl06jB8yo 
2. Опрацюйте параграф 50 та опорну схему "Статево-віковий склад населення"

 (табл. 9 - с. 242 підручника).
3. Випишіть у зошит і вивчіть основні терміни.
3. Виконайте практичну роботу № 11 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих 

країн світу». (с. 247 підручника)
Практичну роботу виконуйте на окремому подвійному листку! Сфотографуйте 

 і вишліть мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com.

10.04. Тема "Густота населення. Територіальні відмінності густоти населення у світі й Україні"
1. Перегляньте навчальне відео https://www.youtube.com/watch?v=lFHfYUpwZhQ (до 6хв10сек)
2. Опрацюйте параграф 52.
3. Запишіть у зошит і вивчіть формулу густоти населення: Г = Н:П. (с. 254 підручника). Виконайте завдання 4 (с. 257 підручника)
4. Пройти тест. 
Завдання необхідно виконати до  13 квітня 10:00 

13.04. Тема "Міські і сільські населені пункти. Критерії їх розмежування в Україні та країнах світу. Класифікація міст за кількістю населення та функціями". 
1. Перегляньте відео за посиланням, про класифікацію міст і сіл в світі (з 6 хв. 04 с. до 7 хв. 03 с.)
2. Прочитати параграф 53.
3. Виконайте письмово завдання: 
3.1. Проаналізуйте дані щодо класифікації міст України за чисельністю, установіть зайве місто: 
Наприклад: Умань – середнє місто за чисельністю.
1. Київ, Тернопіль, Харків.
2. Одеса, Київ, Помічна.
3. Дніпро, Умань, Мукачеве.
4. Берегове, Ужгород, Трускавець.
5. Запоріжжя, Львів, Миколаїв.

3.2. Проаналізуйте дані щодо класифікації міст України за функціями, установіть зайве місто: 
Наприклад: Моршин – курортне місто
1. Знам’янка, Жмеринка, Трускавець
2. Чоп, Кривий Ріг, Маріуполь.
3. Шостка, Балаклія, Хорол.
4. Вінниця, Конотоп, Хмельницький
5. Хмільник, Миргород, Кривий Ріг.17.04. Тема "Міське і сільське населення. Урбанізація, причини, що її зумовлюють".
1. Перегляньте відео за посиланням (з 7 хв. 03 с.)
2. Прочитати параграф 54.
3. Які особливості характерні для кількості сільського населення
а) у високорозвинутих країнах
б) у країнах, що розвиваються
4. Наведіть приклади країн світу, для яких характерні різні форми розселення сільського населення
а) групова (села) – …
б) розсіяна (ферми) – …
в) кочова – …
5. Дайте визначення термінів у зошиті - рурбанізація, субурбанізація, хибна урбанізація.24.04. Тема: «Етноси.Найпоширеніші мовні сім’ї. Однонаціональні та багатонаціональні країни»
1. Виконайте тест з теми "Розселення" (перевірка д/з)
Щоб доєднатися 
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  hmw979
2. Опрацюйте параграф 55 підручника.
3. Перегляньте відео про національний та етнічний склад населення світу до 4 хв. 33 с.

4. Складіть зв’язну розповідь, використавши отримані слова: понад, населення, 90%, одна, Ісландія, Ірландія, Японія, нації, незначна, країна. Про який тип країн від національного складу йшлося у вашій розповіді.


27.04. Тема "Національний склад населення України:особливості та регіональні відмінності. Національні меншини та етнічні групи".
Опрацювати параграф 56. Повторити параграф 55.
Переглянути відеоуроки і виписати основні терміни і схеми.04.05. Тема. "Релігія як явище культури. Світові релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні".
1        1.     Опрацюйте параграф 57 підручника. Запишіть у зошит класифікацію мал.208.
2.     Перегляньте відео про релігійний склад населення світу з 4 хв. 34 с. https://www.youtube.com/watch?v=gbZ-XZva8Fs
3.     Перегляньте відео про релігійний склад населення світу та України https://www.youtube.com/watch?v=yZZEUQzzVkg
4.     Ознайомтеся з матеріалами щодо динаміки зростання чисельності віруючих різних конфесій у світі за посиланням https://slovoproslovo.info/majbutnie-svitovykh-relihij-prohnozy-zrostannia-naselennia-2010-2050/.
5. Виконайте інтерактивну вправу за посиланням
     6. Виконайте тест 

Щоб доєднатися
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  tqr83208.05. Тема. Трудові ресурси. Кількість і якість трудових ресурсів. Економічне активне населення. Зайнятість населення. Проблеми зайнятості населення.
1.     Опрацюйте параграф  58 підручника.
2.     Перегляньте відео про трудові ресурси та зайнятість населення https://www.youtube.com/watch?v=jn3CjwHNUKo
3.     Перегляньте відео про трудові ресурси та зайнятість населення в Україні та світі https://www.youtube.com/watch?v=XEyGu9tZXik
4.     Виконайте письмо. З’ясуйте, до яких категорій населення щодо працездатності належать такі люди:
·        Тамарі Леонідівні 64 роки. Вона працює директором однієї зі столичних шкіл;
·        Олені Вікторівні 35 років. Вона – домогосподарка, доглядає за двома дітьми;
·        Галина Йосипівна, вийшовши на пенсію за віком, вирішила навчати онука англійської мови;
·        Дмитрові 23 роки. Він – студент денної форми навчання одного зі столичних університетів;
·        Дмитру Федоровичу 45 років. Він живе у селі й працює на присадибній ділянці, забезпечуючи себе продуктами харчування;
·        Марині Іванівні 42 роки. Вона – інвалід І групи;
·        Микола закінчив інститут і шукає роботу за фахом;
·        Світланці 17 років. Вона закінчує середню школу;
·        Катрусиній мамі 48 років. Вона 20 років працювала на шкідливому виробництві й вийшла на пільгову пенсію;
·        Христині 28 років. Її скоротили на роботі, але вона не зареєстрована на біржі праці;
·        Петрові 14 років. Він навчається у вечірній школі і працює кур’єром у видавництві;
·        Таїсія Антонівна, вийшовши на пенсію за віком, займається волонтерською діяльністю.
5.     Виконайте письмово. Поміркуйте, чи здійснює безробіття руйнівний вплив на економіку України.
6. Повторити параграфи 49-58. Виконайте підсумковий тест по темі "Населення України та світу" за посиланням.


15.05. Географічне положення, адміністративно-територіальний устрій, історія формування і
 розвитку Тернопільської області.
1. Переглянути презентацію за посиланням, інформацію 1, інформацію 2, інформацію 3.
1.           2. Дати відповіді на питання:
Крайня північна точка -   
Крайня південна точка -
Крайня західна точка -
Крайня східна точка –
2.      Закінчіть речення:
·   Яка площа Тернопільської області
·   Скільки відсотків площі всієї те­риторії України займає Тернопільська область
·   Яке місце за розмірами терито­рії посідає Тернопільська область серед областей України?  
·   Зробіть порівняння з іншими країнами світу. 
·         Яка протяжність області з півно­чі на південь? 
·         Яка протяжність області із заходу на схід? 
·    За конфігурацією територія області нагадує...
·    По  р. Збруч на сході межує з...
·    Протяжність державного кордо­ну з Румунією становить...


     18.05. Тема "Особливості природних умов і ресурсів. Природокористування. Обєкти природно-заповідного фонду".
1. Переглянути відео https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=_YQz2cMs3p4&feature=emb_logo
2. Прочитати "Природні умови і ресурси Тернопільської області" за посиланням                                        
3. Підготувати презентацію про природно-заповідні об єкти Тернопільської області. 
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com .


22.05. Тема "Кількість та структура населення Тернопільської області. Етнічний склад. Особливості зайнятості населення".
Прочитати статтю з Вікіпедії, записати конспект уроку.
Переглянути відео
Повторити розділ "Природа та населення Тернопільської області".

25.05. Контрольна робота. Виконати контрольне підсумкове тестування з теми за посиланням.


29.05. Дослідження "Ознайомлення з обєктами природи своєї місцевості".
1.Переглянути онлайн екскурсію Тернопільський обласний краєзнавчий музей. ТОКМ
https://www.youtube.com/watch?v=hMcuywLsgAY

Переглянути інтерактивну карту природно-заповідного фонду Тернопільської областіhttp://ecoternopil.gov.ua/index.php/1032-iner-karta-pzf
2. Записати у зошит про річку Гніздечну   https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0 і вивчити. Підготувати відеопрезентацію.
або Підручник с. 290, практичний зошит с.50.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.Для учнів 9 класу

13.03.2020. Виробництво продуктів харчування в світі.
Прочитати параграф 32.
Переглянути відео.
Виконати дослідження: Традиційні продукти харчування в Україні та країнах-сусідах.
і скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com
Повторити параграфи 21-33.

18.03.2020. Контрольна робота.
Перевірка домашнього завдання  Виконати тест

01.04.2020. Тема "Транспорт, його роль у національній економіці та формуванні 
світового господарства. Види транспорту, їхні переваги й недоліки".
Переглянути відеоурок, навчальне відео.
Прочитати параграф 34. 
Записати в зошит і вивчити основні терміни.
Записати схему "Види транспорту" в зошит.

Виконати інтерактивну вправу  "Транспорт"

03.04.2020. Тема "Транспорт України. Транспортні вузли. Міжнародні транспортні
 коридори на території України". 
1. Виконати тест.
2. Перегляньте 4 відеофрагменти: відео1, відео2відео3відео4
3. Опрацюйте параграф 36 підручника.
4. Знайдіть та запишіть поняття «малий каботаж», «великий каботаж» та наведіть 

письмові приклади малого та великого каботажу.
5. Дайте письмову відповідь на питання.
Які міжнародні транспортні коридори проходять територією України? Яку роль вони у зовнішніх економічних відносинах країни вони відіграють?08.04. Тема "Транспорт світу".
1. Опрацюйте параграф 35.
2. Перегляньте відео-презентацію "Транспорт світу".
3. Ознайомтеся із статтею "Застосування зручного прапора"

4. Дайте короткі письмові відповіді на питання, користуючись картами атласу, підручником, інтернет-ресурсами:
а) Країна світу із найрозвинутішою мережею автомобільних доріг. 
б) Запишіть три морські порти Азовського моря.
в) Вкажіть три найбільші судноплавні канали світу.
г) Країна світу із найбільшою густотою залізниць.
ґ) Запишіть три міжнародні аеропорти на території України.
д) Вкажіть три країни світу із найбільшим торговельним флотом.
е) У якій області знаходиться залізничний вузол Новоград-Волинський?
є) У якій області знаходиться залізничний вузол Куп’янськ?


15.04. Тема "Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні".
1.Прочитати параграф 38.
2. Переглянути презентацію.
3. Виконайте у зошиті схему (Форми торгівлі)
4. Запишіть у зошит основні показники зовнішньої торгівлі:
а) експорт – це …
б) імпорт – це …
в) торгівельний баланс – це …
5. Дайте короткі письмові відповіді на питання (2-3 речення).
а) Які товари пропонує Україна для експорту та що вона імпортує?
б) Які зміни відбулися в структурі експорту та імпорту України за останні
роки?
в) Назвіть країни, що є найбільшими торговельними партнерами України.17.04. Тема "Світовий ринок товарів і послуг"
1. Прочитати параграф 37.
2. Переглянути відео.3. Заповніть у зошиті таблицю, користуючись інтернет-ресурсами та параграфом підручника
                     Найбільші торговельно-економічні організації світу
Назва організації
Штаб-квартира
Країни, які входять
Мета діяльності
Світова організація торгівлі (СОТ)

160 країн світу

Європейський Союз (ЄС)Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА)Асоціація держав Південно-Східної Азії (АСЕАН).

22.04. Тема "Туризм як складник національної економіки, його види. Туризм в Україні"
1. Опрацюйте параграфи 39, 40 підручника.
2. Перегляньте відео:

3. За допомогою тексту підручника заповніть схему.
Види туризму

За географічною ознакою
Залежно від головної мети подорожі
                                       
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

4.
 Запишіть у зошит чинники розвитку туризму. Користуючись текстом підручника, дайте коротку їх характеристику.
Чинники розвитку туризму:
а) Рекреаційні ресурси –
б) Культурна спадщина –
в) Туристична інфраструктура –
5. Дослідіть за допомогою інтернет-ресурсів складові рекреаційно-туристичного потенціалу туристичних районів України. Результати роботи занесіть до таблиці.
Назва району
Географічне положення
Найвідоміші природні об’єкти
Найвідоміші культурно-історичні об’єкти
Види туризму
Карпатський
Поліський
Подільський
Київський
Харківський
Дніпровсько-Донецький
Причорноморський

6. Пройти тест: Щоб доєднатися - за посиланням https://vseosvita.ua/go 
                                                                            введіть код: wfh98429.04. Тема "Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу".
Опрацюйте параграф 39.
Перегляньте презентацію
Запишіть у зошит:
- основні туристичні регіони світу, 
- країни світу з найбільшою кількістю об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.
Перегляньте відеоурок
06.05. Тема уроку: «Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я»
Виконайте завдання:
1. Опрацюйте параграф 41 підручника.
2. Перегляньте відео:
https://www.youtube.com/watch?v=SVERq_sUHYE – Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я.
https://www.youtube.com/watch?v=l-tnoboSK0Y – Галузі соціальної сфери
3. Із відео «Галузі соціальної сфери» запишіть у зошит структуру освіти.
4. Ознайомтеся із рейтингом університетів світу за посиланням https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
Випишіть у зошит першу п’ятірку університетів світу та університети України, які ввійшли у ТОП-1000 університетів світу. Чому рейтинги українських ВНЗ низькі?
5. Випишіть у зошит поняття «технопарк», «технополіс». Ознайомтеся із найбільшими технопарками світу.
6. Дайте короткі письмові відповіді (2-3 речення) на питання, користуючись текстом підручника та інтернет-джерелами.
а) Які функції виконує Всесвітня організація охорони здоров’я?
б) Які проблеми заважають стати Україні державою з інноваційною економікою?
         7. Пройти тест
Щоб доєднатися
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  sjg084
     13.05.  Тема. Фінансові послуги. Світові центри банківсько – фінансової діяльності.  Країни – офшори.
1.     Опрацюйте параграф 42 підручника.
2.      Перегляньте відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QC2iB4cPlyk – Фінансові послуги.
3.     Дайте визначення поняттю «фінансові послуги» ( в зошиті).
4.     На основі опрацьованих матеріалів складіть схему в зошиті «Види фінансових послуг».
5.     Дайте письмово короткі відповіді на наступні запитання:
·        Назвіть основні фінансові установи.
·        Що собою являє фінансово-банківська система країни? Які фінансові інститути вона включає?
·        На основі опрацьованої схеми назвіть старі і нові фінансові центри. У яких країнах вони зосереджені і чому?
·        Назвіть принципи кредитування.
6.     Яка причина виникнення країн – офшорів? Назвіть  ці країни.  15.05. Тема. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг, його переваги та недоліки.
1.         Опрацюйте параграф 43 підручника.
2.     Перегляньте відео за посиланням: 
https://www.youtube.com/watch?v=SvtxWa3nN-w – Аутсорсинг. IT – послуги.
3.     Випишіть, що означає поняття «комп’ютерне програмування».
4.     Охарактеризуйте регіональні  ринки інформаційних послуг.
5.     Що таке аутсорсинг? Які є його види?
6.     Складіть таблицю:

Переваги аутсорсингу
Недоліки аутсорсингу7.     Прийом «Незакінчене речення» . Опрацювавши поданий вище матеріал, доповніть речення.
Ø Аутсорснг стає значним напрямком …..
Ø У світовому масштабі найбільші обсяги аутсорсингу в галузі ….
Ø Країнами-постачальниками аутсорсингу є переважно ….
Ø Найбільшими центрами використання аутсорсингових послуг є …
Ø Лідерами на ринку програмного забезпечення залишаються ...
     8. Виконати тест за посиланням


20.05. Тема "Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття".

1. Прочитати параграф 44-47, атлас с. 35-36.
2. Переглянути відеоуроки


 

3. Пройти тест за посиланням
 4. Підготувати презентацію чи повідомлення про одну із глобальних проблем людства.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.
5. Повторити параграфи 34-47.

27.05. Контрольна робота. Виконати підсумкове контрольне тестування з теми.

Щоб доєднати учнів
За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  tvg354
або
Перейдіть за посиланням:
https://vseosvita.ua/test/start/tvg354
29.05. Дослідження "Прояв глобальних проблем у своєму регіоні".
Тема: «Прояв глобальних проблем у своєму регіоні»
Алгоритм виконання
1. З’ясуйте на офіційному сайті Головного управління з охорони природи у вашому регіоні, які екологічні проблеми є провідними.
2. З’ясуйте за текстом підручника, які з них є глобальними.
3. Зазначте причини виникнення й прояву цих глобальних проблем у вашому регіоні та запропонуйте шляхи їх розв’язання. Заповніть таблицю.
Таблиця

або Підручник с.260, практичний зошит с. 48-49.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.Для учнів 10 класу

13.03.2020. Тема "Вторинний сектор економіки. Третинний сектор економіки"

Переглянути презентацію
Прочитати параграф 34.
Виконати дослідження (на вибір):
1. "Бананові республіки": типові ознаки та сучасний розвиток.
2. Панамериканське шосе - дорога через три Америки.
3. Туризм як чинник розвитку країн Карибського басейну.
і скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com

20.03.2020. Практична робота 5. Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їх економічного розвитку. (дату і тему записуємо в зошит)
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест.
Виконати інтерактивну вправу, вправу 2, вправу 3.
Виконати практичну роботу 5 на окремому подвійному листку 
і скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com


Інструкційна картка                              Практична робота №5
Тема: Складання картосхеми типології країн Америки за рівнем їхнього економічного розвитку
Мета: закріпити знання про типи та підтипи країн світу за рівнем економічного розвитку; розвивати вміння складати картосхему; поглиблювати знання про типологію країн Америки.
Хід практичної роботи:
1. До таблиці занесіть типи та підтипи країн Америки за рівнем економічного розвитку.
Країна
Субрегіони
Тип економічного розвитку
Аргентина


Бразилія


США


Венесуела


Канада


Мексика


Багамські Острови


Парагвай


Гаїті


Колумбія


Барбадос


Болівія


Чилі


Перу


2. Чим ви можете пояснити переважання в Америці країн, що розвиваються ?
2. Чим ви можете пояснити переважання в Америці країн, що розвиваються ?
3.На контурну карту Америки нанесіть умовними позначеннями різні за типами та підтипами країни, підпишіть їх назви.
4.Для найбільших за площею вкажіть показник ВВП та ВВП на особу.
5.У висновку запишіть, у яких субрегіонах Америки які країни переважають за рівнем економічного розвитку.

Д/З Повторити параграфи 32-34.

31.03.2020. Тема "США. Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають 
місце країни в міжнародному поділі праці. Система розселення. Українська діаспора США".
Переглянути презентацію і виписати з неї візитну картку США (основні відомості).
Прочитати параграф 35.
За картами атласу охарактеризуйте ЕГП США та оцініть його вплив на розвиток 
господарства країни.
Оцініть природно-ресурсний потенціал США.
Запишіть в зошитах основні дані щодо населення США.
Знайти інформацію та підготувати повідомлення про формування та життя української діаспори в США. Інформацію скинути мені на електронну адресу 
galynalogin@gmail.com або в Messenger

03.04.2020. Тема "Особливості сучасного постіндустріального розвитку США".
Переглянути відеоурок
Прочитати параграф 36.
Пройти тест.
Виконати завдання з рубрики "Шукайте в Інтернеті" (підручник с. 200)
Підготувати повідомлення про міжнародні зв'язки України та США
Виконати дослідження: (на вибір)
1. Форми територіальної організації новітніх видів промислового виробництва у США.
2. Економічна взаємодія вздовж державного кордону між Мексикою і США.
Інформацію скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com або в Messenger

10.04. Тема "Канада".
Прочитати параграф 37.
Переглянути презентацію. Записати у зошит "Візитну картку" Канади.     
                                             
Розв'язати географічну задачу (с. 207 підручника).
Виконати інтерактивну вправу "Канада"
Підготувати дослідження: (на вибір) Складники підприємницького успіху української 
діаспори в Канаді та США.
Інформацію скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com або 

14.04. Тема "Бразилія"
1. Прочитати параграф 38.
2. Переглянути презентацію. Записати у зошит "Візитну картку" Бразилії.
3. Переглянути відео.

4. Виконати тест. Приєднатись до https://www.classtime.com/ з кодом сесії  ZZ4VW3


17.04. Практична робота №6. Порівняльна характеристика машинобудування США, Канади та Бразилії.

Виконайте інтерактивну вправу "Держави Південної Америки"


Виконати практичну роботу №6. (підручник с. 215). Практичну роботу виконати на 

окремому листку і скинути мені на електронну адресу! galynalogin@gmail.com


Д/з Повторити параграфи 29 - 38.


24.04. Контрольна робота.  Пройти тест. 

Щоб доєднатися

За посиланням https://vseosvita.ua/go введіть код:  sfz921

або Відскануйте QR-код за допомогою смартфона:

28.04. Тема "Особливості географічного положення Африки. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки".
1. Прочитати параграф 39, 40
2. Розгляньте хмари слів «Регіони Африки». 
Знайдіть країни та їх столиці кожного регіону на карті атласу, запам’ятайте їх розташування. Виконайте завдання за посиланням https://learningapps.org/view1574371   - Країни Африки та столиці
А ще завдання для зорової пам’яті, знання карти і логічного мислення 
3. Пригадайте план характеристики географічного положення.
Дайте відповіді на запитання:
1) Які країни не мають виходу до моря чи океану?
2) До яких за типом розвитку країн наближені країни Африки?
3) Який важливий міжнародний шлях проходить територією Африки?
4) Знайдіть на карті найбільші порти країн Африки: Кейптаун, Александрія, Порт-Саїд, Касабланка, Дакар, Лагос, Момбаса, Дар-ес-Салам. На території яких держав вони знаходяться?
Чи впливають дані риси географічного положення на економічний розвиток країн Африки?
4. Використовуючи карти атласу і текст підручника  згрупуйте держави за формою правління та формою територіального устрою:
Ангола, Марокко, Алжир, Єгипет, Ботсвана, Ефіопія, Сомалі, Мадагаскар, Зімбабве, Лесото, Нігерія, Танзанія, Туніс, Замбія, Судан, Намібія, Чад, Південна Африка, Лівія, Малі, Мавританія.
Форма правління:
Республіки –
Монархії –
Форма територіального устрою:
Унітарні –
Федеративні –
5. Опрацювавши карту атласу вкажіть, які країни за типом економічного розвитку домінують для кожного субрегіону Африки.
6. Опрацюйте відповідну карту атласу ст. 4-5 (10 клас) та назвіть, до яких міжнародних організацій входять країни Африки та основну мету їх діяльності.
7. Розв'язати географічні задачі (с. 222 і 227 підручника)
8. Виконати дослідження (на вибір):
-  Кордони на політичній карті Африки: особливості делімітації та демаркації.
-  Ангола: успішний розвиток після війни.


08.05. Тема "Особливості економіки країн Африки". Практична робота 7. 
1. Прочитати параграф 41. Переглянути відео
2. Користуючись текстом підручника, доповніть таблицю.
Економіка країн Африки
Сектор економіки
Види економічної діяльності
Найбільші виробники
Первинний
Сільське господарство

Добувна промисловість

Лісове господарство

Вторинний


Третинний
3. Виконати практичну роботу 7. (практичний зошит с. 26-29 або підручник с. 234)
4. Виконати дослідження (на вибір):
Вплив колоніального минулого на сучасну міжнародну спеціалізацію та просторову структуру господарства країн Тропічної Африки.
Виконані завдання скинути мені на електронну адресу або на вайбер.


12.05. Тема "Єгипет".
1. Прочитати параграф 42.
2. Переглянути відео,  Джерело – Єгипет 

3. Переглянути презентацію і записати в зошит візитну картку. 
4. Підготувати дослідження (на вибір):
"Три кити" економіки Єгипту: Суецький канал, нафта, туризм.
5. Виконати інтерактивну вправу за посиланням Встановіть відповідність між країнами Африки та їх столицями.Частина 1.
6. Виконати тест за посиланням 


15.05. Тема "Південно-Африканська Республіка"
1. Прочитати параграф 43.
2. Переглянути відео, Джерело 2 – Географія ПАР
3. Переглянути презентацію і записати в зошит візитну картку
4. Користуючись текстом підручника, інтернет-ресурсами, дайте короткі відповіді на питання.
а) До якої групи країн за рівнем економічного розвитку відносять ПАР? 
б) Якими корисними копалинами багата Південно-Африканська Республіка?
в) Які негативні риси ЕГП країни?
5. Підготувати дослідження (на вибір):
- ПАР серед країн Африки.
- ПАР: одна держава - три столиці.
6. Виконати інтерактивну вправу за посиланням Встановіть відповідність між країнами Африки та їх столицями.Частина 2.
7. Виконати тест за посиланням 


22.05. Тема "Україна в геополітичному вимірі".
1. Прочитати параграф 44. 
Переглянути презентацію за посиланням.
2. Дати відповідь на питання:
- Як ви розуміє поняття «геополітична карта світу»?
- Які розрізняють види геополітичної сили держави? У чому вони полягають?
- Назвіть геополітичні регіони, що склалися на геополітичній карті світу в
ХХІ ст. До якого з них належить Україна?

- Охарактеризуйте особливості геополітичного положення України. 
- У чому полягають геополітичні інтереси України? Які чинники їх зумовили?
- Охарактеризуйте основні вектори сучасної української геополітики.
3. Пройти тест за посиланням26.05. Тема "Україна в системі глобальних економічних відносин".
Прочитати параграф 45.
Переглянути відеоурок

Повторити параграфи 39-45.

29.05. Контрольна робота. Виконати підсумкове контрольне тестування з теми за посиланням.


Seterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.Для учнів 11 класу


Як швидко підготуватися до ЗНО-2020 з географії???


18.03.2020. Тема "Особливості окремих складових третинного сектору. Формування "Інформаційного суспільства"
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест.
Переглянути презентацію
Вивчити параграф 25.Дати відповіді на питання, які є в кінці параграфа.
Закінчити практичну роботу 8.
Виконати дослідження (на вибір):
1. Світовий ринок патентів: лідери й аутсайдери.
2.Роль транснаціональних компаній у розвитку машинобудівних та хімічних виробництв в Україні. Скинути мені на електронну адресу galynalogin@gmail.com


Підготовка до ЗНОПриєднатись до https://www.classtime.comз кодом сесії 9QZQYP


01.04.2020. Тема "Географічні складники політичної географії: географічний простір, 

території, географічні місця"
Перевірка домашнього завдання. Виконати тест за посиланням
Переглянути презентацію
Вивчити параграф 26.
Повторити параграфи 17-26.

Підготовка до ЗНО. Виконати завдання за посиланням.

08.04.2020. Урок контролю знань.

Тематична. Пройти тест. Завдання необхідно виконати до  8 квітня 21:00

Підготовка до ЗНО. Виконати завдання за посиланням

Завдання необхідно виконати до  15 квітня 09:00

15.04.2020. Тема "Українська держава"
Переглянути відеоурок

Опрацювати параграф 27.Дати відповіді на питання, які є в кінці параграфа.
Виконати дослідження (на вибір):
Гельсінські угоди (Заключний акт наради з безпеки і співробітництва в Європі) - програма дій для будівництва єдиної, мирної, демократичної Європи.Підготовка до ЗНО. Виконати завдання за посиланням. (Атмосфера. Гідросфера) 
Завдання необхідно виконати до  22 квітня 23:00

22.04.2020. Тема "Населення України". Практична робота 9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні.
Переглянути відеоурок

Опрацювати параграф 28.Дати відповіді на питання, які є в кінці параграфа.
Виконати тест за посиланням. Завдання необхідно виконати до  22 квітня  23:00
Виконати тест за посиланням. Завдання необхідно виконати до  29 квітня 09:00
Виконати практичну роботу 9 (практ. зошит с. 35-37)

Практичну роботу скинути мені на електронну адресу! galynalogin@gmail.com
Виконати дослідження (на вибір):
1. Сучасна географія трудової еміграції з України.
2. Соціальні проблеми монофункціональних міст.

Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.comз кодом сесії 5KJD38  29.04. Тема "Сучасні риси національної економіки України".
Переглянути відеоуроки
Опрацювати параграф 29. Дати відповіді на питання, які є в кінці параграфа.
Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.comз кодом сесії 93NPEY


06.05. Тема "Сучасний стан окремих виробництв машинобудування, хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості". Практична робота 10. Аналіз секторальної структури економіки України.
1. Опрацювати параграфи 30,31. 
Переглянути презентацію - сучасний стан окремих виробництв машинобудування; 
презентацію - сучасний стан окремих виробництв хімічної, деревообробної, легкої та харчової промисловості.
2. Виконати практичну роботу 10. (практичний зошит с. 38-43)
Практичну роботу скинути мені на електронну адресу!   galynalogin@gmail.com або на вайбер
3. Виконати дослідження (на вибір):
Давальницька сировина у швейній індустрії України: позитивні й негативні аспекти для виробників і споживачів.
Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.comз кодом сесії 9Q3M5Y


13.05. Тема "Сучасний стан окремих складових третинного сектору".
1. Опрацювати параграф 32.
2. Переглянути відеоурок
3. Виконати тест за посиланням
4. Виконати дослідження (на вибір):
- "Офшорна розробка програмного забезпечення в Україні: основні центри, компанії".
- "Реалізація планів сталого (збалансованого) розвитку в різних країнах: успіхи і прорахунки".
Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.com/  з кодом сесії  5W59K2

20.05.Тема "Сталий (збалансований) розвиток.
1. Опрацювати параграфи 33, 34. Статтю "Цілі сталого розвитку в Україні"
2. Переглянути відео


3. Виконати тест за посиланням 
Повторити  параграфи 27-34.
Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.com/ з кодом сесії   E5NE55

27.05. Контрольна робота. Виконати підсумкове тестування по темі за посиланням.
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=5046171

Підготовка до ЗНО. Приєднатись до https://www.classtime.com/ з кодом сесії  QNRYNE

Увага. Примірні завдання з географії ЗНО (Зошит 1) | Підготовка до ЗНО


Готуйся серйоЗНО до географіїSeterra Online – одна з найбільш захоплюючих та популярних географічних вікторин у світі. Граючись, можна у цікавий спосіб запам'ятати розташування країн та їх столиць, пам'ятки, прапори, номенклатуру від найбільш визначних географічних об`єктів до найдрібніших.  Програма підійде для засвоєння таких категорій знань: материки та частини світу; найбільші країни в світі або в межах окремого материка; столиці країн і найбільші міста; річки; озера, моря; острови; прапори окремих країн.
Немає коментарів:

Дописати коментар