“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Українська мова. Учитель: Баб'як Д.С.

*тик*
Шановні учні, тут будуть розміщені завдання, які ви повинні виконувати на час карантину. 
Відповіді надсилайте на адресу: babjakdarija@gmail.com або на вайбер (0672812474)
Успіхів у навчанні!

9 клас 
17.03.

Тема: Тренувальні вправи. Розділові знаки в безсполучникових реченнях.
Домашнє завдання: Виписати із творів Тараса Шевченка 5 безсполучникових складних речень, зробити синтаксичний розбір одного із них. Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у простому реченні".

18.03.18.03

Тема:  Твір-роздум на моральну-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовані теми: "Своє, рідне - своєрідне", "Як відшукати свій шлях у житті?", "Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії?") з використанням безсполучникових речень.
Домашнє завдання: Написати твір-роздум на моральну-етичну тему в публіцистичному стилі (орієнтовані теми: "Своє, рідне - своєрідне", "Як відшукати свій шлях у житті?", "Чи зможуть з часом селфі замінити родинні фотографії?") з використанням безсполучникових речень. (На окремих листочках)

31.03.

Тема: Повторення вивеного з теми "Безсполучникове складне речення".
II. Актуалізація опорних знань.
Пригадайте:
1. Яке речення є складним?
2. Яке складне речення є безсполучниковим?
3. Які змістові відношення між частинами БСР ви знаєте?
4. Які розділові знаки ставляться між частинами безсполучникового складного речення?
Виконайте завдання « Закінчи речення». Вам необхідно закінчити речення одним словом.
1.    Якщо частини складного безсполучникового речення вказують на часову послідовність, то між ними ставиться ....
2.    Якщо у другій частині вказано на причину того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....
3.    Якщо друга частина вказує на наслідок того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....
4.    Якщо частини складного безсполучникового речення вказують одночасність або часову послідовність, то між ними ставиться ....
5.    Якщо  частини  складного  безсполучникового речення  менш  пов'язані  за змістом, дуже поширені, то між ними ставиться ....
6.    Якщо друга частина розкриває зміст першої, то між ними ставиться ....
7.    Якщо в першій частині вказується на час того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....
8.    Якщо зміст обох частин протиставляється, то між ними ставиться ....
9.    Якщо друга частина виражає висновок з того, про що говориться у першій, то між ними ставиться ....        
10.  Якщо друга частина доповнює зміст першої, то між ними ставиться ...
11.  Якщо в першій частині  вказується на умову того, про що говориться в другій, то між ними ставиться ....

12.  Якщо зміст обох частин зіставляється, то між ними ставиться ....

Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Складносуряде речення. Складнопідрядне речення".
Виконайте тестові завданняц за посиланням:
*клік*


01.04
Тема: Контрольна робота (диктант). Безсполучникове складне речення. (Запис тексту диктанту на вайбері.)
Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Безсполучникове складне речення".
07.04

Тема: Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.

Перегляньте відео за посиланням

Домашнє завдання: Прочитати $29. Вивчити правила на с.179. Виконати впр. 317, 318 (усно). 324 (письмово). Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складносурядному реченні."

08.04

Тема: Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. 

Методичний коментар

У складних реченнях із різними видами зв'язку вживаються такі самі розділові знаки, що і в складносурядних, складнопідрядних та безсполучникових складних реченнях. Найчастіше в таких реченнях уживається кома.
У реченнях, які складаються з кількох простих речень, можуть стояти поряд два сполучники або сполучник і сполучне слово. Між ними ставиться кома, якщо речення, котре приєднується другим сполучником, можна опустити.
Між двома сурядними реченнями, поєднаними сполучниками і (й), та (і), якщо вони мають спільне підрядне, кома не ставиться.
У реченнях зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком вживається двокрапка і тире.


Домашнє завдання: Завдання за вибором:
-         високий рівень – скласти афоризми про навчання, використовуючи складні речення з підрядним і сурядним зв'язком, накреслити схеми до цих речень;
-         достатній – виконати вправу 326, розставити розділові знаки і накреслити схеми до речень;
-         середній – вправа 331, пояснити розстановку розділових знаків.

Повтрити вивчене з теми "Розділові знаки у складнопідрядному реченні."

14.04

Тема:  Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Тренувальні вправи.

1. Повторити матеріал теми, використовуючи підказки:


Вивчіть пояснення, які
розділові знаки вживаються в реченнях з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку.Отже,  складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового зв’язку зберігає всі правила вживання розділових знаків ССР, СПР, БСР!!!

Домашнє завдання: Виконати завдання , вибрати речення (на ваший розсуд). 
Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у безсполучниковому реченні".

15.04

Тема: Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Тренувальні вправи.

Домашнє завдання: Виконаити вправу 323 (синтаксичний розбір одного речення). Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку''.

17.04


Тема: Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв'язку).

— Які ви знаєте стилі мовлення?
— Які ознаки характерні для наукового стилю?
— Чим відрізняється науковий стиль від інших стилів?
— Які є види переказів?
— Який переказ називають вибірковим? Аргументуйте свою думку.
1.     Робота з текстом наукового стилю.
Читання тексту.
— Визначте стиль, тип, тему й основну думку тексту.
— Назвіть мовні і стилістичні особливості поданого тексту.
— Виділіть з тексту головну інформацію для розкриття теми вибіркового переказу.

Робота з пам’яткою «Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю».
ПАМ'ЯТКА
«Як готуватися до вибіркового переказу тексту наукового стилю»
1.     Прочитати текст.
2.     Визначити стиль, тип і жанр мовлення.
3.     Скласти складний план відповідно до теми і змісту висловлювання.
4.     Виділити найважливішу інформацію в тексті, необхідну для переказу.
5.     Викладати матеріал послідовно.
6.     Не скорочувати текст надмірно.
7.     Слід пам’ятати про причиново-наслідкові зв’язки та зображально-виражальні особливості висловлювання.
Складання вибіркового переказу текстів наукового стилю на чернетках.
— Виділіть мікротеми й самостійно сформуйте пункти складного плану вибіркового переказу наукового тексту на тему «З історії книг».


Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку''.

 21.04


Тема: Вибірковий письмовий переказ тексту наукового стилю (з використанням складних речень з різними видами зв'язку).
Домашнє завдання:   Написити переказ в зошитах (своїми словами, текст переказу на вайбері).  Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку''.


22.04.


Тема: Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Тренувальні вправи.

Актуалізація опорних знань. 

Перегляньте відео:
Виконайте вправи:


Вправа- лабіринт
Якому реченню відповідає схема?            ( Хто… ), [ той.. ], а [ ].

Творче моделювання
Складіть речення до поданих схем.

[ ], а [ ], ( що…. ).
[ ]: [ ], і [ ], [ ], а [ ], ( як …. ).

Домашнє завдання: Виконати вправу 324. Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку".

29.04.

Тема: Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. Текст, його основні ознаки. Будова тексту. Мікротема й абазац. Ключові слова в тексті й абзаці.

Перегляньте презентацію:

*тик*
Домашнє завдання: Прочитати $30. Вивчити правила на с.190,193. Виконати вправу 335(усно), 343 (письмово).

05.05.

Тема: УРМ. Тези прочитаних публіцистичної чи науково-пізнавальної статей.
Домашнє завдання: Прочитати матеріал підручника на с. 196. Виконати вправу 345 (усно), 346 (письмово). Обов'язково виконати тестові завдання за посиланням!

06.05

Тема: Види й засоби міжфразового зв'язку (повторення й узагальнення)

 Методичний коментар

Перегляньте відео:

Домашнє завдання: Прочитати $32, вивчити правила на с.203. Виконати вправу 355. Повторити вивчене з теми "Пряма та непряма мова".

12.05

Тема: Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях.

 Методичний коментар

Групи розділових знаків, що вживаються
Для чого використовуються
Приклади
Для розділення:
• крапка, знак оклику, знак питання, три крапки
• для оформлення окремого речення як закінченого; для відділення кожного речення від наступного в тексті
1. Стояла люта зима. Ще такої холодної та сніжної не знали люди (Панас Мирний).
2. Де ж слава ваша?
На словах! (Т. Шевченко).
• кома, крапка з комою, тире, двокрапка
• для позначення межі:
а) між однорідними членами в простому реченні
б) між простими реченнями у складному
3. Нехай в’януть червоні, рожеві, білі й жовті троянди (Леся Українка).
4. За перший раз, як за той рік, будеш ти такою; а за другий — серед степу тупне кінь ногою (Г. Шевченко).
Для виділення: кома, тире, знак оклику, дужки, двокрапка, двокрапка і тире, лапки
для виділення:
а) смислових відрізків, що ускладнюють просте речення (звертань, вставних слів, сполучень слів, речень; відокремлених другорядних членів)
б) груп однорідних членів з узагальнювальними словами
в) прямої мови
1. Гарно, нічого й казати, вмієш ти слова складати
(І. Франко).
2. Я ж тебе, милая, аж до хатиноньки сам на руках однесу (М. Старицький).
3. Ти взяла мене, маленького, за руку і в школу хлопця одвела до п’яного дяка в науку (Т. Шевченко).
4.У щастя людського два рівних є крила: троянди й виноград, красиве і корисне (М. Рильський).
5.І тихо-тихенько я промовляла: «Сон літньої ночі, мені тебе жаль!..» (Леся Українка).

Домашнє завдання:  Поясніть (усно), чому в поданих реченнях кома не ставиться.
 1. Знову настала весна і пишно зацвіли сади.
 2. Бачу, що сонце вже почало спускатися до виднокругу і час вертати додому.
 3. Коли настав вечір, в небі засвітились зорі й виплив з-за обрію місяць.
 4. Спека й тиша. Вітряно й холодно.
 5. Коли відбулися збори і що на них обговорювали?
 6. Хай буде мир на всій землі й щасливі будуть люди!
 7. Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють.
 8. Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Поясніть.
  1. Вік прожити не ниву пройти гомінливу(А. Малишко).
  2. Гаї шумлять я слухаю (П.Тичина).
  3. Далеко десь на сході йде війна а тут глибока світла тишина(І. Світличний).
  4. Непорушно стоять дерева загорнені в сутінь рясно вкриті краплистою росою(М. Коцюбинський).
  5. Як досвідчений мисливець Хома добре знав витівки вовка(Р. Пускач).
  6. В кутку десь в сутіні вечірній ми сидимо удвох одні(Олександр Олесь).
  7. Оце що від мене лишилося то власне уже не я(Л. Костенко).
  8. Ти сивий лісе в сутіні прозорій і ви гаї в зелених льолях літ нічого так не треба як в підзор’ї мені ваш голос чуть і стежить ваш політ(М. Вінграновський).
  9. Так смолоскипно виграйнуло сонце тривожним гроном форм і кольорів і зачаровано між травами побрів маленький сад пашіючи долоньками(І. Жиленко).
  10. А Соловей аж горло надриває і на всі заставки співає щебече і свистить і тьохкає і торохтить(Л. Глібов).

 9. Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку. Текст як одиниця мовлення".

13.05

Тема: Контрольна робота (тестові завдання). Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку.Текст як одиниця мовлення й продукт мовленнєвої діяльності. 

Домашнє завдання: Пройти тестові завдання за посиланням. Повторити вивчене з теми "Порядок слів у реченні, граматична основа, види речень".


19.05

Тема: УРМ. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту.

Домашнє завдання: Прочитати матеріал підручника на с. 200, 201. Виконати вправу 349, 350 (усно). Прослухайте на вайбері текст і складіть конспект.


26.04
Тема: Узагальнення й систематизація вивченого. Мовні аспекти вивчення речення
(порядок слів у реченні, граматична основа, види речень).

Повторення відомостей про речення.
— Що вивчає синтаксис?
— Що ми називаємо реченням?
— Які бувають речення за метою висловлювання, інтонацією, наявністю головних і другорядних членів речення, будовою?
— Чим можуть ускладнюватись прості речення?
— Які є види складних речень?
— Що вивчає пунктуація?
— Які розділові знаки можуть стояти в кінці речення?
— Які розділові знаки вживаються у простому реченні, складному реченні?

Приєднайте до частини «Пишається край дороги достигла шипшина» запропоновані варіанти завершення речення. Установіть відповідність між утвореними реченнями та їх видом (один вид речення є зайвим).

Варіанти завершення речення
Вид речення
1 …і пахнуть росою гаї на околиці.
2 …стрічає з далекої дороги птахів.
3 …дарма що давно не було дощів.
4 …навіть холодні ранки її не лякають.
А просте з відокремленими членами
Б просте з однорідними членами
В складнопідрядне
Г складносурядне
Д складне безсполучникове
Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Орфографія. Пунктуація". Виконати вправу 360 (усно), 364 (письмово).

27.05
Тема: Узагальнення й систематизація вивченого. Орфографія. Пунктуація.

Міні-тест
1. Орфографія - розділ мовознавства...
2. Пунктуація - це...
3. Назвіть відомі вам орфограми.
4. Які розділові знаки можуть вживатися в простому і складному реченнях.


Домашнє завдання: Виконати вправу 367. Повторити вивчене з теми "Розділові знаки у складному реченні".
10 клас 
12.03.

Тема: Написання рецензій з навчально-наукової проблеми. 

Реце́нзія — публікація, в якій обговорюється та оцінюється літературний чи науковий твір, театральна виставафільмвиставка. Рецензія оприлюднюється у пресі, на радіо чи телебаченні.

   Приблизна структура рецензії

тема або найменування рецензованої роботи;
її автор;
актуальність і правильність обраної теми;
вдалість огляду літератури;
використання системи доказів;
повнота розкриття проблеми;
результати аналізу економічної доцільності, якщо необхідні;
наявність чітких висновків;
використання наукового апарату;
якість оформлення роботи;
недоліки, що є в роботі;
висновок про можливість допуску роботи до захисту (або надання іншого права).

ПОСЛІДОВНІСТЬ РЕЦЕНЗУВАННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ
1. Визначте стиль і жанр рецензованої праці (наукова стаття, доповідь, учнівська наукова робота та ін.), запишіть вихідні дані про автора і твір.
2. З'ясуйте мету й завдання автора.
3. Визначте ступінь актуальності й новизни теми наукового дослідження (для науки загалом, певної галузі знань, розв'язання практичних завдань тощо).
4. Проаналізуйте структуру
і зміст праці. Пам'ятайте: рецензування — це критичний і всебічний аналіз праці.
5. Визначте переваги рецензованої роботи, доцільність наведених прикладів, обґрунтованість висновків.
6. Схарактеризуйте виявлені недоліки. Обов'язково аргументуйте свої зауваження.
7. Сформулюйте об'єктивно, лаконічно, ясно й чітко загальну оцінку роботи.

Прочитайте уривок із рецензії. Випишіть мовні засоби, характерні для текстів рецензій.


ДО ВИДІВ КУЛЬТУРОМОВНОЇ ВИШУКАНОСТІ
(Вихованець І. Р. Розмовляймо українською: мовознавчі етюди. — К. : Пульсари, 2012. — 160 с.)


Автор звертає увагу читачів на таку проблему культури рідного слова, як невмотивоване перенесення до української мови явищ із російської мови — лексичної сполучуваності, уживання характерних спонукальних висловів, чужомовних елементів, скалькованих зразків, які мовці «вихоплюють іноді з суржикових хащів, нехтуючи літературні відповідники» (С. 129), що призводить до нівеляції лексичних норм сучасної української літературної мови.Назви етюдів промовисті, відразу запам’ятовуються, оскільки часто подані в характерній для стилю Майстра слова поетичній формі: Насправжки стверджуймо, а не позірно: пишімо правильно, а кохаймо вірно!
Мовознавчі етюди обрамовує Передслово і Післяслово. Авторські поетичні рядки розпочинають і закінчують Передслово: «Я маю... Я повинен... Я мушу... Щодня мовою вмивати душу; Я маю... Я повинен... Я мушу... Щодня вмивати словом рідним душу». Ці філософські міркування повинні визначити життєве кредо кожного Українця, навчити його «прямостоян- ня і самособоюнаповненості» (В. Стус), аби піднести престиж української мови як мови титульної нації, запобігти духовній руйнації українського народу.
«Розмовляймо українською» — книга для залюблених у рідне слово дітей і дорослих, які щоденно виграновують свою мову, прагнуть досягти гармонії думки і слова, наблизитися до овидів культуромовної вишуканості (Н. Горголюк).

Домашнє завдання: Напишіть об'єктивну рецензію на один із підручників, яким ви користуєтесь. З'ясуйте, які структурні компоненти рецензії було найважче розкрити. Чому?16.03, 17.03

Тема:  Написання рефератів.

Реферува́ння це одна з найбільш широко розповсюджених письмових форм отримання інформації, яка дозволяє при сучасному величезному потоці інформації у короткий термін відібрати потрібну спеціалісту інформацію. У порівнянні з анотуванням реферування є досконалішим методом обробки інформації джерел інформації: якщо в анотації приводиться лише короткий перелік питань, що розглядаються, то в рефераті викладається сутність питань та наводяться найважливіші висновки.
Рефера́т (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую) — короткий переказ змісту наукової роботи, книги або вчення, оформлене у вигляді письмової публічної доповіді; доповідь на задану тему, зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, літератури по темі).

Реферат має певну композицію:
 1. Вступ. У вступі обґрунтовують вибір теми, можуть бути приведені вихідні дані реферованого тексту (назва, де опубліковано, в якому році), повідомлені відомості про автора (П. І.Б., спеціальність, вчена ступінь, вчене звання), розкривається проблематика обраної теми.
 2. Основна частина. Зміст реферованого тексту, наводяться основні тези, вони аргументуються.
 3. Висновок. Робиться загальний висновок з проблеми, заявленої в рефераті.
Реферат має такі ознаки:
 • зміст реферату повністю залежить від змісту реферованих джерел;
 • містить точний виклад основної інформації без спотворень і суб'єктивних оцінок;
 • має постійні структури.


 1. Обсяг шкільного реферату - 10-15 сторінок.
 2. Реферат пишеться від руки або може бути надрукований на аркушах формату А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman, 14 кеглем; вирівнюванням – «За шириною», міжрядковий інтервал «Полуторний» (1,5 Lines), абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см), верхнє, нижнє і ліве – 20 мм, праве – 10 мм.
Титульний аркуш містить наступну інформацію:  назва навчального закладу (вгорі по центру);  назва реферату (нижче по центру);  прізвище і клас виконавця (праворуч);  прізвище перевіряючого (праворуч);  місто, рік (внизу по центру).
Домашнє завдання: Написати реферат на одну із тем:

"Помилки у мовленні – це теж порушення етикету."

"Слово та його значення у мові."

"Звуки [г] і [r] в українському усному мовленні, їх позначення на письмі."18.03.

Тема:  Прикметник як частина мови. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх особливості і функціонування в мовленні. Перехід відносних прикметників.у якісні,присвійних у якісні і відносніСкладіть лінгвістичну довідку на тему «Прикметник» за планом впр 707.
1.      Що таке прикметник?
2.      Які граматичні ознаки прикметника не є самостійними?
3.      На які групи за значенням поділяються прикметники? Назвіть їхні характерні ознаки.
4.      Яку синтаксичну роль виконує прикметник?
Розряди прикметників за значенням
Якісні
Відносні
Присвійні
Вказують на пряму ознаку, що може виражатися меншою чи більшою мірою
Виражають ознаку предмета через її зв’язки з іншими предметами, ознаками чи діями + прикметники з суфіксом -ськ-
Виражають приналежність предмета (чий?)
гарна дівчина -
гарніша дівчина
дерев’яний стіл (стіл з дерева),
міська дорога (дорога в місті)
Шевченкові твори,
Оленина книжка
Прикметники можуть переходити з розряду у розряд. Це залежить від іменників, з якими вони узгоджуються.
I група
Умова переходу
II група
Присвійні:
орлиний дзьоб,
ведмежа послуга
Якщо виражають не належність предмета істотам, а позначають загальну родову віднесеність.
Відносні:
орлине гніздо
Якщо вживаються у фразеологізмах.
Якісні:
ведмежа послуга
Якісні:
легка сумка
Якщо втрачають свої характерні властивості й починають позначати постійну ознаку предмета.
Відносні:
легка атлетика
Відносні:
малиновий сік
Якщо втрачають ознаку, яка виражається опосередковано, і набувають ознаку, яку можна сприймати безпосередньо.
Якісні:
малинова сукня
 Лисячий, бузковий
Складіть речення з наведеними словами таким чином, щоб в одному випадку це слово мало відносне, а в іншому – якісне значення
 • Бузковий
 • ЛисячийПригадайте кілька фразеологічних висловів. Схарактеризуйте прикметники в них.

Домашнє завдання: Прочитати $43, вивчити правила на с. 220, виконати вправу 357.

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. 

Повторити вивчене з теми "Ступені порівняння прикметників"


19.03.

Тема: Ступені порівняння якісних прикметників, їх творення. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння прикметників. Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості їх функціонування в сучасній українській мові.

. Розгляньте таблицю «Особливості творення способів порівняння прикметників». 

Проаналізуйте правильність уживання прикметників. Відредагуйте речення.
1. В економічно стабільних країнах кошти страхових компаній є найбільш важливішим джерелом внутрішніх інвестицій. 2. Це був самий цікавий матч сезону. 3. Це порушення було більш серйознішим, чим попереднє. 4. На Заході це найбільш могутня індустрія. 5. Магазин пропонує офісні меблі самих вишуканих форм. 6. Кімната після ремонту стала більш затишнішою. 7. Кузьменко сьогодні зловив найбільш величезну рибу (3 посібника).

Домашнє завдання:  Прочитати $43, вивчити правила на с. 221, виконати вправу 359.

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. Повторити вивчене з теми "Повні і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметнинків"

20.03.

Тема: Відмінювання прикметників.

Домашнє завдання: Прочитати $43, правила на с. 224, виконати вправи 364-367 (усно).
Вправа 369 (письмово).

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. Повторити вивчене з теми "Займенник як частина мови".

Пройти тести  за посиланням

30.03.31.03.

Тема: Написання доповідей.
              Методичний коментар. Мабуть, кожен зацікавлений у тому, щоб легко і швидко оволодіти мистецтвом ефективно висловлюватися. Найпоширенішою формою публічного виступу є доповідь.
Доповідь  (або повідомлення)  —  це  прилюдне  повідомлення на  певну  тему,  наприклад,  морально-етичну чи суспільну. Доповіді в публіцистичному стилі містять, як правило, теоретичні положення з актуальної проблеми чи питання, докази і факти, ілюстративний матеріал. На відміну від наукових доповідей, вони вимагають емоційно-експресивних доповнень з метою задіяти всі психічні можливості сприйняття й активізації уваги слухачів. Таким доповідям властива доказовість, логічність міркувань, вони здебільшого монологічні.

Виклад  матеріалу  в  доповідях  на  морально-етичну  чи  суспільну тему  має  бути добре  аргументованим,  глибоким  і  об’єктивним, хоча допускається й спиратися на суб’єктивний  досвід доповідача.

ПАМ’ЯТКА
«Як зробити доповідь у публіцистичному стилі
ефективною й цікавою»
1. Виберіть тему, яка дійсно хвилює вас.
2. Чітко уявіть собі мету вашої доповіді й дотримуйтеся її.
3. Глибше  пориньте  у  тему  доповіді,  опрацюйте  не  менше  2–3 джерел.
4. Обмежте обсяг матеріалу (доповідь не повинна бути задовгою й занадто короткою).
5. Систематизуйте  свої  думки  заздалегідь до самого  виступу
з доповіддю.
6. Наповніть  доповідь прикладами,  фактами,  цифрами, цитатами, які ілюстрували б те, про що говорите.
7. Ніколи не заучуйте доповідь слово в слово.
8. Прагніть розділити свої думки зі слухачами.
9. Говоріть  виразно,  правильно, доречно, ясно і доцільно, використовуючи образні вислови.

                            Загальний обсяг доповіді – 3-5 сторінок. Матеріали подаються в друкованому та електронному варіантах на CD у форматі Word 97 /2003:
- тип шрифту Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал 1,5;
- усі поля на сторінці по 2 см, відступ на абзац 1,25 см;
- на початку у правому куті – прізвище, ім’я, по батькові автора (повністю); нижче – назва організації (без скорочень), місто, країна; нижче через інтервал у центрі – назва доповіді (маленькими літерами, жирним шрифтом 14 розміру); нижче, через два інтервали, друкується текст;
- ілюстрації мають бути виконані з використанням стандартних програм пакету МS Office (Word, Excel, Power Point);
- список літератури є обов’язковим і додається після тексту доповіді, джерела зазначаються в алфавітному порядку (4-5 джерел);
- посилання на кожне літературне джерело є обов’язковим і наводиться у квадратних дужках;

Домашнє завдання: Написати доповідь на одну із тем: 
1. Благодійність - найвищий вияв гуманності.
2. Бережімо багатства планети.
3. Яка людина може бути по-справжньому щасливою?


01.04

Тема: Конспект прочитаної публіцистичної статті.

Домашнє завдання: Прочитати матеріал підручника на с. 250-252, виконати вправи 414, 415.

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. Повторити вивчене з теми "Займенник як частина мови".

02.04

Тема: Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, їх характеристика. Групи займенників.

Методичний коментар. 

Домашнє завдання: Прочитати $45. Вивчити праввила на с. 234-238 (характеристику кожного розряду). Виконати тести за посиланням

06.04

Тема: Відмінювання займенників. Явище прономіналізації.

Методичний коментар
У контексті деякі іменники, числівники можуть втрачати своє реальне лексичне значення і набувати узагальнено-вказівного значення, тобто своєю функцією наближатися до займенників. Явище переходу різних частин мови в займенники називається прономіналізацією.
Повністю переходять у займенники деякі повнозначні частини мови, а саме:
1. Числівники:
а) числівник один може вживатися у значенні неозначеного займенника

якийсь: Їхала, кажуть, одна скупа пані і везла з собою усі свої скарби великі (Марко Вовчок).
Один може виступати в ролі означального займенника: Далека нам путь, але ми не одні (В. Сосюра) (дорівнює значенню «не самі»). Один у сполученні із заперечно-підсилюючою часткою ні в заперечних реченнях у результаті прономіналізації дорівнює значенню «ніхто», «жоден»: Ні один у поході не відстав (тобто «ніхто не відстав», «жоден не відстав»);
б) в український мові числівник другий може вживатись із значенням означального займенника інший: На другу осінь учитель перейшов у друге село (А. Тесленко).
2. Прикметники:
а) прикметник цілий — у значенні означального займенника весь;
б) перший-ліпший — у значенні означального займенника всякий: На це питання може дати перший-ліпший учень з присутніх;
в) різний — у значенні всякий; певні — у значенні неозначеного займенника деякі.
3. Іменники:
а) іменники чоловік, хлопець, парубок, жінка, дівчина, людина, річ, справа можуть набувати вказівного значення;
б) іменник брат у сполученні з займенниками наш, ваш; сполучення наш брат вживається у значенні особових займенників першої особи однини і множини — дорівнює значенню я, ми, мені, нас; сполучення ваш брат вживається у значенні особових займенників другої особи однини і множини: Ми її (пісеньку) знаємо, наслухались від вашого брата (О. Корнійчук);
в) сполучення на брата, на голову, на чоловіка, на душу, з чоловіка, з брата, з душі дорівнюють значенню «на кожного», «з кожного»: по десять карбованців на брата; по два карбованці з душі; по сотні на душу. Такі словосполучення вживаються в розмовній мові (З посібника).

Домашнє завдання: Прочитати $45. Виконати вправи 387, 389 (усно). Виписати з творів української літератури 5 речень, у яких було би явище прономіналізації.

07.04

Тема: Правопис займенників. Написання заперечних, неозначенних займеників. 


Перехід займенників в інші частини мови. Стилістичні функції займенників.
Перегляньте відео за посиланням

Звичайно займенники вживаються після іменників, які заміщуються ними. Нетрадиційне розташування займенників (у препозиції до замінюваних слів) виправдане тільки для реалізації певного стилістичного завдання. Яскравим прикладом такого використання займенників (з метою створення ефекту несправдженого сподівання) є оповідання С. Васильченка «В тінях липневої ночі»: Тільки пішли поміж будинками й садами перші вечірні сутінки, вона стиха рипнула дверима й увійшла в самітні покої. Не однієї ночі до рожевого світання не зводила вона очей і на хвилину — і все марно: він не приходив... О він пізно прийде! Він прийде серед німого сну, коли стане тихо, щоб ні одне людське око не загледіло його... Він так кохається в сонних липневих ночах...

Уживаючи особові займенники, слід уникати їхнього нагромадження, одноманітного повторення. У публіцистичному і художньому стилях повторення займенників часто використовується з метою експресії, як-от: Він завжди вважав себе не дуже розумним, Михайлик, але, розсердившись, про це забував. Він вважав себе не дуже й сильним. Але в гніві забував і про це. Він вважав себе й несміливим. Але спересердя не тямив і цього. Він вважав себе не дуже сердитим, але зопалу забував і про це (О. Ільченко).
Найчастіше такий стилістичний прийом зустрічається у поетичних творах.
У науковому і публіцистичному стилях у значенні «я» використовується займенник ми (так зване «авторське ми»): Нам би хотілося детальніше зупинитися на цій проблемі.
У художніх творах займенник ми вживається замість я для відтворення особливостей селянського мовлення. У таких випадках він виражає самоприниження, самозневагу мовця, іноді з відтінком іронії: Де ж таки я сяду перед панією? Ми до цього не призвичаєні! (М. Кропивницький).
Займенник ми може заступати займенники другої особи однини і множини, створюючи відтінок співчуття, поблажливості: Як ми себе почуваємо? Добре? Я так і думала (Л. Романчук).
Займенник ти у творах красного мистецтва часто позначає мовця. Таке використання здебільшого трапляється в описах роздумів, інтимних переживань, як-от: Звичка була у старого з самим собою розмовляти, навіть сперечатися. Отож і тепер гомонів: — Либонь, ночі прибавилось?.. А ти ж думав, — скоро осінь! (М. Куліш).
Займенник ти може вживатися в узагальнено-особовому значенні, тобто позначати будь-яку особу, в тому числі й мовця.
Займенник ви використовується при ввічливому звертанні до однієї особи (це так звана пошанна множина): Ви самі ж росіянин? (М. Куліш).
Пошанна множина у третій особі властива народно-розмовній мові: Вони [батько] інколи бувають таки дуже добрі (М. Кропивницький).
У розмовному мовленні для позначення співрозмовника може використовуватися займенник він, який, як правило, виражає негативне, зневажливе ставлення мовця до адресата: — Мовчи, Андрію. Мовчи та гинь.— Живий не хоче гинуть.— Тепер він плаче, а перше радів: гуральня! (М. Коцюбинський).
Займенник воно вживається у значенні займенників він, вона з відтінком пестливості або зневажливості: Івасик?.. І чого воно придибало?(С. Васильченко) (За Г. Волкотруб).


2. Прочитайте речення. Розкрийте стилістичні функції особових займенників. (усно)
1. Чого ви, тітко, смієтесь? (І. Карпенко-Карий). 2. Дивилися ми на цього красеня парубчака й думали: «І де воно таке взялося? Хто їх таких родить?» Потоваришували! (Остап Вишня). 3. У нашому дослідженні ми поділяємо цю точку зору (З посіб ника). 4. Він любить час. Хвилини. Дні. Роки. Він дивний звір. Він любить навіть муку. Він любить навіть відстань і розлуку, Але не любить на плечі руки (Л. Костенко). 5. Зустрів її невисокий, кругленький, та як на те дивовижно зграбний і рухливий чоловік, миттю вихопив з рук папери ... і мовив: — Ну то як, тепер ми лікар-інтерн? Класифікацію лікарів знаєте? (Л. Романчук). 6. Писали вони [брат] нам, що живуть у столиці, працюють по різних університетах, читають лекції, в газетах пишуть (Остап Вишня). 7. Вони ще не встали. «Вони» — то був редактор (М. Коцюбинський). 8. Ти ж дивись, Тарасику, не бігай від діда, вони старі, за тобою не вженуться (О. Іваненко).
► Складіть кілька речень, де б реалізовувалося різне значення займенника воно.
3. Замініть слова, що повторюються, на контекстуальні синоніми, використовуючи серед них займенники.
Створені Довженком кінофільми здобули собі світову славу. За життя Довженка про них багато сперечалися. Довелося Довженкові вислухати чимало несправедливого та прикрого, що гіркою отрутою напувало Довженкові серце. Нині можна вважати загальновизнаним, що Довженко — один з найбільших майстрів світового кіномистецтва. Вклад Довженка в художню прозу, драматургію, публіцистику ввійшов у золоту скарбницю нашої культури. Для всієї діяльності автора «Землі», «Щорса», «Поеми про море», «Зачарованої Десни», «Повісті полум’яних літ» характерне те, що в кожній новій своїй речі ставив перед собою Довженко нові завдання і по- новому розв’язував їх, що Довженко ніби не знав слова — зупинка (М. Рильський).

Домашнє завдання: Випишіть з художньої літератури приклади вживання займенників з певною стилістичною метою. Повторити вивчене з теми "Числівник як частина мови".Прочитати $45. Вивчити правила на с. 236-238.

08.04
Тема: Перехід займенників в інші частини мови.Стилістичні функції займенників
Домашнє завдання: Вивчити правила на с.239 Виконати вправу 391


09.04
Тема: Числівник як чатина мови. Розряди числівники за значенням. Їх характеристика.

Виконайте вправу за посиланням.

Домашнє завдання: Прочитати $44. Повторити правила на с.229. Виконати вправи 377, 379. 

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта.

13.04

Тема: Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа.

Перегляньте відео за посиланням

Виконати вправу за посиланням

Домашнє завдання: Прочитати $44. Вивчити правила на с. 230, 232. Виконати вправи 383, 384 

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. Повторити "Групи числівників за будовою"

14.04

Тема: Групи числівників за будовою. Синтаксичні функції числівників.

Методичний коментар
Числівник може виконувати різні синтаксичні функції. Він може виступати в ролі підмета, іменної частини складеного присудка, додатка, означення.

- Прочитайте речення, визначте якими членами речення виступають числівники?
Вісім і три – одинадцять. Ми ділимо десять на два. Учні шостого класу перемогли у змаганні.

                          Домашнє завдання: Прочитати $44, вивчити правила на                                                                с. 230. Виконати вправи 378 (усно), 379.

15.04

Тема: Написання числівників і відчислівникових слів. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках.

Методичний коментар:

ПРАВОПИС ЧИСЛІВНИКІВ І ВІДЧИСЛІВНИКОВИХ СЛІВ
У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п’ятнадцять, шістнадцять, дев’ятнадцять.
Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто): трьохсотий, двадцятип’ятитисячний(але: стотисячний).
У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий.
На початку складних слів (прикметників, іменників) перші чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири-: двоповерховий, триярусний, чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише перед голосними: двохелементний, трьохактний. Усі інші слова (крім сто) мають форму родового відмінка: десятиденний, тридцятип’ятикілометровий (але: стоголосий).

Виконайте інтерактивні вправи:
Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Іменник як частина мови, прикметник  як частина мови, числівник як частина мови". Виконати вправу 386.

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта..

16.04
Тема: Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови (тестові завдання)
Домашнє завдання: Пройдіть тестові завдання за посиланнямПовторити вивчене з теми "Дієслово як частина мови"


21.04

Тема: Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані, відмінювані, незмінні. Безособові дієслова. Особливості семантики сематики, граматичні ознаки дієслів

Перегляньте відеоролик Домашнє завдання: Прочитати $46. Вивчити правила на с. 243. Виконати вправи 400, 401 (усно), 406 (письмово).

Підручник Українська мова 10 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта. Повторити вивчене з теми "Поділ дієслів на дієвідміни".

22.04

Тема: Особові, родові форми дієслів. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозмінна дієслів І та II дієвідміни.

Методичний коментар 

Чергування приголосних в особових формах дієслова

При змінюванні дієслів у теперішньому (що роблю? що робиш? і т.д.) і простому майбутньому (що зроблю? що зробиш? і т.д.) часах задньоротові г, к, х та зубні д, т, з, с перед закінченням можуть чергуватися із шиплячими ш, ч, ж, дж.

Дієслова І дієвідміниДієслова II дієвідміни
Чергування відбувається в усіх особах, наприклад:
берегти — бережу, бережеш ... бережуть;
казати — кажу, кажеш ... кажуть;
колихати — колишу, колишеш ... колишуть;
гуркотати—гуркочу, гуркочеш ... гуркочуть.
Чергування відбувається тільки в 1-й особі однини, наприклад:
ходити — ходжу, ходиш ... ходять;
їздити — їжджу, їздиш ... їздять;
мостити—мощу, мостиш ... мостять
.
У дієслові бігти звук [ж] виступає в усіх особах: біжу, біжиш ... біжите, біжать.
В дієсловах II дієвідміни, основа яких кінчається на губний звук б, п, в, м, ф [“мавпа Буф”], у 1-й особі однини і 3-й особі множини перед закінченням з’являється [лˊ], наприклад:
робити — роблю, робиш ... роблять;
ломити — ломлю, ломиш ... ломлять;
терпіти—терплю, терпиш ... терплять.
Якщо звук [лˊ] з’являється в дієсловах І дієвідміни, то він зберігається в усіх особах: сипати — сиплю, сиплеш ... сиплете, сиплють.

Дві основи дієслів

Основа інфінітива виділяється після відкидання суфікса -ти (-ть) разом з постфіксом -ся (-сь), якщо такий є
Основа теперішнього часу виділяється в дієсловах теперішнього часу 3-ї особи множини після відкидання закінчення -уть (-ють), -ать (-ять)
Утворюються
Ілюстрація
Утворюються
Ілюстрація
1.
Дієслова минулого часу
Особові форми дієслів теперішнього часу
2.
Дієслова умовного способу
Особові форми наказового способу
3.
Дієприкметники минулого часу
Особові форми майбутнього часу дієслів доконаного виду
4.
Дієприслівники доконаного виду
Дієприкметникові форми теперішнього часу
5.
Дієприслівники недоконаного виду

Відмінювання дієслів у теперішньому часі по дієвідмінах


І дієвідміна
Особа
Однина
Множина
1-ша
веду
мажу
співаю
ведемо
мажемо
співаємо
2-га
ведеш
мажеш
співаєш
ведете
мажете
співаєте
3-тя
веде
маже
співає
ведуть
мажуть
співають
ІІ дієвідміна
Особа
Однина
Множина
1-ша
кричу
раджу
стою
кричимо
радимо
стоїмо
2-га
кричиш
радиш
стоїш
кричите
радите
стоїте
3-тя
кричить
радить
стоїть
кричать
радять
стоять

Домашнє завдання: Поставте дієслова в усіх особових формах однини і множини.
Підкресліть зміни приголосних.
Терпіти, ловити, сипати, хотіти, казати, косити, чистити, полоскати, ломити, гуркотіти, пекти.
Прочитати $45, вивчити правила на с. 240, 249, 250. Виконати вправу 412. Повторити вивчене з теми "Види дієслів. Часи дієслів". 

23.04

Тема: Види дієслів (доконаний і недоконаний), їх творення, вживання одного у значенні іншого. Часи дієслів, їх творення. Часові форми дієслів.
\
Домашнє завдання: Виконайте інтерактивну вправу за посиланням.


27.04
Тема: Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), їх творення.

Перегляньте відео Домашнє завдання: Прочитати $46. Вивчити правила на с. 245, 248. Виконати вправу 405 (письмово), 409 (усно).28.04

Тема: Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова.

Методичний коментар:


Домашнє завдання:  Прочитати $46. Вивчити правила на с. 244, 245
Виконати вправи 403 (усно), 404 (письмово).
Повторити вивчене з теми "Перехідні і неперехідні дієслова".

29.04, 30.04

Тема: Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням.

Пригадаємо:

·   Який вид роботи називають переказом? Назвіть види переказів. ( Переказ – вид роботи з розвитку мовлення,що передбачає відтворення змісту сприйнятого на слух, або прочитаного тексту. Перекази бувають навчальні, контрольні, усні, письмові, докладні, стислі, вибіркові, творчі).

·     Чим докладний переказ тексту відрізняється від стислого?

·     Що треба пам’ятати при роботі з текстом? (Усі компоненти – зміст, структура, мовне оформлення – тісно пов’язані й залежать від мети тексту, комунікативного завдання).

·  За якими ознаками визначають стилі мовлення? (Сфера використання, основне призначення, жанри, основні ознаки, мовні ознаки).

·     За визначеними ознаками назвіть особливості публіцистичного стилю мовлення.

1.     Мовний аналіз тексту
·   Геодезія — наука про зображення земної поверхні на планах і картах, про методи вимірювання на місцевості.
·     Геологія — наука про речовинний склад землі, утворення й розміщення корисних копалин.
·     Бутафорський (перен. показний, несправжній).
·     Атрибут (постійна ознака чогось).
·     Екзотичний (тут: незвичний, химерний, дивовижний).

Творче завдання: 

завершіть текст, доповнивши його власними роздумами про важливість «пізнати себе»                      (за Г. Сковородою) та вибору «сродної праці». (0,5-1 с.)

Домашнє завдання: Написати переказ з творчим завданням.(текст на вайбері) Повторити вивчене зтеми "Дієслово"  Пройти тести, обов'язково *клік*.

04.05

Тема: Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, їх відмінювання. Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників.

Перегляньте відеоуроки:

*тик*

*тик*

Домашнє завдання: Прочитати $47. Вивчити правила на с.252-254, виконати вправи 417(усно), 419, 420 (письмово). Повторити вивчене з теми "Дієприкметниковий зворот).

05.05

Тема: Дієприкметниковий зворот.

Перегляньте відео:

Домашнє завдання: Прочитати $47, вивчити правила на с.252-254, виконати вправи 417, 421.

06.05

Тема: Безособові форми на - но, - то. Виступ на зборах, семінарах, конференції.

Методичний коментар

Безособові дієслівні форми на -но, -то – це незмінювані дієслівні форми, що називають дію, виконану невідомою або неназваною дійовою особою: Весь світ даровано людині (М. Рильський).
Безособові дієслівні форми на -но, -то мають тільки категорію виду. Ці форми вживаємо, щоб підкреслити результат дії: розглянуті питання – питання розглянуто.
Безособові дієслівні форми на -но, -то творяться від пасивних дієприкметників на -ний, -тий: сказаний – сказано, закритий – закрито.
Для наголошення значення минулої дії безособові дієслівні форми на -но, -то вживаються із допоміжним дієсловом було: Шаблю було вибито з рук (О. Гончар).

Домашнє завдання:  Відредагуйте речення. Від пасивних дієприкметників утворіть безособові дієслівні форми на -но, -то. У записаних реченнях визначте та підкресліть граматичні основи.

Рушник вишитий розкішним рослинним орнаментом. Калинові кетяги розташовані по краях, вінки з барвінку розміщені вище, а виноградними гронами прикрашена середина білого полотнища. Мереживо на рушнику виконане вручну, його візерунок  тематично повязаний з орнаментом вишивки. (З довідника).

Записати прислів’я, в яких зустрічаються безособові дієслівні форми на -но, -то (за бажанням). Повторити вивчене з теми "Дієприслівник як особлива форма дієслова".

07. 05, 12.05 13.05

Тема: Контрольный письмовий твір-роздум на суспільно-політичну тему.
Методичний коментар
Твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему
Особливості публіцистичного стилю Зверніть увагу на різновиди текстів, які включають роздум. 
♦ Роздум-доведення складається з трьох частин: тези (положення, що потребує доведення), доказів (часом вони підкріплюються прикладами) і висновків. Є розгорнутий роздум (наявні всі три частини) і стягнений роздум (відсутні висновки). Роздум-доведення відповідає на запитання чому?
♦ Роздум-пояснення не вимагає доведення або спростування істинності тези, оскільки вона сприймається як правильна; головне — витлумачити, пояснити зміст основного положення (тези). Роздум-пояснення відповідає на питання що це таке?
♦ Твір-міркування включає в себе роздум-доведення і роздум-пояснення і містить не одну, а кілька тез, а також систему роздумів-доведень та роздумів-пояснень, що логічно обумовлюють та доповнюють одне одного.
Схема: • вступ (підведення до проблем, що спонукали до роздумів); • ланцюг доведень і пояснень; • висновки.
Особливості твору на суспільно-політичну тему.
♦ До суспільно-політичних тем належать такі, що стосуються життя нашого суспільства та політики держави. 
♦ Найоперативніше ми одержуємо інформацію про суспільно-політичні події у нашій країні і за рубежем з газет, журналів, радіо- і телепередач, з Інтернету. Це — основні джерела для творів на суспільно-політичну тему.
Зауваги. Щоб скласти твір-роздум на суспільно-політичну тему, треба:
 – знати;
 тему й добре розуміти її суть; 
– дібрати й зафіксувати в зошиті найбільш цікаву інформацію, яку ви почули чи прочитали, щоб використати її як приклади до даної теми;
 – зазначити, що із зібраного матеріалу підійде для чіткого формулювання вступу (де вказати, з яких джерел взято факти), а який — для тези та доказів;
 – обміркувати переконливий висновок на основі сказаного;
 – скласти поширений план усного твору-роздуму;
 – на основі наявного плану скласти подумки текст майбутнього твору-роздуму, визначивши відповідну послідовність висловлювань та абзаців, найбільш доцільні мовно-стилістичні прийоми і засоби текстового зв’язку, занотувавши найважливіші моменти на папері.

Домашнє завдання:  
Напишіть твір-роздум на одну з тем:

 • Моє бачення мовної проблеми в Україні.
 • Вплив телебачення на світогляд людини.
 • Які уроки нам дає історія?

14.05
Тема:  Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Прислівники за походженням.
Домашнє завдання: Прочитати $48. Вивчити правила на с.257. Виконати вправу 429. Повторити вивчене з теми "Ступені порівняння прислівників".

18.05

Тема: Ступені порівння означальних прислівників.

Перегляньте відео:

*тик*

Домашнє завдання: Прочитати $48. Потворити правила на с.257-258. Виконати вправи 430 (усно), 432 (письмово).

19.05

Тема: Правопис прислівників і прислівникових сполучень. Написання не з прислівниками.

Перегляньте відео:
*тик*

Методичний коментар
Не з прислівниками пишется:

                   Разом                                                                 Окремо
Якщо без не прислівник не вживається: невпинно, невдовзі, неухильно, невтямки, ненароком.
Якщо не з прислівником виражають одне поняття і його можна замінити
синонімом без не: нешвидко – повільно, недалеко – близько.
Коли прислівник з не виступає присудком. Надворі було не тепло.
Коли не заперечує, відкидає щось:
Не вчора, не широко, а вузько.

Ні з прислівникам пишеться:

Разом
Окремо
Як правило, ні є префіксом і пишеться разом: нікуди, нітрохи, нізащо
У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі частки: ні туди, ні сюдиКористуючись таблицею, виконайте завдання:
Прислівник без частки              
не не вживається

Можна дібрати
без до прислівника
синонім без не
   Якщо не заперечує Не/бавом, не/багатолюдно, не/бажано, не/безплідно,а результативно, не/безуспішно, не/близько, а далеко, не/боязко,а впевнено, не/вгамовано, не/вдало, не/вдогад, не/відь-де, не/влад, не/навмисно, не/гоже, не/голосно, а тихо, не/гучно, проте приглушено, не/даром, не/задовго, не/мало, а достатньо, не/минуче, не/рідко, не/що давно, не/швидко, а повільно.

Домашнє завдання: Виконати вправу 435. Потворити вивчене з теми "Службові частини мови, їх загальна характеристика".

20.05


Тема: Електронний лист. Смс-повідомлення.

Перегляньте презентацію:


Домашнє завдання: Повторити вивчене з теми "Службові частини мови, їх загальна характеристика".
21.05 
Тема:  Ділові папери: звіт про виконану роботу.
Звіт — це службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи. Звіт може мати вигляд зв’язного тексту або наведення цифрових даних.
Складають звіт за детальним планом, у якому відображено загальну характеристику роботи, аналіз її позитивних та негативних сторін, роблять висновки, дають оцінку зробленому, а також вносять пропозиції, спрямовані на покращення в майбутньому діяльності того, хто звітує.
Форма звіту про виконану роботу має такі реквізити: 1) заголовок з зазначенням того, хто про що звітує та за який проміжок часу; 2) дата (зазначають дату написання) 3) текст звіту: вступ, у якому перераховують обсяг роботи, що був передбачений планом, опис виконаної роботи, позитивних та негативних фактів, методи, шляхи розв’язання проблем; 3) підпис автора чи відповідального за роботу колективу (За Л.Н. Діденко).
Аналіз-сностереження
• Проаналізуйте текст. Назвіть реквізити звіту. Зверніть увагу на мовне оформлення офіційного паперу.
ЗВІТ   
 Класного керівника 10-Б класу О. В. Мельниченко про екскурсію учнів школи до краєзнавчого музею міста
20 березня 2010 р. учні 10-Б класу (25 осіб) провели екскурсію до краєзнавчого музею міста.
Мета проведення екскурсії — прослухати лекцію «Наше місто в роки Великої Вітчизняної війни», переглянути виставкові зали.
Лекція для учнів була змістовною, цікавою. Діти мали змогу упродовж двох годин роздивитися всі експонати виставкової зали, присвяченої Великій Вітчизняній війні.
Пропозиції:
1. На уроках історії провести бесіду з учнями, перевірити засвоєння матеріалу.
2. На уроці мови скласти письмовий звіт про екскурсію.
20 березня 2010 р. Підпис
Домашнє завдання: Cкласти звіт про виконання якогось індивідуального чи колективного завдання, доручення про екскурсію тощо. 

25.05
Тема: Службові частини мови, їх загальна характеристика. Прийменник, його особливості. Правопис прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники.

Перегляньте відео:

*клік*

Домашнє завдання: Прочитати $49. Повторити правила на с.264-266. Виконати вправи 444, 446.


25.05
Тема: Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники.
Перегляньте відео:
*тик*

Домашнє завдання: Прочитати $49. Вивчити правила на с. 267, 268. Виконати вправу 448 (усно), 450 (письмово). Повторити вивчене з теми "Частка, їх функції, групи за значенням".


26.05
Тема: Частка, їх функції, групи за значенням. Правопис заперечних часток. Функції модальних, заперечних часток. Еститична цінність часток
 Домашнє завдання: Прочитати $49. Вивчити правила на с.269, 270. Виконати вправу 453. Повторити вивчене з теми "Частини мови".

27.05
Тема: Контрольна робота №6 (тестові завдання). Українська морфологія як розділ мовознавства про частини мови.
 Домашнє завдання: Виконати тестові завдання за посиланням.
11 клас 
12.03

Тема: Офіційно-діловий стиль: основні ознаки, підстилі,, жанри, сфера використання, призначення. Вид запису почутог - короткий і доклладний план


План роботи. Види планів.
План роботи — це документ, який установлює точний перелік намічених для виконання робіт чи заходів, їх послідовність, обсяг. За терміном плани поділяються на перспективні, річні, піврічні, квартальні, місячні, тижневі, щоденні.
2) Структура плану роботи. Реквізити.
За структурою плани бувають простими й складними. Основний зміст плану викладається у формі таблиці. Кожний пункт складається з таких частин: номер за порядком; зміст роботи; термін виконання; відповідальні; відмітка про виконання.
Плани підписуються особами, відповідальними за їх виконання, або керівником установи.
2.Практична робота.
2.1.Навчальне редагування.
v Відредагуйте сполучення слів.
Виписка з протоколу — ... (витяг із протоколу), згідно інструкції — ... (згідно з інструкцією), особовий підпис — ... (особистий підпис), вступний взнос — ... (вступний внесок), особиста справа — ... (особова справа), приймати участь — ... (брати участь), вільна вакансія — ... (вакансія), об’ява — ... (оголошення).
2.2 Вибірковий диктант.
v Запишіть слова, які належать до офіційно-ділової лексики.
Вправа, світ, образність, динамічність, документальність, стислість, папір, закон, оголошення, резолюція, канцелярія, дата, підпис, поетика, установа, організація, термін, сонце, план.

Домашнє завдання: Скласти план роботи на період весняних канікул. Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 7-8, за посиланням

12.03

Тема: Твір-роздум на професійну тему в публіцистичному стилі 
Домашнє завдання: Написати твір-роздум на тему "Як відшукати свій шлях у житті?" 

 Скласти план роботи на період весняних канікул. Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 9, за посиланням


16.03

Тема: Написання ділових документів - оголошення, заяви, резюме.
Зразок оголошення:
04.10.2006 о 15 год. ЗО хв. у кабінеті українознавства Інституту економіки і права (аудиторія 215) відбудеться засідання літературного гуртка.

Запрошуються всі студенти, яким не байдужа доля української мови.
Зразок заяви:
Реквізити резюме: 
Назва документа.
Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.
Контакти.
Мета складання резюме.
Досвід роботи.
Освіта.
Знання мов.
Дата, підпис.

Зразок резюме:
Дата народження: 28.03.1976
Місто: Львів
Моб. телефон: +38 (000) 000 00 00
E-mail: 0000@gmail.com
Ціль: Заміщення вакантної посади бухгалтера, головного бухгалтера.
Освіта:
вересень 1995 р. – червень 1999 р., Львівська державна фінансова академія, факультет «Економіки та менеджменту», спеціальність «Економіст», диплом бакалавра (денна форма навчання).
вересень 1999 р. – червень 2000 р., Львівська державна фінансова академія, факультет «Економіки та менеджменту», спеціальність «Економіст», диплом спеціаліста (заочна форма навчання).
Додаткова освіта:
березень 2006 р. — Курси «Бухгалтерський облік, оподаткування і підприємницьке право», «АПБ», м. Львів.
січень – квітень 2008 р. — Курси польської мови, «Володій Вільно», м. Львів.
липень 2010 р. – Курси 1С: Адміністрування, м. Львів.
Досвід роботи:
Помічник бухгалтера
листопад 2000 р. – серпень 2001 р. ТОВ «АгроСторІнвест», м. Черкаси.
Функціональні обов’язки:
— касові операції;
— бух облік матеріалів;
— виставлення рахунків клієнтам;
— укладання договорів.
Бухгалтер
серпень 2002 р. – березень 2014 р. ТОВ «ПластикІНТ», м. Львів.
Функціональні обов’язки:
— ведення бухгалтерського обліку в повному обсязі;
— відновлення обліку;
— постановка обліку виробничих операцій;
— складання бухгалтерської та податкової звітності;
— ведення кадрової документації;
— розрахунок заробітної плати;
— укладання договорів.
Бухгалтер
березень 2014 р. – травень 2015 р. ТОВ «КерамоФабрика», м. Львів.
Функціональні обов’язки:
— контроль складських залишків, контроль за списанням товару зі складу;
— ведення операцій по руху ТМЦ, облік надходження, реалізації товару;
— прийом, контроль і обробка первинної документації;
— ведення документів по складу;
— формування документації по списанню товарів;
— участь в проведенні інвентаризації.
Головний бухгалтер
травень 2015 р. – серпень 2017 р. логістична компанія «Вантаж+», м. Львів.
Функціональні обов’язки:
— ведення бухгалтерського та податкового обліку;
— здійснення банківських операцій в системі клієнт-банк;
— надання оперативної інформації по залишках, контроль своєчасності платежів, відстеження парафій на розрахункові рахунки;
— контроль дебіторської та кредиторської заборгованості (проведення актів звірок з контрагентами);
— податкове планування; розрахунок і перерахування податкових платежів, складання і здача податкової та бухгалтерської звітності;
— налагодження документообігу з філією та відокремленими підрозділами;
— контроль дебіторської та кредиторської заборгованості;
— взаємодія з податковими органами, позабюджетними фондами;
— облік ТМЦ, витрат, ведення касових та банківських операцій, нарахування і розрахунок зарплати;
— участь у перевірці та погодження договорів з контрагентами і пов’язаних з ними документів;
— підготовка регулярної звітності по ключовим показникам роботи;
— керівництво відділом (4 чол.).
Професійні навички:
— володію комп’ютером (Знання MS Office, 1С: Бухгалтерія, Медок.);
— володіння оргтехнікою: факс, принтер, сканер, копіювальне обладнання, офісна АТС;
— досвід ведення бухгалтерського та податкового обліку від первинної документації до формування та здачі звітності до контролюючих органів;
— досвід роботи з контролюючими органами та зовнішніми аудиторами;
— досвід проходження перевірок контролюючими органами;
— уміння працювати в системах «Банк-Клієнт», «Інтернет-банк»;
— досвід формування платіжних доручень і вимог;
— досвід підготовки та підписання контрактів;
— знання податкового законодавства;
— досвід ведення переговорів;
— уміння працювати в команді;
— навички управління персоналом;
— навички ведення податкової звітності;
— атестат професійного бухгалтера;
— грамотна письмова і усна мова;
— знання мов: українська — рідна; російська – вільно володію; польська – середній рівень.
Особисті якості:
Відповідальність, комунікабельність, уважність до деталей, дисциплінованість, психологічна та фізична стійкість, уміння виконувати декілька задач одночасно, слухати співрозмовника.
Додаткова інформація:
Сімейний стан: заміжня.
Діти: так.
Можливість відряджень: так.
Хобі: музика, займаюся танцями.

Домашнє завдання: Скласти резюме своїх батьків за поданим вище зразком.
Скласти план роботи на період весняних канікул. Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 10, за посиланням

18.03

Тема: Написання ділових документів - автобіорафії.
Автобіографія
Реквізити:       Прізвище, ім’я, по батькові (Я, Коваленко Андрій Іванович…);
      Дата народження (народився 20 серпня 1984 року);
     Місце народження (місто, село, район, область; в с.Іванівка обухівського району Київської області);
        Відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися);
       Вид трудової діяльності (коротко, у хронологічній послідовності місця праці й посади);
        Громадське життя;
        Короткі відомості про склад сім’ї (батько, мати, дружина, діти, рік народження, рід занять).
Дата                                                                                            підпис
Домашнє завдання: .Написати автобіографію за вище поданим зразком. Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 10, за посиланням

18.03

Тема: Написання ділових документів - характеристики
Характеристика на учня - це документ, який являє собою оцінку соціальних, психологічних та інших особистих якостей, рис характеру школяра.
Характеристика учня складається для нового викладача з метою знаходження індивідуального підходу до нього і налагодження роботи з ним чи для надання в інший навчальний заклад.

Основні вимоги до написання характеристики учня

Характеристика – це офіційний документ, який дозволяє отримати відомості про психологічний портрет, особисті якості, навчальні досягнення та перспективи розвитку школяра.
Завдяки їй можна швидко проаналізувати індивідуальні особливості дитини та обрати оптимальну модель подальшої взаємодії з нею. Враховуючи серйозне практичне значення, відгук-характеристика на учня має бути чітким, інформативним та структурованим. Виходячи з цього, розроблені основні вимоги до написання такого документу. А саме:
Загальні відомості про учня (особисті дані, інформація про освітні потреби та сім’ю дитини, житлові умови та стан здоров’я).
Опис пізнавальних особливостей школяра (розвиток пам’яті, уваги, мислення й уяви, рівень сприйняття інформації та працездатності).
Характеристика особистих якостей та емоційного стану (характерні риси темпераменту, особливості характеру дитини, сильні та слабкі сторони поведінки, педагогічні аспекти емоційно-вольових якостей та самооцінки).
Розгляд навчальних і професійних інтересів (зацікавленість певними предметами, мотиви навчання, особливості взаємин із учителями, розвиток навчальних та професійних інтересів, вміння брати позитивний приклад).

Розгляд комунікативних навичок (особливості взаємодії з однолітками, іншими школярами та педагогами, вміння співпрацювати з іншими, знаходити порозуміння).
Формування висновків та рекомендацій для інших учителів.

Зразок:
Характеристика
Опалатенка Владислава Олександровича,
учня 8 класу
Шевченківської ЗОШ І-ІІІ ступенів

     Опалатенко Владислав  навчається у школі з першого класу. Зарекомендував себе як  дисциплінований  учень. Має навчальні досягнення  середнього рівня. Навчається не в повну міру своїх можливостей. Має довільну зорову, слухову, механічну  пам’ять. Запам’ятовує учбовий матеріал. Виявляє логічне, образне,  творче мислення. Має здібності до вивчення предметів природничо-математичного циклу. На уроках завжди уважний. Систематично виконує домашнє завдання. Має добрий загальний розвиток.
      До виконання громадських доручень ставиться сумлінно. Брав активну участь у громадському житті школи та класу. Був учасником шкільної, районної  олімпіади з математики.
    Владислав веселий, товариський, стриманий, дисциплінований, самостійний,  не піддається чужому впливу. Користується повагою серед однокласників. Має багато друзів, підтримує дружні стосунки з багатьма учнями.
      Мати приділяє належну увагу вихованню. Постійно підтримує зв'язок з школою та класним керівником, систематично відвідує батьківські збори.


Класний керівник                                   В.В.  Клюєва
 Директор школи                                   В.І. Попенко 
Домашнє завдання: Написати характеристику за поданим  вище зразком.Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 11, за посиланням

19.03

Тема: Написання ділових документів - доручення.
Доручення — це юридичний документ, що дає право одній особі, юридичній або фізичній, діяти в певних структурах та представляти інтереси від імені іншої особи, організації або підприємства.
Зразок доручення:


Домашнє завдання: Написати доручення за поданим вище зразком . Готуємося до ЗНО.
Виконати завдання на с. 12, за посиланням

30.03

Тема: Написання ділових документів різних жанрів - розписки, акта.


Акт — службовий документ, який засвідчує якийсь факт і складається на підставі обстеження або в присутності свідків. Акти складаються спеціально призначеними комісіями або спеціально уповноваженою особою (інспектором, ревізором).
Акт може стати підсумком ревізії, засвідчити прийом чи передачу засобів виробництва при прийнятті на роботу або звільненні працівника. Акти складаються у процесі інвентаризації, засвідчують наслідки нещасних випадків тощо.
Акт може бути підставою для видання дирекцією установи або організації відповідних розпоряджень. В акті обов’язково фіксується дата його складання. Осіб, про яких ідеться в акті, ознайомлюють із його змістом під розписку.
Текст акта складається з двох частин: вступної (будується за схемою: складено комісією у складі...) та констатувальної (тут викладають мету, завдання, суть та характер проведеної комісією роботи, зазначають документи, на підставі яких ця робота проводилася, фіксують установлені факти. У разі потреби роблять висновки та вносять пропозиції).
Обов’язковими для акта є такі реквізити; назва виду документа (АКТ); дата; індекс; місце складання; підстава; текст; позначка про наявність додатка (якщо він є); підпис (спочатку — Голова, з розшифруванням підпису голови комісії, нижче, через два інтервали — члени комісії (прізвища записуються в алфавітному порядку в стовпчик) із розшифруванням підписів.
Акти оформляють на трафаретних бланках або на чистих аркушах.
• Робота зі зразками текстів актів3.


_______._____________ 2012 р.
АКТ
ліквідації спрацьованого інвентарю
Підстава: наказ ________ від _____________________ 2002 р.
Складено комісією:
Голова: заступник директора школи з господарчо-адміністративної роботи Костюк Г. С.
Члени комісії: 1. Учитель Підгорна О. П.
2. Учитель Присяжнюк Т. В.
3. Медсестра Срезневська Л. І.
4. Техпрацівник Яковенко М. К.
У період із 10. 11. 2012 р. до 12. 11. 2012 р. комісія провела обстеження щодо визначення рівня практичної придатності названого далі майна і дійшла висновку, що в результаті тривалої експлуатації воно стало непридатним і підлягає списанню.

№ з/п
Інвентарний номер
Найменування описуваного інвентарю
Рік уведення в дію
Вартість (грн.)
Номер рахунку
1
132004
Стілець
I960
5
85
2
132008
Шафа книжкова
1962
15
89
3Голова комісії (підпис) Г. С. Костюк
Члени комісії (підпис) О. П. Підгорна
(підпис) Т. В. Присяжнюк
(підпис) Л. І. Срезневська
(підпис) М. К. Яковенко


Розписка — це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Види розписок:
Приватні
Службові
Особа отримує цінності від особи
Особа — представник установи — отри­мує цінності від цієї або іншої установи

 Основні вимоги до оформлення розписки:
1. Має довільну форму.
2. Дата пишеться за таким зразком: 15 квітня 2008 року.
3. Грошові суми зазначаються цифрами, а в дужках — словами. Наприклад: …у сумі 500 (п’ятсот) грн.

Основні реквізити:
1. Назва виду документа (розписка).
2. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку.
3. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кому дається розписка.
4. У чому конкретно дано розписку (обов’язково слід указати точне найменування матеріальних цінностей, предметів та ін.).
5. Дата і підпис одержувача цінностей.

Ознайомитись із зразками розписок. Визначити, яка з них належить до приватної, а яка — до службової. Назвати основні реквізити розписок.

РОЗПИСКА
Я, Дмитрієв Андрій Михайлович, одержав від Карпенко Надії Вікторівни 70 (сімдесят) гривень. Зобов’язуюсь цю суму повернути 28 травня 2008 року.
Домашня адреса: 73000, м. Херсон, вул. Соборна, 5.
Паспорт серії МО № 768534, виданий Комсомольським РВХМУУМВС України в Херсонській області 16 листопада 2003 року.
Дата       Підпис

Підпис Дмитрієва А. М. засвідчую:

   Посада    Підпис

  РОЗПИСКА
Я, завідувач музеєм історії Херсонської гімназії № 20 Митрошенко Інна Михайлівна, одержала від учителя інформатики Власенко Світлани Володимирівни мультимедійне обладнання (комп’ютер, проектор, екран) 15 квітня 2008 року для проведення на базі музею презентації творчих проектів учнів.
Зобов’язуюсь це обладнання повернути 15 квітня 2008 року з 14.00 до 15.30.
ПІДСТАВА: наказ директора гімназії від 14.04.08 № 124.

    Дата       Підпис

Домашнє завдання: 

Уявивши ситуацію, скласти розписку (на вибір):
а) ви одержали спортивне обладнання від учителя фізкультури школи для проведення заняття гуртка;
б) ви взяли ноутбук у комп’ютерному центрі для підготовки проекту з літератури;
в) ви взяли для підготовки позакласного заходу музичний центр у кабінеті музики.

Готуємося до ЗНО. 
Виконати завдання на с. 12, за посиланням

01.04
Тема: Написання ділових документів - індивідуального звіту
Методичний коментар
• Прочитайте текст. Зробіть тематичні виписки з питання «Реквізити звіту про викопану роботу».
Звіт — це службовий документ, що містить повідомлення про діяльність особи чи організації або її підсумок, виконання дорученої роботи, справи. Звіт може мати вигляд зв’язного тексту або наведення цифрових даних.
Складають звіт за детальним планом, у якому відображено загальну характеристику роботи, аналіз її позитивних та негативних сторін, роблять висновки, дають оцінку зробленому, а також вносять пропозиції, спрямовані на покращення в майбутньому діяльності того, хто звітує.
Форма звіту про виконану роботу має такі реквізити: 1) заголовок з зазначенням того, хто про що звітує та за який проміжок часу; 2) дата (зазначають дату написання) 3) текст звіту: вступ, у якому перераховують обсяг роботи, що був передбачений планом, опис виконаної роботи, позитивних та негативних фактів, методи, шляхи розв’язання проблем; 3) підпис автора чи відповідального за роботу колективу (За Л.Н. Діденко).
Аналіз-сностереження
• Проаналізуйте текст. Назвіть реквізити звіту. Зверніть увагу на мовне оформлення офіційного паперу.
ЗВІТ   
 Класного керівника 10-Б класу О. В. Мельниченко про екскурсію учнів школи до краєзнавчого музею міста
20 березня 2010 р. учні 10-Б класу (25 осіб) провели екскурсію до краєзнавчого музею міста.
Мета проведення екскурсії — прослухати лекцію «Наше місто в роки Великої Вітчизняної війни», переглянути виставкові зали.
Лекція для учнів була змістовною, цікавою. Діти мали змогу упродовж двох годин роздивитися всі експонати виставкової зали, присвяченої Великій Вітчизняній війні.
Пропозиції:
1. На уроках історії провести бесіду з учнями, перевірити засвоєння матеріалу.
2. На уроці мови скласти письмовий звіт про екскурсію.
20 березня 2010 р. Підпис
Домашнє завдання: Cкласти звіт про виконання якогось індивідуального чи колективного завдання, доручення про екскурсію тощо. 

Готуємося до ЗНО. 
Виконати завдання на с. 13, за посиланням
Повторити вивчене з теми. "Подовження у групах приголосних".


02.04, 02.04
Тема: Мовний етикет ділової телефонної розмови. Телефонна ділова розмова.
Методичний коментар
Ділове спілкування — це процес взаємозв’язку і взаємодії, в якій відбувається обмін діяльністю, інформацією і досвідом, що припускає досягнення певного результату, розв’язання конкретної проблеми або реалізацію певної мети. Загалом ділове спілкування відрізняється від буденного (неформального) тим, що в його процесі ставлять мету і конкретні задачі, які вимагають свого розв’язання. У діловому спілкуванні ми не можемо припинити взаємодії з партнером (принаймні без втрат для обох сторін).
У процесі ділового спілкування важливо дотримуватися професійної етики, яка означає насамперед певний кодекс поведінки людей під час виконання ними своєї професійної діяльності. Професійна етика різноманітна: етика лікаря, етика юриста, етика бізнесу, етика ученого, педагогічна етика тощо.
Етикет — слово французького походження, що означає манеру поведінки. До нього відносять правила чемності і ввічливості, прийняті в суспільстві. У поняття службового (ділового) етикету входять норми і звичаї, що регулюють культуру поведінки людини в суспільстві.
Прочитайте прислів’я. Що їх об’єднує. Сформулюйте тему й мету уроку.
Телефонна розмова знаходиться на межі мистецтва і життя. Це розмова не з людиною, а з образом, який виникає в тебе, коли ти її слухаєш (Андре Моруа).
  Телефонні розмови тому такі невимушені й дружні, що спів­розмовники не бачать один одного (Леопольд Новак).
  Виправте помилки, допущені під час телефонного та безпосе­реднього спілкування:
  А. — А хто це дзвонить?
  —  А навіщо він вам?
  —  Давайте Петренка до телефону.й
  —  Іванові Павловичу, немає часу розмовляти з вами.
  —  Я ж вам сказав, що не зможу прийти на збори.
  Б. — Алло! Куди я потрапив?
  —  А коли вона прийде?
  —  Не заважайте мені своїми дрібницями.
  —  Це не моя справа, звертайтеся до директора.
  —   Ваше прохання безглузде, задовольняти його ми не бу­демо.

  Домашнє завдання:
   Доберіть афоризми про культуру спілкування по телефону
  і в Інтернеті, розкрити їх зміст.
  Сформулювати правила ділового інтернет-спілкування.
  Готуємося до ЗНО. 
  Виконати завдання на с. 13-14, за посиланням

  06.04
  Тема: Особливості складання повідоилення на електроному носії (електронна пошта). 
  Написання ділових документів - ділового/офіційного листа.
  Методичний коментар
  1.  Електронне повідомлення має таку структуру: заголовок, тіло листа й підпис.
  Заголовок електронного листа — сильна позиція, що формує реакцію адресата на отримане повідомлення. У заголовку міститься така інформація: унікальний ідентифікаційний номер повідомлення; адреса відправника повідомлення; адреса(и) одержувача(ів) повідомлення (аналог «кому»); тема повідомлення; час і дата його надсилання. Заголовок повинен містити стислий і чіткий опис суті питання та/або звернення до незнайомої людини. Недостатня інформативність заголовка може стати причиною комунікативної невдачі всього листа — адресат швидше за все знищить таке повідомлення, не читаючи.
  Тіло листа містить текст самого повідомлення і є аналогом традиційного листа. Можна виділити деякі принципи складання електронного повідомлення, які будуть основою успішності електронної комунікації: ввічливість, грамотність, чіткість, стислість, небагатослів’я, координати для зворотного зв’язку. ЦІ параметри багато в чому повторюють принципи традиційного листування. Проте є й деякі особливості e-mail-спілкування. Так, прагнення до економії часу призводить до глобальної безграмотності e-mail-повідомлень. Кілька зайвих секунд перед відправленням листа врятують вас від багатьох неприємностей, адже помилки шкодять не тільки іміджу людини, але й репутації її фірми (За Л. Компанцевою).
  2. Словникова робота.
  Адресант — одержувач листа, телеграми, пакунка.
  Адресат — той, хто посилає комусь лист, пакунок, телеграму, відправник. Громадянин— той, хто належить до постійного населення якої-небудь держави, користується її правами і виконує її обов'язки, встановлені законами цієї держави.
  Дипломат — службова особа, уповноважена урядом для відносин або переговорів із представниками іноземних держав. Людяна, яка тонко і вправно діє у стосунках з іншими.
  Мовний етикет — система стійких формул спілкування, для встановлення мовленнєвого контакту співрозмовників.
  Реквізити — обов'язкові (вихідні) дані для оформлення офіційних документів.

  Найпоширенішою формою обміну інформацією між організаціями, установами, фірмами є офіційні (ділові, службові) листи. У практиці ділового спілкування поширені такі їх види: інформаційні, рекламні, листи-запрошення, супровідні, листи-повідомлення, листи-підтвердження, листи-нагадування, гарантійні, ініціативі, листи-відповіді, листи-прохання та ін.
  Мета ділового листування — поінформувати, пояснити, впевнити або спонукати до дії. Традиційно текст листа складається двох частин: вступної та основної. У вступній частині зазначають факти, обставини, події, що спричинили написання листа, або посилаються на певні нормативні чи інструктивні матеріали. В основній частині тексту листа викладають його суть у формі пропозиції, зауваження, відмови, гарантії, висновків тощо. Проте нині через невпинне зростання потоку інформації рекомендується починати текст листа із основної частини, а докази й підстави викладати нижче.
  Службові листи, що стосуються нескладних питань, що вже були обговорені, можуть містити лише основну частину (наприклад: «Просимо надати спортивний зал для проведення районних змагань із волейболу» або «Згоду надати актовий зал для оформлення фотовиставки просимо підтвердити факсом»).
  Текст службового листа повинен розкривати тільки одне питання, що спрощує реєстрацію листів і контроль за їх проходженням. Якщо лист містить кілька пропозицій (запитань, нагадувань тощо), що контролюються різними відділами, доводиться робити копії.
  Реквізити службового листа такі: дата (день підписання ділового папера, зазначається у відповідній графі бланка), індекс, посилання на індекс і дату вхідного ділового папера (у листах-відповідях), посада та прізвище адресата і його адреса, заголовок до тексту (якщо обсяг тексту невеликий, заголовка може й не бути), текст, позначка про наявність додатка (якщо є), підпис, відбиток печатки (у разі потреби), прізвище виконавця та номер його телефону, позначка про виконання зазначеного в документі й направлення документа до справи (оформляють від руки після виконання), позначка про перенесення даних на машинний носій. Якщо службовий лист надсилають за межі України, доцільно підготувати його на двомовному бланку.
  Виклад змісту службового листа має бути лаконічним, логічним, послідовним і коректним. Факти й аргументи слід висвітлювати об'єктивно, стисло, але повно. У текстах офіційних листів вживаються такі мовні кліше (характерні, усталені вислови): керуючись Постановою Кабінету Міністрів України...; беручи до уваги...; у зв'язку з...; відповідно до...; враховуючи...; незважаючи на..; вивчивши Ваші пропозиції..., розглянувши Ваші зауваження...; уважно ознайомившись з аргументами...; як відомо...; ймовірно...; просимо... .
  Домашнє завдання:  Складіть електронного листа своєму другові або подрузі, ураховуючи сформульовані автором рекомендації й поради. Написати продовження за поданим початком: Смс комунікація впливає на розвиток мови, маючи як позитивні, так і 
  негативні наслідки... Повторити розділ "Фразеологія".
   Готуємося до ЗНО. 
  Виконати завдання на с. 15, за посиланням

  07.04

  Тема: Етика професійного спілкування. Діалог на професійну тему. Написання ділових документів - протокол (складний). 
  Перегляньте відео за посиланням.
                                                            ПРОТОКОЛ № _______ (ЗРАЗОК)
  від «      »  _____________ 201 року
   Батьківських зборів 11 класу ________________________ЗОШ І-ІІІ ступенів
  Голова зборів : __________________
  Секретар зборів:__________________ Присутні  _________  осіб.
   Порядок обговорення:
  ДОПОМОГА РОДИНИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ОРІЄНТАЦІЇ ДИТИНИ
  1.    На порозі дорослого життя. Навчання і соціальна зрілість.
  2.     Професійні інтереси одинадцятикласників і ставлення до них батьків (повідомлення класним керівником результатів аналізу анкетування учнів).
  3.    Підготовка учнів до ДПА, ЗНО (виступ заступника з навчально-виховної роботи).
  4.    Участь учнів у гуртках і секціях.
  5.    Підготовка домашніх завдань. Контроль з боку батьків.
   Слухали наступних осіб:
  1.    Класного керівника: Учням слід відповідальніше ставитися до обрання майбутньої професії, а батькам, в свою чергу, посилити контроль над виконанням домашніх завдань, по можливості вже зараз познайомитися з навчальними закладами, які цікавлять дітей.
  2.    Завуч з НВР.: Реєстрація на ЗНО 5-30 січня. До цього часу необхідно визначитися з навчальними закладами, ознайомитися із предметами для здачі ЗНО.
  Вислухали батьків:
  1.    ______________.:Діти повинні зробити свідомий  вибір професії, а батьки – проконтролювати і допомогти у підготовці до іспитів. Вокальний спів - ковток повітря для дочки, але не професія.
  2.    ____________: Треба більше читати. Вибір дитини підтримаємо, але є певні хвилювання. Оля  із задоволенням співає, танцює, любить волейбол. Хоче стати вихователькою, тож заняття у гуртках підуть їй на користь.
  3.    _______.:Звичайно треба вже зараз цікавитися прохідними балами. Хвилюємося. Донька відвідує спортивну секцію, вокальний гурток. Ці заняття допоможуть їй у виборі професії.
  4.    _________: Син хоче стати військовим. Із великим задоволенням відвідує спортивну секцію. Звичайно, треба більше часу приділяти підготовці домашніх завдань.
  5.    ________.:Всі проблеми через комп’ютер. Через соцмережі не вистачає часу на уроки. Будемо долати перешкоди до досягнення мети сина всією родиною.
  Постановили: 

  Голова зборів:  ____________ (підпис, прізвище, ініціали)
  Секретар зборів:  _____________ (підпис, прізвище, ініціали)
  Класний керівник:_____________
                                                      
  Домашнє завдання:  Складіть діалог на тему "Моя мойбутня професія". ) Напишіть порядок денний класних учнівсько-батьківських зборів, де обговорювали зміст і дизайн класної інтернет-сторінки. Повторити вивчене з теми "Пунктуація. Офіційно-діловий стиль.
   Готуємося до ЗНО. 
  Виконати завдання на с. 16-17, за посиланням.
  09.04

  Тема: Самостійна робота. Пунктуація. (тестові завдання).
  Пройти  тести за посиланням
  Домашнє завдання:  Повторити вивчене з теми "Фонетика".

  09.04

  Тема: Фонетика. Асимілятивні, дисимілятивні процеси.
  Методичний коментар
  Учені-мовознавці, аналізуючи взаємодію звуків у мовному потоці, виявили, що на якість їх постійно впливає артикуляція сусідніх звуків. Внаслідок цього відбуваються комбінаторні зміни звуків. Одні з них пристосовуються до інших, інші уподібнюються, коли поряд стоять звуки однієї групи. Уподібнення називається латинським терміном — асиміляція. Протилежним за наслідком є фонетичне явище, яке називається дисиміляцією, коли при взаємодії однакових звуків один з них втрачає які-небудь спільні ознаки (З підручника).
  1. Прочитайте текст. Які терміни для вас нові? Складіть план статті у вигляді запитань. Попрацюйте в парах: поставте запитання один одному та дайте на них повну відповідь.
  Асиміляція в сучасній українській мові буває:
  а) за дзвінкістю і глухістю приголосних;
  б) за місцем і способом творення їх;
  в) за м’якістю і твердістю вимови їх.
  1. Асиміляція в групах приголосних за дзвінкістю і глухістю, тобто за участю голосу в їх творенні, полягає в тому, що дзвінкі приголосні перед глухими, уподібнюючись їм, втрачають голос і вимовляються як глухі, а глухі перед дзвінкими вимовляються дзвінко. Найважливіші наслідки такої асиміляції:
  а) Префікс (і прийменник) з у позиції перед кореневим глухим приголосним звичайно асимілюється з цим приголосним і змінюється на с: зписати — списати, з хати — с хати.
  б) Глухі приголосні майже послідовно асимілюються наступними шумними дзвінкими: боротьба, молотьба, просьба, вокзал (вимовляється бород’ба, молод’ба, проз’ба, вогзал).
  2. Асиміляція в групах приголосних за місцем і способом творення дає такі найголовніші наслідки:
  а) Зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі: с + ш — шш: принісши — принішши; з + ш — жч — шш: без шуму — беижшуму — беишшуму; з + ж — жж: зжити — жжитие тощо.
  б) Шиплячі перед зубними змінюються на зубні: ш + с’ — с’с’: купаjешся — купаjес’с’а; ч + с — ц’с’: не мучс’а — не муц’с’а.
  в) Проривний т перед ч і ш змінюється на шиплячий: т + ч — чч: закві’тчатие — закві’ччатие.
  г) Проривний т перед ц змінюється на ц: коритце — корицце.
  3. Наслідком асиміляції є пом’якшення д, т, з, дз, с, ц, н, л у позиції перед іншим наступним пом’якшеним приголосним: д’н’і, ц’в’ах.
  Дисиміляція, або розподібнення, спостерігається в фонетичній системі української мови значно рідше, ніж асиміляція. Найголовніші наслідки її такі:
  1. Зміна приголосних кт на хт: къто — кто — хто. Приголосні к і т проривні. Внаслідок розподібнення звук кзмінився на фрикативний х, отже, спільна ознака в творенні цих звуків зникла.
  2. Зміна чн на шн, що характерна для ряду давніх слів української мови: рушник, рушниця, мірошник, соняшник, сердешний. Розподібнившись з наступним н, звук ч втратив у цьому звукосполученні елемент проривності (За М. Жовтобрюхом).
  1. Запишіть слова фонетичною транскрипцією. Визначте асиміляцію звуків за дзвінкістю/глухістю.
  Косьба, молотьба, просьба, анекдот, з саду, кігті, з поля, з коня, з хати, списати, безхмарний, скинути, вокзал, надкусити
  Домашнє завдання:  $45, с.241. Дати відповіді на 1,2 питання. Виконати вправи 324, 325.

  13.04

  Тема: Подовження, спрощення у групах приголосних. 
  Перегляньте відео за посиланням.
  Домашнє завдання:  $45, виконати вправу 335, 330 підручник Українська мова 11 клас Профільний рівень Програма 2018 Авт: Ворон А. Солопенко В. Вид: Освіта.. Повторити вивчене з теми "Основні чергування звуків".
  Пройти  тести за посиланням

  15.04
  Тема: Основні чергування звуків.
  Пригадайте основні випадки чергування голосних і приголосних, переглянувши. презентацію *тик*
  Домашнє завдання:  Виконати вправи 331-333. Повторити вивчене з теми "Складні випадки наголошення слів". 

  16.04

  Тема: Складні випадки наголошення слів. Мовні недоліки у вимові й наголосі та шляхи їх усунення.
  Перегляньте відео за посиланням
  Домашнє завдання:  Виконати вправи 343. Повторити вивчене з теми "Складні випадки вживання апострофа". Пройти тести за посиланням
  16.04
  Тема: Складні випадки вживання знака м'якшення.
  Перегляньте відео за посиланням
  Домашнє завдання:  Виконати вправи 337.  Повторити вивчене з теми "Складні випадки вживання апострофа".

  22.04
  Тема: Складні випадки вживання апострофа.
  Методичний коментар 
  Повторими правила вживання апострофа
  Перегляньте відео:
  *клік*
  *клік*
  Домашнє завдання:  Виконати вправи 338.  Повторити вивчене з теми "Написання слів іншомовного походження". Готоємося до ЗНО с.17-18.
  23.04, 23.04
  Тема: Письмовий докладний переказ тексту.

  Переказ – це вид роботи з розвитку зв’язного мовлення, в основі якої лежить відтворення змісту висловлювання і складання тексту за готовим матеріалом.
  1. Уважно прочитайте текст для переказу.
  2. За потреби запишіть на чернетці ключові слова і словосполучення, конкретні найменування (прізвища, географічні назви, дати, цифри тощо).        
  3. Визначте стиль, тип, жанр мовлення, тему та основну думку тексту.  
  4. Під час повторного читання тексту зробіть записи на чернетці у вигляді плану, окремих слів і словосполучень, потрібних для розкриття основної думки, зв’язку частин тексту тощо.
  5. Поміркуйте над змістом і послідовністю викладу матеріалу переказу.
  6. На чернетці напишіть стислий переказ тексту, підпорядковуючи висловлення темі та основній думці, дотримуючись композиції, мовних і стильових особливостей, авторського задуму (роботу можна записувати як у повному, так і в скороченому варіанті).
  7. Відредагуйте написане для поліпшення мовного оформлення своєї роботи, подбайте про точність висловлення думок, розстановки розділових знаків.      
  8. Перепишіть роботу начисто охайно, без виправлень, відповідно до норм української літературної мови        
  9. Здійсніть перевірку написаного в чистовому варіанті.

  Домашнє завдання:  Написати переказ  (своїми словами!). Надіслати на пошту. Текст переказу на вайбері. Повторити вивчене з теми "Написання слів іншомовного походження". Термін виконання: 27.04. 

  27.04

  Тема: Написання слів іншомовного походження. 

   Готуємось до ЗНО.
  Правопис и, і, ї, у
  Пишемо и
  у загальних і географічних назвах після д, т, з, с, ц, ж (дж), ч, ш, р (правило «дев’ятки») перед літерами на позначення приголосних (крім й)дисципліна, система, Алжир, Сирія, Мексика
  ***
  Пишемо і
  на початку словаікона, історія
  після літер на позначення приголосних, що не входять до правила «дев’ятки»піраміда, фінанси, бізнес
  перед літерою на позначення голосного або йпіаніно, радіус, ажіотаж, позиція
  у кінці незмінних слівтаксі, поні, колібрі
  в окремих власних назвахГрімм, Сідней, Дідро, Россіні

  Зверніть увагу! У ряді слів іншомовного походження, давно засвоєних українською мовою, після літер, що не входять до «дев’ятки», відповідно до вимови пишеться илимон, мирт, кипарис, спирт, кинджал, нирка тощо.
  З и, а не з і пишуться слова церковного вжитку: диякон, єпископ, мир­та, християнство тощо.
  Пишемо ї
  після літер на позначення голоснихмозаїка, Енеїда (але в складних словах, де перша частина закінчується на голосний, на початку другої пишеться і: староіндійський, доісторичний)
  ***
  Пишемо у
  у словах, запозичених із французької мови, після літер на позначення шиплячих ж, ч та в словах парфуми, парфумеріяжурі, парашут, Жуль
   ***
  Подвоєння літер на позначення приголосних
  Подвоєння відбувається:
  у власних назвах і словах, похідних від нихАндорра, андоррський
  за збігу однакових приголосних на межі префікса й кореня, якщо в мові вживається паралельне непрефіксальне словоІмміграція (міграція), сюр­реалізм (реалізм) (але анотація, конотація)
  В окремих загальних назвах, які треба запам’ятати: білль, бонна, брутто, булла, ванна, вілла, дурра, мадонна, манна, мірра, мотто, мулла, нетто, панна, пенні, тонна, панно.

  Зверніть увагу! У загальних назвах іншомовного походження приголос­ні не подвоюються: бароко, група, сума, шосе, ват (але Ватт), фін, комі­сія тощо.
  ***
  М’який знак
  М’який знак пишемо після д, т, з, с, л
  перед я, ю, є, ї, йоательє, мільярд, консьєржка
  відповідно до вимови після л перед літерами на позначення приголоснихальтруїст, фільм (але залп)
  відповідно до вимови в кінці слівмагістраль, каніфоль (але бал, шприц)
  М’який знак не пишемо
  перед я, ю, коли вони познача­ють сполучення м’якого або пом’якшеного приголосного з а, утюль, нюанс, резюме
  ***
  Апостроф
  Апостроф пишемо перед я, ю, є, ї
  після б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, г, к, х, рінтерв’ю, дистриб’ютор, миш’як, Женев’єва
  після кінцевого приголосного префіксаін’єкція, ад’ютант, кон’юнктура
  Апостроф не пишемо
  перед йокурйоз, серйозний
  коли я, ю позначають пом’якшення попереднього приголосногоманікюр, бюджет, бязь

  Зверніть увагу! Апостроф пишемо після початкового д, о в прізвищах: Жанна д’Арк, О’Генрі тощо.
  ВПРАВИ
  1. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
  А такс..ст, реч..татив, Брат..слава

  Б бр..танець, федерац..я, Пак..стан

  В к..нджал, соц..аліст, Мадр..д

  Г кос..нус, Кембр..дж, асоц..ація

  Д пр..зидент, карат..ст, Ват..кан

  2. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
  А т..нденція, каз..но, Аргент..на

  Б ч..пси, сп..ртовий, Ваш..нгтон

  В дез..інфекція, д..зель, кор..да

  Г шн..цель. д..лема, ч..лійський

  Д м..грень, коаліц..я, Мекс..ка

  3. Літеру и на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
  А в..мпел, Корс..ка, патр..от

  Б к..шлак, Грец..я, к..парис

  В Корд..льєри, граф..н, Кр..т

  Г ліценз..я, ск..пидар, сп..рт

  Д ц..стерна, М..лан, б..зон

  4. Літеру і на місці пропуску треба писати в кожному слові рядка
  А пар.., в..тамін, грац..озний

  Б сп..раль, к..ргиз, пр..оритет

  В інц..дент, б..сквіт, аж..отаж

  Г р..туал, п..церія, симпоз..ум

  Д провінц..я, пав..льйон, с…нус

  5. Літеру і на місці пропуску треба писа ти в кожному слові рядка
  А м..шень, соц..олог, Ч..каго

  Б Флор..да, нотар..ус, к..моно

  В г..рлянда, лаб..ринт, Т..бет

  Г сандв..ч, ек..паж, Дон К..хот

  Д Мер..ме, станц..я, шп..нат

  6. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в усіх словах рядка
  А Апол..он, ан..али, тон..а

  Б Філіппіни, одіс..ея, кол..егія

  В От..ава, брут..о, артил..ерист

  Г Лозан..а, колон..а, пан..а

  Д Коп..енгаген, пен..і, імміграція

  7. Подвоєння літер на місці пропуску відбувається в рядку
  А монументальна стел..а

  Б цікава кампанел..а

  В міфологічна істота віл..а

  Г потужність один ват..

  Д гам..а-проміння

  8. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в рядку
  А новозбудована віл..а

  Б кольорова гам..а

  В філософ Кампанел..а

  Г вродлива Стел..а

  Д відомий фізик Ват..

  9. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
  А бал..ада, кас..ета, спагет..і

  Б піц..ерія, режис..ер, дон..а

  В фін..ський, мас..а, брут..о

  Г Мек..а, сирок..о, барок..о

  Д ак..орд, пан..о, лібрет..о

  10. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
  А пас..ажир, новел..а, нет..о

  Б компрес.., агрес..ор, трас..а

  В бестсел..ер, каравел..а, Ніц..а

  Г шас..і, бул..а, фортис..имо

  Д тун..ель. Рус..о, імпрес..аріо

  11. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
  А рал..і, проф..есор, ап..ерцепція

  Б Пікас..о, кор..еспондент, піц.,а

  В папарац..і, суф..ікс, іл..юстрація

  Г одногруп..ник, беладон..а, пан..а

  Д ак..редитація, інтел..ект, Джульєт..а

  12. Подвоєння літер на місці пропуску НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ в усіх словах рядка
  А трол..ейбус, ан..али, дис..идент

  Б одіс..ея, ан..али, баронес..а

  В мес..а, конт..розвідка, хоб..і

  Г діаграм..а, апел..яція, буд..изм

  Д режис..ер, грам..атика, ел..егія
  Домашнє завдання: Виконати вправу 340 (письмово), 341 (усно). Повторити вивчене з теми "Написання прізвищ та географічних назв".

  29.04
  Тема: Написання прізвищ та географічних назв.
  Усі без винятку прізвища передаються з дотриманням норм української мови.
  російську літеру є передають буквою є
  Лєрмонтов, Некрасов
  російську букву є передають українською є, якщо прізвище походить від слова з літерою і
  Рєпін (бо ріпа), Лєсков (бо ліс), Бєлов (бо білий)
  російську е передають українською є в суфіксах -єв, -єєв, якщо вони стоять після шиплячих, р або ц
  Авдєєв, Бондарєв, Тимирязєв
  російську и передають українською и після шиплячих та ц, а також якщо в українській мові є споріднене слово з літерою и
  Пущин, Сажин, Синицин, Тихомиров (бо тихий і мир)
  російську и передають українською и в суфіксах -ик, -иц, -ич, -ищ
  Ганич, Бигич, Стасевич, Радищев, Куницин


  Написання іншомовних географічних назв
  Літеру и в російських назвах пишуть у назвах, утворених від назв людських імен, спільних для української та російської мов
  Михайловське, Гаврилово, Дмитров
  Буквосполуки йо, ьо передають за правилами української орфографії
  Йорданія, Йоркшир, Соловйово, мис Дежньова
  Знак м'якшення ставлять за правилами української мови
  Марсель, Ліверпуль, Шампань, Пхеньян, Болонья, Сьєрра-Леоне, Кисельовськ
  Знак м'якшення не ставлять, якщо я, ю позначають сполучення м'якого приголосного 3 [а], [у]
  Аляска, Фрязіно, Тюмень
  Апостроф ставлять за правилами української мови
  Лор'ян, П'яченца, Дем'янськ, Прокоп'євськ, Амудар'я
  Апостроф не ставлять, якщо я, ю позначають сполучення пом'якшеного приголосного з [а], [у]
  Вюртемберґ, Вязьма, Крюково, Рязань

  ЧЕРЕЗ ДЕФІС пишуть географічні назви, які
  складаються з двох Іменників (без сполучного звука) або з іменника й наступного прикметника
  Пуща-Водиця, Рава-Руська, Кам'янець-Подільський, Гвінея-Бісау, Ельзас-Лотарингія
  становлять поєднання двох імен або імені та прізвища (прізвиська) за допомогою сполучного звука (зрідка — без нього)
  Івано-Франківськ,
  Михайло-Коцюбинське
  мають першу складову частину нью-, вест-, іст-, сан-, санкт- і под., із кінцевими частинами -гора, -ситі, -сквер, -стрит
  Нью-Йорк, Вест-Індія, Сент-Олбанс, Сан-Франциско, Санкт-Петербург, Сант-Яго, Сапун-гора; Уолл-стрит
  складаються з двох іменників, поєднаних між собою прийменниками або іншими службовими словами
  Франкфурт-на-Майні, Ла-Манш, Лос-Анджелес, Лас-Вегас, Па-де-Кале, Ріо-де-Жанейро
  РАЗОМ пишуть географічні назви
  утворені від числівника та іменника за допомогою інтерфікса
  Трипілля, П'ятихатки, Семигори, Сорокадуби
  з першою дієслівною частиною у формі наказового способу
  Гуляйполе, Копайгород, Крутибороди, Печиводи
  з другою частиною -град, -піль, -поль, -бург, -ленд, -пілс, -таун, -шир
  Белград, Севастополь, Адріянополь, Бранденбург, Кемберленд, Давгавпілс, Кейптаун, Йоркшир
  Виконайте інтерактивну вправу:
  Домашнє завдання:  Виконайте вправи:
  1. Прочитайте. Поясніть написання прізвищ. Звіртеся з таблицею.
  1. Мальовнича природа України надихала на зображення поетичних краєвидів художників Василя Тропініна, Миколу Нестерова, Архипа Куїнджі (З календаря). 2. «Очевидно, між логікою дослідника природи та естетичним почуттям поціновувача її краси існує зв’язок»,— зазначав біолог Климент Аркадійович Тимирязєв (3 підручника). 3. Віктор Севастьянов — український художник і футболіст, відомий завдяки виступам у складі одеського «Харчовика» і київського «Динамо» (3 Вікіпедії).
  2. Перепишіть, уставляючи пропущені літери або апостроф.
  П..ємонт, В..єтнам, Кал..ярі, Скоп..є, Кордил..єри, Севіл..я, Ф..єзоле, П..яченца, Рив..єра, Ак..яб, Іх..ямас, Ж..юм..єж, П..ємонт.
  • Прочитайте записані слова, дотримуючи норм української орфоепії.
  • Що б ви хотіли побачити передовсім, якби випала нагода побувати в одному з названих місць? Пофантазувавши, розкажіть про омріяну мандрівку.
  30.04

  Тема: Написання слів разом, окремо, через дефіс.
  Розгляньте таблицю. Визначте, коли складні слова пишуть разом, окремо або через дефіс.
  Разом
  Через дефіс
  Усі складноскорочені слова й похідні від них: міськрада, профспілка, радгосп, соцстрахівський. Сюди належать усі складноскорочені з першими частинами авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екста-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- і под.
  Складні слова, утворені від сурядних словосполучень, у яких слова рівноправні і між ними можна поставити сполучник і: фізичний і математичний — фізико-математичний, жовтий і голубий — жовто-голубий, гіркий і солоний — гірко-солоний, темний і синій — темносиній;
  Але: жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий
  Прислівники, утворені сполученням прийменника з іншою частиною мови: вгору, донині, надвоє, спідлоба
  Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: в дієсловах для підсилення інтенсивності дії: писав-писав, робив-робив; у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки: білий-білий, легенький-легенький, тихо-тихо
  Складні слова, утворені від підрядних словосполучень: життя дати — життєдайний, сільське господарство — сільськогосподарський
  Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо; близьких значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа); слів із тим самим коренем, але різними афіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, мало-помалу, сила-силенна, тихий-тихесенький
  Складні географічні назви, перша частина яких вказує на сторону світу: Північнокримський канал, північноморський
  Поєднання слів, що позначають приблизність: день-другий, година- дві, не сьогодні-завтра, три-чотири
  Частини пів-, напів- із загальними назвами: півнеба, пів’яблука, піввідра
  Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, бом-бом
  Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник, коли він не позначається цифрою: двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, чотиримісячний

  Складні займенники і прислівники з компонентом будь-, -небудь, казна-, хтозна-, -то: будь-хто, хтозна-що, казна-який
  Прислівники, утворені від прикметника за допомогою префікса по- і суфіксів -ому, -ему, -и: по-своєму, по-вовчи
  Зверніть увагу!

  Домашнє завдання: 
  1. Записати прислівники у три стовпчики: а) які пишуться окремо; б) які пишуться через дефіс; в) які пишуть разом.

  Над\мір, на\певне, в\продовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\ дня, казна\де, на\захват, у\стократ, на\вкулачки, у\чотирьох, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов.
  Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву — прочитаєте першу частину прислів’я «...які люблять твоїх ворогів».

  2. Записати прислівники у три стовпчики: а) які пишуться окремо; б) які пишуться через дефіс; в) які пишуть разом.
  Над\мір, на\певне, в\продовж, на\біс, на\вскоси, в\голос, що\ дня, казна\де, на\захват, у\стократ, на\вкулачки, у\чотирьох, насам\перед, над\мір, з\гарячу, у\низ, у\ночі, стрім\голов.
  Ключ. Підкресліть у кожному слові останню букву — прочитаєте першу частину прислів’я «...які люблять твоїх ворогів».
  30.04

  Тема: Правила переносу і скорочення слів.
  Перегляньте відео:
  *тик*
  Типи графічних скорочень
  Графічні скорочення поділяють на кілька типів:
  1)    крапкові: м. (місто), р.(рік);
  2) дефісні: р-н (район), вид-во (видавництво);

  3) дробові (скіснолінійні): а/с (абонентська скринька), в/ч (військова  частина);

  4) курсивні: на позначення фізичних величин, валют та ін. (лише після цифрових назв) - 45 т, 250 грн (крапка не ставиться);

  5) комбіновані: півд.– східн.

  6) подвійні – графічні скорочення, як правило не подвоюються, виняток становлять: рр. (роки), пп. (пункти).

  Примітка. У ділових паперах можна використовувати лише загально-нормативні графічні скорочення, не перевантажуючи ними текст. Необхідно дотримуватися правил їх творення і оформлення.


  1) Не можна скорочувати:

  псевдоніми (не Мирний, а Панас Мирний, не Л. Українска, а Леся Українка);

  подвійні прізвища (не К.-Карий, а Карпенко-Карий, не Г.-Артемовський, а Гулак-Артемовський);

  слова на голосну, якщо вона не початкова в слові (наприклад, о. – острів), і на ь: Наприклад, слово спеціальний може бути скорочене: спец.,спеціальн.  2) При збігу двох однакових приголосних скорочення треба робити після першого приголосного: карданний вал – кардан. вал.

  3) За збігом двох і більше приголосних скорочення можна робити як після першого, так і після останнього приголосного: невід΄ємний – невід΄єм., невідємн.

  4) Скорочення у множині типу роки, томи записують двома першими літерами: рр., тт.

  5) Скорочуючи словосполучення, зберігають написання великих та малих літер, дефісів: Південно-Західна залізниця – Півд.-західн. залізниця.

  6) На місці скорочення ставлять крапку: обл. (область), п. (пункт).
  7) У одному тексті треба вживати скорочення лише в одній формі. Наприклад, скорочення слова товариш має бути вжито або у формі т., або в формі тов.

  Домашнє завдання: Запишіть графічні скорочення поданих слів і словосполучень.

  Роки, громадянин, залізничо-дорожний, виконуючий  обов’язки, коефіцієнт корисної дії,
  кілометр на годину.
  Поштова скринька, міліграм, гривня, начальник, район, дивись, примірник, сторінка
  Сільськогосподарський, військова частина, виробниче об’єднання, штука, і тому подібне, тисяча, рисунок.

  Виконайте вправу 342. Повторити вивчене з теми "Фонетика, орфоепія української мови".


  04.05

  Тема: редагування тексту з орфографічними помилками
  Методичний коментар
   Кожен із вас, шановні 11-класники, уже замислювався над тим, ким буде в майбутньому. Ви готуєтеся здобути вищу освіту, знайти гарну роботу, що приносила б вам задоволення. І навіть якщо справа, якій ви присвятите життя, не буде стосуватися української мови, уміння писати грамотно завжди стане в пригоді. Тому саме сьогодні ми спробуємо потренуватися знаходити та виправляти орфографічні помилки, пограємося в редакторів. 

  Пригадаймо, що таке орфографія (Орфографія (від грецьких orthos - правильний і grapho - пишу) - це система загальноприйнятих правил написання слів якої-небудь мови і розділ мовознавства, який вивчає правопис слів).

   Що таке орфограма? (Орфограмою називається правильне (таке, що відповідає правилам або традиціям) написання, яке потрібно вибрати із ряду можливих). 
  Домашнє завдання: Відредагуйте текст. Пройдіть тести за посиланням. Повторити вивчене з теми "Синоніми, антоніми, омоніми".

  Текст для редагування: Ольга Кобиляньська, “Миланхолійний вальс”

   Неможу слухати миланхолійної музики. А вже най менше такої, що преваблює зразу душу ясними, до танцю визиваючими грациозними звуками, а від так, зрікаючися їх незамітно, льється лиш одною широкою струєю смутку! Я роспадаюся тоді в чуття і неможу опертися настроєві сумному, мов креповий флер, якого позбутися мені нетак лехко. За те, як пронесется музика блиску, я подвійно живу. Обнімала би тоді цілий сьвіт, заявляючі далеко-широко, що музика грає! І класичну музику люблю. Навчила мене її розуміти і відгадувати по “мотвах”, одна з моїх товарищок, якої душа не мов складалася з тонів і була сама олицетворина музика. Вона вічно шукала гармоніі. В людях, в їх відчувані, в їх відносинах до себе і до природи…


  06.05

  Тема: Лексикологія і фразеологія української мови. Уживання слів у переносному значенні, синонімів, антонімів, омонімів у текстах різних стилів.


  Актуалізація опорних знань


  •  Що вивчає лексикологія? 
  •  Про що ви вже дізналися на уроках лексикології? 
  • А що ми називаємо лексикою? 
  • Яке значення слова називається лексичним?
  • Що допоможе дізнатися лексичне значення слова?
  • А які ще словники вам відомі? 
  • Які слова називаються однозначними, які — багатозначними? Наведіть приклади.
  • Яке значення слів пряме, а яке переносне? Поясніть на прикладах.
  • Що таке синоніми?
  • Що таке антоніми?
  • Що таке омоніми?
  Синоніми вживаються в офіційно-діловому стилі синоніми 
  використовують обмежено, бо вони майже завжди вносять у мовлення зміни відтінків значення. Для наукового стилю характерна точність, тому синоніми використовуються лише як засіб контекстуального уточнення. У публіцистичному та художньому стилях синоніми використовуються достатньо широко для уникнення монотонності, набридливих повторів.

  Використовуються антоніми у всіх стилях, але по-різному. У науковому стилі за допомогою антонімів протиставляються одні поняття іншим: дзвінкі і глухі звуки у мові, припливи і відпливи у географії, відняти і додати у математиці. У художньому, публіцистичному стилях антоніми виступають як засоби образності).
  На антонімії будується оксиморон - поєднання непоєднаного (дзвінка тиша, бідний багач, щасливе горе.

  Омоніми широко вживаються в художній літературі, в народній творчості, в усному мовленні. У ділових та наукових текстах омоніми з стилістичною метою не використовуються. Стилістичні можливості омонімів використовує публіцистика.
  Пройдіть інтерактивні вправи: 
  *тик*
  Домашнє завдання: Опрацювати $46, виконати вправи 347, 352, 354. Повторити вивчене з теми "Терміни і професіоналізми". 


  07.05


  Тема: Терміни і професіоналізми. Філологічні, лінгвістичні, літературознавчі терміни. 
  Методичний коментар 
  Термін — спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання. Загальновживані терміни використовуються в усіх галузях науки: система, функція, точка, значення, елемент, процес, частина, час, речовина, величина, площина, визначати та ін., вузькоспеціальні — тільки в певній галузі: префікс, деривація, семантика — у мовознавстві; аероби, амітоз, інфузорія — у біології тощо.

   Прочитайте виразно уривки з поезій Л. Костенко. Знайдіть у них терміни. Поміркуйте, з якою метою їх використовує поетеса.
  1. Краплини перші вдарили об шибку.
  Кардіограма блиснула крива.
  Вітри з розгону поламали скрипку,
  Гуде у сосен буйна голова…
  2. Плюс мінус життя.
  Таблиця розмноження.
  Квадратний корінь із мрій романтика.
  Два пишем, три помічаєм.
  Розношена
  щоденна проста.

  Домашнє завдання:  Прочитайте, правильно ставлячи наголос. Перевірте за потреби за словником. Випишіть філологічні терміни. Поясніть їх значення.
  Абетковий, агрономія, аналог, есе, асиметрія, багатоскладовий, бесіда, біржовий, видання, вимова, виразний, витрата, метафора, романтизм, епілог, евфонія, завдання, каталог, надбання, лексикографія, акцентологія, пекарський, постмодернізм, риторика, дискурс, сенсорний, типовий, факсиміле, фаховий,читання, шлунковий,ядерний. 
  Потоврити розділ "Фразеологія".
  07.05

  Тема: Фразеологія художнього мовлення, наукова, публіцистична, офіційно ділова
  Перегляньте відео: 
  *тик*
  -      Що вивчає розділ «фразеологія»? 
  -      Фразеологізм – це  стійке сполучення , яке складається з двох і більше слів, які 
  -      Яку роль відіграють фразеологізми у нашій мові? 
  -      Назвіть основні властивості фразеологізмів.
  -      Наведіть приклади фразеологізмів , поясніть, що  вони означають. 
  Домашнє завдання:  Пройти інтерактивну вправу
  Із фразеологічного словника дібрати якнайбільше фразеологічних зворотів із словами рука, нога, голова
  Зібрати матеріали до контрольної роботи (Есе на тему "Концепт "сродної праці " у художній літературі. Кроки до успіху")
  12.05
  Тема: Контрольна робота. Eсе на тему "Концепт "сродної праці " у художній літературі. "Кроки до успіху".
  Домашнє завдання:  Написати есе на тему "Концепт "сродної праці " у художній літературі. "Кроки до успіху".  Готуємося до ЗНО. Виконати завдання на с. 16-17, за посиланням


  13.05

  Тема: Словотвір іменників на позначення назв жителів певного населеного пункту.
  Перегляньте відео
  Домашнє завдання:  Прочитати $47. Виконати вправу 367 на с.256.   Готуємося до ЗНО. Виконати завдання на с. 17-18 за посиланням
  14.05
  Тема: Творення присвійних прикметників. Творення прикметникових форм від різних географічних назвів.
  Присвійні прикметники утворюються від назв людей і тварин. Від назв людей — іменників 1-ї відміни присвійні прикметники творяться за допомогою суфікса -ин-, причому кінцеві приголосні твірної основи [г], [к], [х] чергуються з [ж], [ч], [ш]: сестра — сестрин, баба — бабин, Галя — Галин, Ольга — Ольжин, тітка — тітчин, Солоха — Солошин. Якщо твірна основа закінчується на [j], маємо суфікс -ін- (на письмі -їн-): Лідія — Лідіїн, Євдокія — Євдокіїн.
          Від назв людей — іменників 2-ї відміни присвійні прикметники творяться за допомогою суфікса -ів-(-їв-), який чергується з -ов- або -ев-(-єв-):
  а) якщо прикметник утворено від іменника твердої групи, то відбувається чергування -ів- (у закритому складі) — -ов- (у відкритому складі): дядько — дядьків, дядькового; дядькова; дядькове;
  б) якщо прикметник утворено від іменника м’якої чи мішаної групи, то відбувається чергування -ів-(-їв-) — -ев-(-єв-): Андрій — Андріїв, Андрієвого; Андрієва; Андрієве; лікар — лікарів, лікаревого; лікарева; лікареве.

           Від назв тварин прикметники зі значенням присвійності утворюються за допомогою суфіксів -ин-, -ін- (на письмі -їн-): бджолиний, пташиний, орлиний, зміїний, солов’їний чи суфіксів -ач- (-яч-): качачий, телячий, свинячий, гусячий, куриний, лисячий. Іноді такі прикметники утворюються шляхом зміни кінцевого приголосного твірної основи: вовчий, овечий, лелечий (З посібника).

       1. На основі поданих прикладів, розкажіть про особливості творення прикметникових форм від різних географічних назв.
  Париж - паризький, Рига — ризький, Торез – торезький.
  Бахмач — бахмацький, Кременчук — кременчуцький, Ніцца — ніццький.
  Волноваха – волноваський, Черкаси — черкаський, Золотоноша — золотоноський.
  * 1. Г, ж, з (дз) + -ськ (ий) → -зьк (ий): Париж - Паризький, Рига — ризький, Торез - Торезький
  * 2. К, ц, ч + -ськ (ий) → -цьк (ий): Бахмач — бахмацький, Кременчук — кременчуцький, Ніцца — ніццький.
  * 3. С, х, ш + -ськ (ий) → -ськ (ий): Волноваха – Волноваський, Черкаси — черкаський, Золотоноша — золотоноський (З правопису).

  Домашнє завдання:  Утворіть присвійні прикметники від наведених іменників. Поставте їх у називному відмінку жіночого роду і запишіть у три колонки: з суфіксом -ин-; з суфіксом -ов-; з суфіксом -ев-(-єв-). З перших букв складіть прислів'я.

  Джеря, Назар, панич, Едмунд, учень, Ольга, Боруля, Сергій, Терентій, Раїса, Ася, Галя, Ігор, Олекса, Леся, Кирило, сторож, Лазар, Оксана, Андрійко, Олексій, Варка, Жариков [прізвище], Віталій, Аріадна, Андрусь, електрик.

  Виконати вправу 366


  14.05
  Тема: Основні способи творення дієслів. Основні способи творення прислівників. 

  Домашнє завдання:  1. Від поданих слів утворити дієслова префіксально-суфіксальним способом.
  Корінь, хвороба, ліки, кашель, жаль, зима, зелень, молодь.
  2.  Збагачуємо словниковий запас.  Замінити словосполучення дієсловами:  змінювати за дієвідмінами, єдина боротьба, тихий мир, діяти на  благо  / дієвідмінювати, єдиноборствувати, утихомирити, благодіяти/. Повторити вивчене з теми "Основні способи творення прислівників". 

  18.05
  Тема: Складні, складноскороченні слова, способи їх творення та написання.
  Домашнє завдання:  Виконати вправу 368, 383. Повторити вивчене з теми "Рід і число іменників. Відмінювання іменників." Готуємося до ЗНО. Виконати завдання на с. 17-18 за посиланням
  20.05
  Тема: Рід і число іменників. Відмінювання іменників.
  Перегляньте відео: 
  *тик*
  *тик*
  Домашнє завдання: Виконати вправу 373, завдання 3-6 (параграф $48). Повторити вивчене з теми "Ступені порівняння прикметників".

  21.05
  Тема: Ступені порівняння прикметників. Відмінювання пркметників.
   Розгляньте таблицю «Особливості творення способів порівняння прикметників». 

  Проаналізуйте правильність уживання прикметників. Відредагуйте речення.
  1. В економічно стабільних країнах кошти страхових компаній є найбільш важливішим джерелом внутрішніх інвестицій. 2. Це був самий цікавий матч сезону. 3. Це порушення було більш серйознішим, чим попереднє. 4. На Заході це найбільш могутня індустрія. 5. Магазин пропонує офісні меблі самих вишуканих форм. 6. Кімната після ремонту стала більш затишнішою. 7. Кузьменко сьогодні зловив найбільш величезну рибу (3 посібника).


  Домашнє завдання: Виконати вправи 371, 372. Повторити вивчене з теми "Числівник як частина мови. Правопис займенників"

  21.05
  Тема: Розряди числівників за значенням, їх характеристика. Паралельне використання відмінкових форм числа. Відмінювання займенників. Правопис займенників.
  Перегляньте відео:
  *тик*
  *тик*
  *тик*
  Домашнє завдання: Виконати вправи 375, 377. Повторити вивчене з теми "Види, часи, способи дієслів". 
  Готуємося до ЗНО. Виконати завдання на с. 20 

  25.05
  Тема: Види, часи, способи дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова.
  Методичний коментар
  Відмінювання дієслів у теперішньому часі по дієвідмінах
  І дієвідміна
  Особа
  Однина
  Множина
  1-ша
  веду
  мажу
  співаю
  ведемо
  мажемо
  співаємо
  2-га
  ведеш
  мажеш
  співаєш
  ведете
  мажете
  співаєте
  3-тя
  веде
  маже
  співає
  ведуть
  мажуть
  співають
  ІІ дієвідміна
  Особа
  Однина
  Множина
  1-ша
  кричу
  раджу
  стою
  кричимо
  радимо
  стоїмо
  2-га
  кричиш
  радиш
  стоїш
  кричите
  радите
  стоїте
  3-тя
  кричить
  радить
  стоїть
  кричать
  радять
  стоять

  Домашнє завдання: Виконати вправу 380. Повторити вивчене з теми "Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти".
  26.05
  Тема: Творення і правопис дієприкметників і дієприслівників. Дієприкметниковий та дієприслівниковий звороти.
  Перегляньте відео:
  *тик*
  *тик*
  Домашнє завдання: Виконати вправу 379. Повторити вивчене з теми "Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень".


  27.05
  Тема: Контрольна робота №6. Підготовка до державної атестації. Узагальнення і систематизація найважливіших відомостей з української мови.
  Домашнє завдання: Виконайте тестові завдання за посиланням


  28.05.28.05

  Тема: Сполучники сурядності та підрядності. Правопис сполучників. Частка, їх функції, групи за значенням.Вигуки.Правопис вигуків і особливості їх вживання.Розділові знаки у реченнях з вигуками.
  Домашнє завдання: Виконати вправу 385.Підготовка доЗНО.
  Пишемо висловлення:


  Викладіть Ваш погляд на проблеми:  1. Чи потрібно людині прагнути більшого, нід вона має, аби бути щасливою?  2. Чи справді для виховання сильної особистості потрібні трудноші?  3. Чи варто йти на конфлікт заради відстоювання своїх інтересів?  Термін виконання: до 03.04.2020  1. Чи може одна людина, пішовши проти думки оточення, змінити життя соціуму чи навіть хід історіх?

  Термін виконання: до 10.04.2020 (прошу надсилати висловлення)


  Наскільки оточення визначає якість життя конкретної людини?

  Термін виконання: до 23.04.2020

  1. Досягнення науково-технічного прогресу - запурака стабільного розвитку суспільства чи прихована загроза для людства?

  2. Одвічна проблема протистояння поколінь: чи має вона місце в сучасному світі.


                                                     Термін виконання: до 20.05.2020

  Немає коментарів:

  Дописати коментар