“Праця, оптимізм, постійне самовдосконалення - запорука життєвого успіху”

Українська мова. Учитель: Надія Стасюк


Добрий день, шановні учні, батьки, вчителі!

Пропоную вам план дистанційного навчання з української мови, який будемо виконувати під час карантинних заходів.
Відповіді, будь ласка, завантажуйте у додаток ClassDojoviber: 0961956197.
Електронна пошта: stasiuk.nd@gmail.com 
Із навчальними матеріалами можна ознайомититись також у додатку ClassDojo!
Буду рада відповісти на ваші запитання!)


Успіху всім і здоровя!!!План дистанційного навчання з української мови

5 класДата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
26.05
Повторення й узагальнення вивченого. Будова слова й орфографія
Прочитати § 50 на с. 213.
Прослухати і записати диктант у зошиті, перейшовши за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
28.05
Повторення й узагальнення вивченого. Фонетика й графіка. Орфоепія й орфографія
Прочитати § 51 на с. 216.
Виконати вправу 534 (усно).
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:

29.05
Повторення й узагальнення вивченого. Синтаксис і пунктуація
Прочитати § 52 на с. 220. Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
19.05
Діалог. Тире при діалозі
Прочитати § 48 на с. 203, вивчити правило на с. 204.  Виконати вправи 507, 510

Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
21.05
Тренувальні вправи. Тире при діалозі
Повторити § 48 на с. 203. Виконати вправу 515.
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

22.05
Контрольна робота (тестові завдання). Пряма мова. Діалог
Виконати контрольну роботу
(Додаток 1)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

22.05
Повторення й узагальнення вивченого. Лексикологія
Повторити § 7 на с. 235. Прочитати § 49 на с. 210. Виконати вправу 522

Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


Додаток 1

Контрольна робота
Тестові завдання

Пряма мова. Діалог

1. Пряма мова – це
а) висловлювання певної особи, передане від імені того, хто з нею спілкувався;
б) точно відтворене висловлюння певної особи, передане від її імені;
в) приблизно передане висловлювання певної особи.
2. Пряма мова береться
а) в лапки;        б) в дужки;            в) в тире з обох боків.
3. Діалог – це
а) зв’язне висловлювання однієї  особи;
б) різновид прямої мови, що передає розмову двох або кількох осіб;
в) слова, які  вказують, кому належить пряма мова.
4. Репліка – це
а)  слово, яке називає особу, яка бере участь у діалозі;
б) заключні слова кожного з діалогів;
в) слова одного з учасників діалогу.
5. У реченні  Казав пан: «Кожух дам!» слова  кожух дам є
а) вставними словами;       б) словами автора;                 в) прямою мовою.
6. Висловлювання   Поїхали з нами, бабусю!  Ніколи, синку, їхать, треба йти! – відказала бабуся.
а) є реченням з прямою мовою;
б) є  діалогом із двох реплік;
в) є діалогом із трьох реплік.
7. Скласти схему речення з прямою мовою.
Світить нам у віки пророцтво Тараса: «Не вмирає душа наша, не вмирає воля».
8. Поставити розділові знаки у поданому діалозі:
          Мамо татку До нас колядники йдуть закричали діти
          Дядьку пустіть козу в хату
          Холоду напустите  Та й хата маленька
          Та й наша коза маленька – в щілинку влізе
          То заходьте
9. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки.
1). Їхав козак за Дунай сказав Дівчино прощай
2). Спасибі бабусю мовила тихенько і поклонилася
10. Перебудуйте речення так, щоб замість них були речення з прямою мовою і словами автора.
1). Я запитав товариша, чи він піде в бібліотеку.
2). Мама попросила Максима, щоб він купив хліба.Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
12.05
Пряма мова. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
Прочитати § 47 на с. 200, вивчити правило на с. 200.  Виконати вправи 497, 498
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
14.05
Тренувальні вправи. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
Повторити § 47 на с. 200. Виконати вправу 501.
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
15.05
Тренувальні вправи. Розділові знаки в реченнях із прямою мовою
Повторити § 47 на с. 200. Виконати вправи 503, 505
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojoДата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
05.05
Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
Прочитати § 46 на с. 195, вивчити правило на с. 195. Виконати вправи 487, 489
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
07.05
Кома між частинами складного речення, з’єднаного безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
Повторити § 46 на с. 195. Виконати вправи 492, 495.
Повторити розділові знаки при однорідних членах речення, звертаннях, вставних словах  
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
08.05
УРМ № 24. Ділові папери. Оформлення конверта (або адреси на поштовій листівці)
Прочитати § 62 на с. 244, вивчити правило на с. 245. Виконати вправу 580
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
08.05
Контрольна робота (тестові завдання). Речення з однорідними членами, звертаннями, вставними словами та сполученнями слів. Складні речення
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 621853)
або
(Виконати тестові завдання до 12.05).
Повторити про складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojoДата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
28.04
Ознайомлення з найбільш уживаними вставними словами та сполученнями слів
Прочитати § 45 на с. 191, вивчити правило на с. 191-192. Виконати вправи 477, 478
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=3QWz37ZkqbA
30.04
Виділення вставних слів на письмі комами
Повторити § 45 на с. 191. Виконати вправу 479.
Виконати інтерактивну вправу за посиланням: https://learningapps.org/9912768
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=zwlG-aOOzm4Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
21.04
Звертання. Непоширені й поширені звертання
Прочитати § 44 на с. 187, вивчити правило на с. 187. Виконати вправи 467 (усно), 469 (письмово)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=o-fJVVDOws8
23.04
Розділові знаки при звертанні
Повторити § 44 на с. 187. Виконати вправу 470.
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 329120)
або
(Виконати тестові завдання до 28.04)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=DBlkOBG-GVs
24.04
УРМ № 23. Лист до рідної людини з використанням звертань
Прочитати про особливості ввічливого листування на с. 247. Написати лист до рідної людини на вільну тему, вживаючи звертання (зразок написання листа – вправа 583 на с. 247)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
14.04
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
Повторити § 43 на с. 183. Виконати вправу 461. 
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 930732)
або
(Виконати тестові завдання до 16.04)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
16.04
Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами. Тренувальні вправи
Повторити § 43 на с. 183, правило на с. 184. Виконати вправи 462, 463
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=GJ5d3fY7fPY

17.04
УРМ № 20. Письмовий твір-роздум, що містить однорідні члени речення
Написати на чернетці твір на тему «Весняний день», використавши однорідні члени речення (обсяг твору 1-1,5 сторінки)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

17.04
УРМ № 21. Письмовий твір-роздум, що містить однорідні члени речення
Відредагувати твір, записати в зошит. Повторити ознаки художнього стилю
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojoДата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
07.04
Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і)
Прочитати § 42 на с. 179, вивчити правило на с. 179. Виконати вправи 444, 446
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=EtyHW0kqpPQ
09.04
Кома між однорідними членами речення
Повторити § 42 на с. 179, вивчити правило на с 180. Виконати вправу 453. 
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням: https://learningapps.org/2427245
Переглянути відеоурок:
10.04
Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами
Прочитати § 43 на с. 183, вивчити правило на с. 184. Виконати вправи 458, 459
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=lhFA5Bm7asQ


Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
31.03
Другорядні члени речення. Означення
Повторити § 41 на с. 175. Виконати   вправи 437, 438
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=T7a1XcNEYA4
02.04
Другорядні члени речення. Обставина
Повторити § 41 на с. 175. Виконати   вправи 439, 440.
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням:
join.naurok.ua (код доступу: 168069)
або
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=168069
(Виконати тестові завдання до 07.04)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=dK5cOvl2hyU&list=PLJpLIecpiPD-K3p9T76g9kD-m7pt-SbPx&index=17&app=desktop
03.04
Другорядні члени речення. Обставина
Повторити § 41 на с. 175. Написати есе про рідний край, використовуючи поширені речення, у двох-трьох реченнях підкреслити всі члени речення
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
03.04
Тестові завдання. Відомості із синтаксису й пунктуації. Словосполучення. Речення, його граматична основа. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням:
join.naurok.ua (код доступу: 777830)
або
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=777830
(Виконати тестові завдання до 08.04)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
12.03
Види речень за метою висловлювання; за емоційним забарвленням: окличні й неокличні (повторення)
Написати твір на тему «Осінні турботи» (обсяг 7-8 речень), використавши в ньому різні види речень за метою висловлювання та інтонацією
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=ofoLBvPjIIo
13.03
УРМ №18. Письмовий твір-роздум за складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу?», «Чому потрібно знати звичаї свого народу?»«Чого не можна купити за гроші?»«Чому потрібно берегти природу?»)
Повторити, як правильно писати твір-роздум:
Зібрати та систематизувати матеріал для твору


13.03
УРМ №19. Письмовий твір-роздум за складеним планом у художньому стилі (орієнтовні теми: «Чому необхідно знати історію свого народу?», «Чому потрібно знати звичаї свого народу?»«Чого не можна купити за гроші?»«Чому потрібно берегти природу?»)
Написати твір-роздум на тему «Чому потрібно берегти природу?», план записати в зошит
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
17.03
Пунктуаційна помилка та її умовне позначення
Підібрати текст, у якому б зустрічались усі види розділових знаків (кома, крапка з комою, двокрапка, тире). Записати текст у зошит
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

19.03
Другорядні члени  речення. Додаток
Прочитати § 41 на с. 175, вивчити правило на с. 175. Виконати вправи 433, 434
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Lh7VwXnzSQo

20.03
Другорядні члени  речення. Додаток
Повторити § 41 на с. 175Скласти 7 речень з додатками, підкреслити усі члени речення
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


План дистанційного навчання з української мови

7 клас

Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
28.05
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Прослухати і записати диктант у зошиті, перейшовши за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
29.05
Узагальнення й систематизація. Правопис і використання частин мови у мовленні
Повторити про частини мови на с. 251.
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
19.05
Вигук як особлива частина мови. Групи вигуків за значенням. Дефіс у вигуках. Кома і знак оклику при вигуках
Прочитати § 39 на с. 245, вивчити правило на с. 245.  Виконати вправу 556. Повторити § 35-39
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
21.05
Контрольна робота (тестові завдання). Прийменник, сполучник, частка, як службові частини мови. Вигук як особлива частина мови
Виконати контрольну роботу (Додаток 2)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
22.05
Узагальнення й систематизація вивченого про частини мови
Повторити про частини мови на с. 251. Виконати вправи 558 (усно), 568 (письмово)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

Додаток 2

Контрольна робота

Тестові завдання

Прийменник, сполучник, частка, вигук

1. У якому рядку визначення прийменника правильне?
А) незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника та займенника від інших слів.
Б) незмінна повнозначна частина мови, що вживається для зв’язку однорідних членів речення.
В) незмінна службова частина мови, що вживається для зв’язку частин складного речення.
Г) незмінна службова частина мови, що виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
2. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?
А) Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.
Б) По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.
В) В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.  
Г) На/впроти, у/зв’язку/з, поруч/з, з/посеред.
3. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.
А) Без, од, над, посеред.                                    Б) Без, кінець, із-за, на.
В) Поміж, обабіч, щодо                                      Г) Попід, близько, до, по.
4.У якому рядку визначення сполучника правильне?
А) службова частина мови, яка вживається для зв’язку частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Б) службова частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів речення.
В) службова повнозначна частина мови, яка вживається для зв’язку однорідних членів та частин складного речення і виражає смислові зв’язки між ними.
Г) службова частина мови, яка виражає залежність іменника, числівника, займенника від інших слів у словосполученні та реченні.
5. У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
А) Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.       
Б) З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
В) За/для, за/ради, по/серед, в/наслідок. 
Г) Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.
6. З’ясуйте, у якому рядку допущено помилку в правописі прийменників.
А) Не зважаючи на, з метою, за для, зпоміж
Б) Внаслідок, з-перед, з-поза, з-поміж, заради.
В) Поміж, окрім, навкруги, поруч з, із-за.       
Г) З-посеред, з-над, незалежно від, за винятком, всупереч.
7. У якому рядку всі сполучники складні?
А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.                                  
Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.
В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.
Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто.
8. Укажіть речення, у якому вжито частку. 
А) Ми зробимо перерву рівно на п’ять хвилин.               
Б) У небі рівно ліг слід від далекого літака. 
В) Я буду вам допомагати, як тільки знайду роботу.         
Г) Десь далеко чулися голоси. 
9. Форма умовного способу дієслова утворюється за допомогою частки:
А) навіть;  
Б) хай;       
В) би (б).   
Г) щоб
10. Укажіть рядки, у яких допущено помилки у вживанні прийменників.
А) Через технічні причини,відповідно до заявок, змагання зі стрільби.
Б) Взяти до уваги, на мою адресу,після повернення.
В) Лікар за освітою, підручник з мови, вистава на замовлення.
Г) Прийшов з школи, у озері, відпустка по хворобі.
11. Установіть відповідність між виділеними слова і частинами мови.
1 Прийменник
А Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється
2 Сполучник
Б Нехай не знає втоми та рука, що добре зерно в добру землю сіє
3 Частка
В Впали сніги, вдарила люта зима
4 Вигук
Г Стрункі сосни велично впираються вершинами в небо

Д Ой, яка буря знялася на морі

12. Скласти 5 речень з будь-якими службовими частинами мови, підкреслити граматичні основи.

Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
14.05
Правопис часток не і ні з різними частинами мови
Прочитати § 38 на с. 239, вивчити правило на с. 240. Виконати вправу 541.
Виконати інтерактивну вправу, перейшовши за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:

15.05
Правопис часток не і ні з різними частинами мови
Повторити § 38 на с. 239, вивчити правило на с. 243. Виконати вправу 544
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
05.05
Частка як службова частина мови. Частки формотворчі та словотворчі. Частки, що надають слову або реченню додаткових відтінків
Прочитати § 37 на с. 232, вивчити правила на с. 232, 233. Виконати вправи 517, 520
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відео:


07.05
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Прочитати про правопис часток на с. 237, вивчити правило на с. 237. Виконати вправи 523 (усно), 524 (письмово)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
08.05
Написання часток -бо, -но, -то, -от, -таки
Повторити § 37 на с. 232. Виконати вправу 528.
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 734776)
або
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=734776
(Виконати тестові завдання до 12.05)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojoДата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
28.04
Використання сполучників у простому і складному реченнях: сполучники сурядності й підрядності. Розрізнення сполучників і однозвучних слів
Повторити § 36 на с. 220, прочитати про розрізнення сполучників і однозвучних слів на с. 228. Виконати вправи 504, 506
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
30.04
Синонімічні й антонімічні сполучники
Повторити § 36 на с. 220. Виконати вправу 510. 
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua 
(код доступу: 568823)
або
(Виконати тестові завдання до 05.05)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
21.04
Види прийменників за будовою. Непохідні й похідні прийменники. Написання похідних прийменників разом, окремо та через дефіс
Прочитати про види прийменників за будовою на с. 212 (§ 35), вивчити правила на с. 212, 214. Виконати вправу 472

Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
23.04
Синонімічні й антонімічні прийменники. Прийменниково-іменникові конструкції в ролі членів речення
Повторити § 35 на с. 208. Виконати вправи 475 (усно), 481 (письмово).
Виконати інтерактивну вправу за посиланням: https://learningapps.org/7154509
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
24.04
Сполучник як службова частина мови. Види сполучників за будовою, походженням. Написання сполучників разом та окремо
Прочитати § 36 на с. 220, вивчити правила на с. 220, 221. Виконати вправи 488, 494
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
16.04
Прийменник як службова частина мови
Прочитати § 35 на с. 208, вивчити правила на с. 208, 209. Виконати вправи 454, 455 (усно), 459 (письмово)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=XK5A-uBUIuc
17.04
Прийменник як засіб зв’язку слів у словосполученні й реченні. Звязок прийменника з непрямими відмінками іменника
Повторити § 35 на с. 208, вивчити правило на с. 211. Виконати вправу 465.
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 318164)
або
(Виконати тестові завдання до 20.04)

Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
07.04
Написання прислівників окремо, разом, через дефіс. Тренувальні вправи
Написати твір-мініатюру «Мої мрії», використовуючи прислівники, що пишуться через дефіс та разом. Виконати інтерактивну вправу за посиланням:
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок:
09.04
Написання прислівникових словосполучень типу: раз у раз, з дня на день
Повторити § 34 на с. 190. Прочитати про написання прислівникових сполучень на с. 194. Виконати вправи 415 (усно), 416, 419 (письмово)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
10.04
Тестові завдання. Прислівник
Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: join.naurok.ua (код доступу: 741173)
або
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=741173
(Виконати тестові завдання до 16.04).
Повторити морфологічні ознаки прислівника
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
02.04
УРМ № 21. Письмовий переказ тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників
Написати на чернетці переказ тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників, ознайомившись із наступними завданнями (Додаток 1)
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo
03.04
УРМ № 22. Письмовий переказ тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників
Відредагувати текст переказу, записати в зошит. Повторити ознаки художнього стилю
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo


Додаток 1

1. Прочитайте уважно текст, намагаючись усвідомити й запам’ятати його зміст!

Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських
Головною героїнею повісті-казки Марини Павленко є Софійка. Ця дівчинка дуже любить «Русалоньку» і страждає через те, що казка закінчилася погано, адже принц не оцінив самовідданої героїні, яка його врятувала.
Дуже швидко ця модель поведінки втілюється в житті самої Софійки, бо, мов та русалонька, вона прагне порятувати від прокляття свого однокласника Вадима Кулаківського.
Вадим – нахаба і крутій. Він палить, краде і, чесно кажучи, не дуже вдячний за намагання закоханої русалоньки допомогти йому позбутися родового прокляття.
Інше нерозділене кохання – почуття Сашка Фадійчука до самої Софійки.
Сашко – повна протилежність Кулаківському. Він бідний, але дуже добрий, вчиться гірше Софійки, бо вже у дитячому віці має працювати, щоб прогодувати малих сестричок. Та все ж Софійка закохана  в Кулаківського, а почуттів Сашка соромиться і використовує хлопця для своїх цілей.
Але повернемося до прокляття. Вадим Кулаківський сам жаліється:
«В мене, як хочеш знати, рід проклятий. Гроші ведуться, щастя – ні грама!».
Батько хлопця живе в іншій країні, мати взагалі не з’являється, а опікує його старенька бабуся. Тому не дивно, що покинутого підлітка виховує вулиця. І всі свої проступки він списує на «прокляття».
Проте, завдяки чарівній шафі, коралям і старим фотографіям Софійка потрапляє у минуле і поступово розплутує таємницю прокляття. Дізнається вона не лише про минуле роду Кулаківських, а й свого власного. Емоційно переживає часи громадянської війни, голод і сімейні негаразди своїх та чужих пращурів. Прокляття не з’являється нізвідки, воно є наслідком лихих вчинків, і це у творі показано якнайкраще.
Разом із Сашком Софійці вдалося подолати прокляття й у потрібний момент змінити минуле. Саме в цю мить дівчинка розуміє, що не має почуттів до Вадима, але і на Сашка її очі, на жаль, не відкрилися. А що трапилось далі?
Чекаємо на продовження історії (Дарина Пилипенко, 261 сл.).

2. Подумаймо над змістом тексту!
1.                Що з прочитаного тексту вам запам’яталося?
2.                Чи хотілося б вам прочитати цю книгу?
3.                Виділити в тексті мікротеми. Скласти план.

3. Мовностилістичний аналіз тексту.
1. Пояснення  лексичного значення слів.
НАХАБА 1, и, чол. і жін. Людина, яка діє зухвало, безцеремонно, порушуючи моральні норми.
КРУТІ́Й, я, чол. 1. Хитра та спритна в своїх учинках людина; шахрай, ошуканець.
ПРОСТУ́ПОК, пку, чол. Вчинок, що порушує які-небудь норми, правила поведінки, загальноприйнятий порядок.
ПРА́ЩУР, а, чол. Далекий предок, родоначальник.
        Підготовка чорнового варіанта переказу тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників.

4. Коментар учителя.
Увага! Переказ – це виділення окремих головних положень змісту тексту і їх відтворення. Щоб переказати текст, необхідно:
1) глибоко розуміти зміст прочитаного;
2) виділяти основне й передавати його коротко;
3) не зосереджувати уваги на другорядному (у разі потреби в основне слід включати другорядні положення);
4) не скорочувати текст механічно, зберігати послідовність викладу матеріалу;
5) до великих частин тексту добирати заголовки;
6) уникати багатослів’я, розтягненості викладу.

5. Написання переказу тексту-розповіді про цікаву книжку з використанням прислівників.Дата
Тема
Домашнє завдання
Примітки
12.03
Творення та правопис прислівників
Прочитати § 32 на с. 176, вивчити правило на с. 176. Виконати вправи 374, 376
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: 
https://www.youtube.com/watch?v=6f5gnzL5hEo
13.03
И та і в кінці прислівників. Правопис прислівників на -о, -е, утворених від прикметників і дієприкметників
Прочитати § 34 на с. 190, вивчити правило на с. 195. Виконати вправи 423, 426
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

17.03
Букви -н- та -нн- у прислівниках

Прочитати § 34 на с. 190, вивчити правило на с. 201. Виконати вправи 434, 437
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo

19.03
Не і ні з прислівниками
Прочитати § 34 на с. 190, вивчити правило на с. 203. Виконати вправи 445, 447
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: 
20.03
Написання прислівників окремо, разом, через дефіс
Написати твір-мініатюру «Хліб – батько, вода – мати», використовуючи прислівники. Виконати тестові завдання, перейшовши за посиланням: 
Виконані завдання завантажити в додаток ClassDojo.
Переглянути відеоурок: 


Немає коментарів:

Дописати коментар